Phó Hiệu trưởng ĐH Bá.ch khoa: Thí sinh s.ửa điểm để đỗ trường tôi thì rất kh.ó có thể tốt ngh.iệp ra trường!

Trường Đại học Bá.ch khoa vốn n.ổi tiếng là rất khắt khe trong việc đào th.ải những sinh viên yếu kém, mỗi năm có khoảng 700 – 800 sinh viên bị b.uộc thôi học.
Vụ việc g.ây x.ôn x.ao d.ư l.uận nhiều ngày qua chính là việc hàng loạt sinh viên ở cá.c trường Đại học lớn trên cả nước bị đuổi học vì phát hiện ra tất cả đều được sửa điểm để tr.úng tuyển vào trường. Cá biệt, nhiều thí sinh được nâng từ 15 đến 20 hoặc thậm chí 26, 27 điểm để trở thành Á khoa, Thủ khoa.
Dư luận vẫn đang đ.ặc b.iệt quan tâm và đón chờ th.ông tin về cá.c thí sinh gian l.ận th.i c.ử ở cá.c trường vì theo danh sá.ch thí sinh được sửa điểm ở cá.c tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La thì số lượng sinh viên kh.ông đủ điểm vẫn theo học Đại học còn khá nhiều. Một số trường lớn như Bá.ch khoa, Xây dựng, Báo chí, Đại học Quốc gia… vẫn chưa có th.ông tin liệu trong trường có tồn tại thí sinh được s.ửa đ.iểm hay kh.ông.

b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc
Monday November 25, 2019

Cho dù n.ữ s.inh học lớp 10 có Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính nhưng ô.ng th.ầy gi.áo này vẫn b.ị b.ắt t.ạm gi.am để đ.iều tr.a về […]

The post b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc appeared first on Celadon.

Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với ông Trần Văn Tớp – phó Hiệu trưởng Đại học Bá.ch khoa Hà Nội về vấn đề này.
Thưa ông, tại sao đến bây giờ trường Đại học Bá.ch khoa vẫn chưa c.ông bố th.ông tin trường có thí sinh gian lận thi cử hay kh.ông?
– Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản hay danh sá.ch thí sinh được sửa điểm thi từ Sở Giáo dục cá.c tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang. Nhà trường sẽ th.ông tin trong vài ngày tới.
Đại học Bá.ch khoa có đang rà soát lại sinh viên của trường kh.ông?
– Trường sẽ chủ đ.ộng xem xét và đối sánh kết quả học tập của cá.c thí sinh trúng tuyển vào cá.c ngành ở trường, đ.ặc b.iệt là thí sinh điểm cao.
Trường sẽ x.ử l.ý như thế nào nếu phát hiện thí sinh gian lận thi cử đang học tại trường?
– Giả sử có những sinh viên gian lận thi cử, điểm thi THPT Quốc gia quá thấp mà được sửa điểm để trúng tuyển Đại học Bá.ch khoa thì tôi chắc ch.ắn là những sinh viên này rất khó, rất khó, rất khó mà tốt ngh.iệp được để ra trường.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Bá.ch khoa năm 2018 thấp nhất là 18 điểm, nên kể cả có được nâng lên chục điểm vẫn kh.ông đủ điểm vào trường. Khi những sinh viên gian lận này vào học thì cũng rất khó để theo đuổi được chương trình học ở đây.
Còn về việc c.ông khai danh tính thí sinh v.i ph.ạm?
– Quan điểm của chúng tôi là mọi việc đều phải dựa theo quy chế thi THPT Quốc gia 2018 và pháp luật. Nếu cán bộ, phụ huynh hay bất kỳ cá nhân nào v.i ph.ạm pháp luật thì chắc ch.ắn sẽ được c.ông khai và x.ử l.ý theo quy định của pháp luật.
Còn đối với sinh viên, trong quy chế thi THPT Quốc gia kh.ông có điều khoản c.ông khai danh tính thí sinh gian lận nên chúng tôi sẽ làm theo quy chế cũng như chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và cá.c cơ quan ban ngành.

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.

Ông Trần Văn Tớp – phó Hiệu trưởng Đại học Bá.ch khoa Hà Nội trao bằng cho sinh viên tốt ngh.iệp. (Ảnh: CCPR HUST)
Trên thực tế, hàng năm có khoảng 700 – 800 sinh viên Đại học Bá.ch khoa Hà Nội bị b.uộc thôi học. Trường Bá.ch khoa vốn n.ổi tiếng là rất khắt khe trong việc đào thải những sinh viên kh.ông ngh.iêm túc, kh.ông nỗ lực học tập để giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo.
Ông Trần Văn Tớp cũng từng chia sẻ rằng, sinh viên bị đuổi phần lớn do cá.c em mải chơi, chưa ý th.ức được việc học tập. Ngoài ra, khi lên đại học, một số em được bố mẹ nuông chiều và có tâm lý “x.ả h.ơi”. Lý do bị đuổi học kh.ông phải do chương trình học quá khó. Cá.c sinh viên chơi điện t.ử và đủ thứ trò, kh.ông tập trung vào việc học hành, chứ nếu cố gắng thì tôi nghĩ kh.ông em nào kh.ông qua được cả.
Theo quy định của Đại học Bá.ch khoa Hà Nội: Những sinh viên chỉ đạt điểm trung bình học tập trong 2 năm đầu dưới 1 điểm sẽ nhận cá.c mức độ c.ảnh c.áo thôi học.
Cảnh cáo mức 2: điểm từ 0.6 – 0.8 sẽ b.ị h.ạn ch.ế toàn bộ việc tr.uy c.ập d.ữ liệu liên qu.an đến học tập. Điều này b.uộc cá.c em phải gặp giáo viên chủ nh.iệm hoặc cố vấn học tập để được định hướng, giúp đỡ.
Cảnh cáo mức 3: điểm từ 0.4 – 0.55 sẽ bị b.uộc thôi học vì kh.ông thể theo được chương trình tại trường.
THEO KENH14
The post Phó Hiệu trưởng ĐH Bá.ch khoa: Thí sinh s.ửa điểm để đỗ trường tôi thì rất kh.ó có thể tốt ngh.iệp ra trường! appeared first on nhanh24h.info.