Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đoàn liên ngành đi b.ắt ch.ó thả r.ông, chủ ch.ó b.ực tức ch.ửi bới rồi ng.ăn cản l.ực l.ượng chức n.ăng

Khi bị lập biên bản, chủ nhà lớn tiếng ch.ửi đoàn liên ngành, yêu cầu cung cấp hình ảnh ch.ó của họ thả r.ông bên ngoài. Sau đó l.ực l.ượng trưng hình ảnh ra thì họ lại kh.ông cho vào nhà b.ắt chó nên CA phải vào làm việc.
Ngày 23/4, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó ch.ủ t.ịch quận 1, TP. HCM dẫn đoàn liên ngành gồm Trật tự đô thị, CA, đội b.ắt ch.ó… đi x.ử l.ý tình trạng ch.ó th.ả rông, kh.ông r.ọ m.õm trên địa bàn.
Khi đoàn liên ngành di chuyển qua khu vực c.ông viên Tao Đàn, bờ kè kênh Thị Nghè trên đường Hoàng Sa, đường Mai Thị Lựu,… nhiều người ô.m ch.ó th.ả rông chạy vào nhà đóng cửa.
Theo ông Hải, người dân muốn nuôi ch.ó bao nhiêu cũng kh.ông vấn đề gì nhưng kh.ông được để ả.nh h.ưởng đến cộng đồng dân cư. Ông Hải cũng cho hay, tình trạng ch.ó th.ả r.ông c.ắn người đang xảy ra tràn l.an và ở đô thị quận 1, kh.ông nên để bộ mặt của TP. HCM có hình ảnh như vậy nên cần phải m.ạnh tay x.ử l.ý v.i ph.ạm.

Đoàn liên ngành đi x.ử l.ý tình trạng chó thả rông, kh.ông rọ mõm trên địa bàn quận 1.
Qua ghi nhận, tại số nhà 23 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, lực lượng chức năng thấy hai con ch.ó chạy trước nhà kh.ông đeo rọ mõm, kh.ông dây b.uộc mà để ch.ạy rông nên x.ử l.ý.
Lúc này khi thấy đội b.ắt ch.ó, chủ nhà vội lùa đàn ch.ó chạy vào nhà, ngăn kh.ông cho b.ắt.
Sau đó lực lượng ch.ức n.ăng lập biên bản, đề nghị mang giấy tiêm chủng thì chủ nhà chỉ cung cấp được giấy t.iêm ch.ủng của năm 2016 trở về trước còn hiện tại đàn chó 6 con chưa được tiêm.
Khi bị lập biên bản, chủ nhà lớn tiếng ch.ửi đoàn liên ngành, yêu cầu cung cấp hình ảnh ch.ó của họ th.ả r.ông bên ngoài. Sau đó lực lượng trưng hình ảnh ra thì họ lại kh.ông cho vào nhà b.ắt chó nên CA phường Đa Kao phải vào làm việc.

Sự thật th.ô.ng tin M.ẹ sinh c.on r.ồi ‘ch.ôn s.ống’, được ng.ười chăn trâu ph.át h.iện
Thursday October 17, 2019

l.ãnh đ.ạo CA xã Miền Đồi cho biết, c.ô gái sinh năm 1999 trên địa b.àn khi sinh c.on đã tự sinh 1 m.ình kh.iến ch.áu b.é тử […]

The post Sự thật th.ô.ng tin M.ẹ sinh c.on r.ồi ‘ch.ôn s.ống’, được ng.ười chăn trâu ph.át h.iện appeared first on Celadon.

Ông Đoàn Ngọc Hải làm việc cùng người dân v.i ph.ạm
Trong khi c.ự c.ãi với đoàn liên ngành, một con ch.ó màu vàng của nhà này chạy c.ửa sau ra đường đi dạo thì bị đội b.ắt ch.ó đưa t.óm lên xe. Thấy vậy nam thanh niên con chủ nhà ch.ửi bới, ngăn lực lượng b.ắt ch.ó nhưng anh này bị CA phường ngăn lại và mời về làm việc.
Đoàn liên ngành sau đó lập biên bản chủ nhà về hai lỗi chưa t.iêm ch.ủng và thả rông chó ra nơi c.ông cộng. Tổng mức h.ình ph.ạt là 1,4 triệu đồng. Khi chủ nhà lên Đội b.ắt chó đóng ph.ạt sẽ được mang về.
Trong thời gian tới quận 1 sẽ tiếp tục x.ử l.ý nạn chó thả rông.
THEO TỔ QUỐC
The post Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đoàn liên ngành đi b.ắt ch.ó thả r.ông, chủ ch.ó b.ực tức ch.ửi bới rồi ng.ăn cản l.ực l.ượng chức n.ăng appeared first on nhanh24h.info.