Ninh Bình th.u h.ồi 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô phục v.ụ l.ãnh đ.ạo tỉnh

Th.ông tin từ HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan ch.ức n.ăng đã thu hồi cả 2 biển số (BKS) 80B-2924 và 35A-5888 nền màu xanh dùng cho 1 xe ô tô.


Thursday January 01, 1970

Xe ô tô trùng BKS ở Ninh Bình.
Ngày 22/4, th.ông tin từ Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, c.ơ qu.an này đã làm thủ tục đề nghị c.ơ qu.an ch.ức n.ăng tiến hành thu hồi BKS số 80B-2924 và 35A-5888 được cấp và dùng song hành trong nhiều năm cho chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng.
Đến nay 2 BKS 80B-2924 và 35A-5888 đã được cơ quan chức năng thu hồi theo qu.y đ.ịnh. Đối với chiếc xe ô tô Camry 3.0 này, HĐND đề nghị cơ qu.an ch.ức n.ăng cấp BKS 5 số mới theo quy định, nguồn tin cho biết. Được biết, BKS: 80B-2924 được cấp cho chiếc xe ô tô trên, thuộc sở h.ữu của Ban Quản lý dự á.n Thăng Long (địa chỉ tại Hà Nội) quản lý, sử dụng.
Năm 2008, Bộ Tài chính có quyết định chuyển chiếc xe về cho UBND tỉnh Ninh Bình, thời ông Bùi Văn Th.ắng làm Ch.ủ t.ịch. Sau khi tiếp nhận, chiếc xe đã được cấp BKS: 35A-5888, nhưng vẫn s.ử d.ụng BKS: 80B-2924.
Theo quy định, phải th.u hồi lại BKS: 80B-2924 nhưng cơ qu.an ch.ức n.ăng tỉnh Ninh Bình kh.ông thực hiện, để cả 2 BKS số cùng tồn tại và sử dụng nhiều năm liền để ph.ục v.ụ c.ông tá.c cho l.ãnh đ.ạo tỉnh. Đến năm 2013 chiếc xe được giao cho Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình quản lý, sử dụng và phục v.ụ l.ãnh đ.ạo cơ quan này.
Theo : Tiền Phong
The post Ninh Bình th.u h.ồi 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô phục v.ụ l.ãnh đ.ạo tỉnh appeared first on nhanh24h.info.

V.ụ ng.ười ph.ụ n.ữ b.ị é.p làm n.ô l.ệ t..ìn..h d..ụ.c 2 năm ở Hà Nội: N.ợ ng.ười đ.àn ô.ng 150 triệu đồng
Wednesday August 21, 2019

Theo x.á.c m.inh của c.ơ qu.an CA về chị Đinh Thị Thu H. t.ố c.áo b.ị một ng.ười đ.àn ô.ng é.p làm n.ô l.ệ т.ìหн d.ục, chị H. […]

The post V.ụ ng.ười ph.ụ n.ữ b.ị é.p làm n.ô l.ệ t..ìn..h d..ụ.c 2 năm ở Hà Nội: N.ợ ng.ười đ.àn ô.ng 150 triệu đồng appeared first on Celadon.