Ninh Bình th.u h.ồi 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô phục v.ụ l.ãnh đ.ạo tỉnh

Th.ông tin từ HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan ch.ức n.ăng đã thu hồi cả 2 biển số (BKS) 80B-2924 và 35A-5888 nền màu xanh dùng cho 1 xe ô tô.

v.ợ Giám đốc b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa “chia chá.c” hơn 500 triệu đồng tiền thuốc của ng.ười b.ệnh
Friday November 01, 2019

– Theo CA tỉnh Thanh Hóa, 5 bá.c sĩ, điều dưỡng b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa đã rút bớt thuốc, vật tư y tế của ng.ười b.ệnh […]

The post v.ợ Giám đốc b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa “chia chá.c” hơn 500 triệu đồng tiền thuốc của ng.ười b.ệnh appeared first on Celadon.

Xe ô tô trùng BKS ở Ninh Bình.
Ngày 22/4, th.ông tin từ Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, c.ơ qu.an này đã làm thủ tục đề nghị c.ơ qu.an ch.ức n.ăng tiến hành thu hồi BKS số 80B-2924 và 35A-5888 được cấp và dùng song hành trong nhiều năm cho chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng.
Đến nay 2 BKS 80B-2924 và 35A-5888 đã được cơ quan chức năng thu hồi theo qu.y đ.ịnh. Đối với chiếc xe ô tô Camry 3.0 này, HĐND đề nghị cơ qu.an ch.ức n.ăng cấp BKS 5 số mới theo quy định, nguồn tin cho biết. Được biết, BKS: 80B-2924 được cấp cho chiếc xe ô tô trên, thuộc sở h.ữu của Ban Quản lý dự á.n Thăng Long (địa chỉ tại Hà Nội) quản lý, sử dụng.
Năm 2008, Bộ Tài chính có quyết định chuyển chiếc xe về cho UBND tỉnh Ninh Bình, thời ông Bùi Văn Th.ắng làm Ch.ủ t.ịch. Sau khi tiếp nhận, chiếc xe đã được cấp BKS: 35A-5888, nhưng vẫn s.ử d.ụng BKS: 80B-2924.
Theo quy định, phải th.u hồi lại BKS: 80B-2924 nhưng cơ qu.an ch.ức n.ăng tỉnh Ninh Bình kh.ông thực hiện, để cả 2 BKS số cùng tồn tại và sử dụng nhiều năm liền để ph.ục v.ụ c.ông tá.c cho l.ãnh đ.ạo tỉnh. Đến năm 2013 chiếc xe được giao cho Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình quản lý, sử dụng và phục v.ụ l.ãnh đ.ạo cơ quan này.
Theo : Tiền Phong
The post Ninh Bình th.u h.ồi 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô phục v.ụ l.ãnh đ.ạo tỉnh appeared first on nhanh24h.info.

c.ô.ng ty du lịch kiến nghị k.iểm s.oát dòng khá.ch du lịch T.Q, Hàn Quốc
Saturday November 02, 2019

– Lần đ.ầu tiên khá.ch quốc tế đến Việt n.am đạt trên 1,6 triệu lượt ng.ười/thá.ng, trong đó du khá.ch từ T.Q và Hàn Quốc chiếm hơn một […]

The post c.ô.ng ty du lịch kiến nghị k.iểm s.oát dòng khá.ch du lịch T.Q, Hàn Quốc appeared first on Celadon.