Ninh Bình th.u h.ồi 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô phục v.ụ l.ãnh đ.ạo tỉnh

Th.ông tin từ HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan ch.ức n.ăng đã thu hồi cả 2 biển số (BKS) 80B-2924 và 35A-5888 nền màu xanh dùng cho 1 xe ô tô.

Google ngừng cung cấp hệ điều hành Android, Gmail, YouTube, Chrome cho Huawei sau lệnh c.ấm của Tổng thống Donad Trump
Monday May 20, 2019

Google đã đình chỉ viêc kinh doanh với Huawei, yêu cầu chuyển giao phần cứng, phần mềm và cá.c dịch vụ kỹ thuật trừ những dịch vụ c.ông […]

The post Google ngừng cung cấp hệ điều hành Android, Gmail, YouTube, Chrome cho Huawei sau lệnh c.ấm của Tổng thống Donad Trump appeared first on Celadon.

Xe ô tô trùng BKS ở Ninh Bình.
Ngày 22/4, th.ông tin từ Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, c.ơ qu.an này đã làm thủ tục đề nghị c.ơ qu.an ch.ức n.ăng tiến hành thu hồi BKS số 80B-2924 và 35A-5888 được cấp và dùng song hành trong nhiều năm cho chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng.
Đến nay 2 BKS 80B-2924 và 35A-5888 đã được cơ quan chức năng thu hồi theo qu.y đ.ịnh. Đối với chiếc xe ô tô Camry 3.0 này, HĐND đề nghị cơ qu.an ch.ức n.ăng cấp BKS 5 số mới theo quy định, nguồn tin cho biết. Được biết, BKS: 80B-2924 được cấp cho chiếc xe ô tô trên, thuộc sở h.ữu của Ban Quản lý dự á.n Thăng Long (địa chỉ tại Hà Nội) quản lý, sử dụng.
Năm 2008, Bộ Tài chính có quyết định chuyển chiếc xe về cho UBND tỉnh Ninh Bình, thời ông Bùi Văn Th.ắng làm Ch.ủ t.ịch. Sau khi tiếp nhận, chiếc xe đã được cấp BKS: 35A-5888, nhưng vẫn s.ử d.ụng BKS: 80B-2924.
Theo quy định, phải th.u hồi lại BKS: 80B-2924 nhưng cơ qu.an ch.ức n.ăng tỉnh Ninh Bình kh.ông thực hiện, để cả 2 BKS số cùng tồn tại và sử dụng nhiều năm liền để ph.ục v.ụ c.ông tá.c cho l.ãnh đ.ạo tỉnh. Đến năm 2013 chiếc xe được giao cho Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình quản lý, sử dụng và phục v.ụ l.ãnh đ.ạo cơ quan này.
Theo : Tiền Phong
The post Ninh Bình th.u h.ồi 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô phục v.ụ l.ãnh đ.ạo tỉnh appeared first on nhanh24h.info.

Má.c Việt kiều, bộ váy của Ngọc Trinh và lời khuyên của T.ổng th.ống Ukraina
Wednesday May 22, 2019

Cái má.c Việt kiều kh.ông làm cho người ta sang quý hơn. Cái má.c nữ hoàng, hoa hậu cũng kh.ông đảm bảo nhân cá.ch của người sở hữu […]

The post Má.c Việt kiều, bộ váy của Ngọc Trinh và lời khuyên của T.ổng th.ống Ukraina appeared first on Celadon.