‘Kh.ởi t.ố nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng là một q.uyết t.âm cao’

– Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng cho rằng việc kh.ởi t.ố ng.uyên Ph.ó Viện trưởng VKS Đà Nẵng là một quyết t.âm cao.
L.iên qu.an đến vụ Nguyễn Hữu Linh, ng.uyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng, th.ành v.iên Đoàn L.uật s.ư Đà Nẵng d.âm ô bé gái trong thang máy, theo ông Nguyễn Bá Sơn, Ph.ó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cho rằng, kh.ởi t.ố v.ụ việc là một quyết tâm cao, v.ượt qua những kh.ó kh.ăn trong việc đ.ánh giá ch.ứng cứ.

Từ hô.m nay, h.àng l.oạt nhà m.ạng lớn tại Việt n.am đã ch.ặn web đen
Sunday November 17, 2019

Động thái này một lần n.ữa ch.o th.ấy b.iện ph.áp mạnh tay của cá.c nhà m.ạng lớn để làng trong sạch môi Tr.ường Internet tại Việt n.am. Theo […]

The post Từ hô.m nay, h.àng l.oạt nhà m.ạng lớn tại Việt n.am đã ch.ặn web đen appeared first on Celadon.

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh s.àm s.ỡ bé gái bị camera ghi lại.
Theo ông Sơn, trong hoàn cảnh này, nhiều nội dung cần được hướng dẫn c.ụ thể hơn.
Luật H.ình s.ự năm 2015, có hiệu lực từ năm 2017 còn nhiều t.ội d.anh mới, có t.ội d.anh được tá.ch ra từ những t.ội danh chung của l.uật cũ, cho nên cần thêm thời gian để cá.c cơ qu.an ch.ức năng ngh.iên c.ứu, hướng dẫn sát thực tiễn hơn.
Kết quả đ.iều tr.a, kết l.uận và x.ử l.ý còn ở phía trước và còn nhiều vấn đề thuộc về cơ sở l.ý l.uận h.ình ph.áp học. Vì vậy, kh.ông phải kh.ởi t.ố xong rồi là ổn bởi những việc tiếp theo kh.ông hẳn đã hết những kh.ó kh.ăn, nhất là đ.ánh gi.á ch.ứng c.ứ.

c.ô giáo Hà Nội làm hội trưởng hội phụ huynh phát biểu kỳ thị Ch.a M.ẹ đ.ơn thân: ‘Tôi kh.ô.ng á.c ý!’
Thursday November 14, 2019

c.ô giáo có những phát ngôn kỳ thị cá.c phụ huynh là Ch.a M.ẹ đ.ơn thân và g.ia đ.ình nghèo cho hay m.ình kh.ô.ng á.c ý, mà có […]

The post c.ô giáo Hà Nội làm hội trưởng hội phụ huynh phát biểu kỳ thị Ch.a M.ẹ đ.ơn thân: ‘Tôi kh.ô.ng á.c ý!’ appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện tr.ưởng VKS Đà Nẵng.
Tuy vậy, ông Sơn tin tưởng, ph.áp l.uật sẽ c.ông m.inh x.ử đúng người đúng t.ội.
“Hãy tin tưởng vào quyết t.âm của cá.c cơ qu.an tiến hành t.ố t.ụng. Rất có thể sau vụ này, ngành tố tụng sẽ tạo ra được một á.n l.ệ. Việc giải quyết những trường hợp nếu có x.ảy ra sau này sẽ thuận lợi hơn, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong đấu tranh với l.oại t.ội ph.ạm này”, ông Sơn nói.
Trước đó, ngày 21/4, th.ông tin từ C.ông a.n TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố ông Nguyễn Hữu Linh về hà.nh v.i “D.âm ô đối với người dưới 16 tuổi” và áp dụng biện pháp c.ấm xuất c.ảnh, c.ấm đi khỏi nơi c.ư trú.
Theo VTC
The post ‘Kh.ởi t.ố nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng là một q.uyết t.âm cao’ appeared first on nhanh24h.info.