‘Kh.ởi t.ố nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng là một q.uyết t.âm cao’

– Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng cho rằng việc kh.ởi t.ố ng.uyên Ph.ó Viện trưởng VKS Đà Nẵng là một quyết t.âm cao.
L.iên qu.an đến vụ Nguyễn Hữu Linh, ng.uyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng, th.ành v.iên Đoàn L.uật s.ư Đà Nẵng d.âm ô bé gái trong thang máy, theo ông Nguyễn Bá Sơn, Ph.ó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cho rằng, kh.ởi t.ố v.ụ việc là một quyết tâm cao, v.ượt qua những kh.ó kh.ăn trong việc đ.ánh giá ch.ứng cứ.

Bố dùng x.ăng đ.ốt kh.iến mẹ b.iến d.ạng khuôn mặt, con gái 8 tuổi kh.óc ng.ất: “Mẹ có x.ấu nhưng con vẫn nhận ra mẹ mà”
Friday May 17, 2019

Đến thăm mẹ đang oằn mình trên gi.ường b.ệnh, bé Thủy Tiên kh.óc ngất khi thấy gương mặt mẹ biến dạng vì bị chính cha ruột của mình […]

The post Bố dùng x.ăng đ.ốt kh.iến mẹ b.iến d.ạng khuôn mặt, con gái 8 tuổi kh.óc ng.ất: “Mẹ có x.ấu nhưng con vẫn nhận ra mẹ mà” appeared first on Celadon.

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh s.àm s.ỡ bé gái bị camera ghi lại.
Theo ông Sơn, trong hoàn cảnh này, nhiều nội dung cần được hướng dẫn c.ụ thể hơn.
Luật H.ình s.ự năm 2015, có hiệu lực từ năm 2017 còn nhiều t.ội d.anh mới, có t.ội d.anh được tá.ch ra từ những t.ội danh chung của l.uật cũ, cho nên cần thêm thời gian để cá.c cơ qu.an ch.ức năng ngh.iên c.ứu, hướng dẫn sát thực tiễn hơn.
Kết quả đ.iều tr.a, kết l.uận và x.ử l.ý còn ở phía trước và còn nhiều vấn đề thuộc về cơ sở l.ý l.uận h.ình ph.áp học. Vì vậy, kh.ông phải kh.ởi t.ố xong rồi là ổn bởi những việc tiếp theo kh.ông hẳn đã hết những kh.ó kh.ăn, nhất là đ.ánh gi.á ch.ứng c.ứ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tôi phải m.ạnh m.ẽ mới c.ứu được Trung Nguyên, c.ứu được anh Vũ
Thursday May 16, 2019

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mong sớm kết thúc tr.anh ch.ấp, đoàn tụ gia đình, giúp chồng đi chữa bệnh và ổn định tình hình Trung Nguyên. Sau […]

The post Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tôi phải m.ạnh m.ẽ mới c.ứu được Trung Nguyên, c.ứu được anh Vũ appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện tr.ưởng VKS Đà Nẵng.
Tuy vậy, ông Sơn tin tưởng, ph.áp l.uật sẽ c.ông m.inh x.ử đúng người đúng t.ội.
“Hãy tin tưởng vào quyết t.âm của cá.c cơ qu.an tiến hành t.ố t.ụng. Rất có thể sau vụ này, ngành tố tụng sẽ tạo ra được một á.n l.ệ. Việc giải quyết những trường hợp nếu có x.ảy ra sau này sẽ thuận lợi hơn, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong đấu tranh với l.oại t.ội ph.ạm này”, ông Sơn nói.
Trước đó, ngày 21/4, th.ông tin từ C.ông a.n TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố ông Nguyễn Hữu Linh về hà.nh v.i “D.âm ô đối với người dưới 16 tuổi” và áp dụng biện pháp c.ấm xuất c.ảnh, c.ấm đi khỏi nơi c.ư trú.
Theo VTC
The post ‘Kh.ởi t.ố nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng là một q.uyết t.âm cao’ appeared first on nhanh24h.info.