Giá điện t.ăng vọt, EVN có minh bạch?

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Trí Long chỉ rõ, biểu giá điện hiện nay bất hợp lý nên ‘nhà đ.èn’ có lợi, còn người tiêu dùng ch.ịu th.iệt.
Sau khi ngành điện c.ông bố tăng giá 8,36% từ 20/3, nhiều hộ gia đình gi.ật mình khi nhận được th.ông báo h.óa đơn điện tháng 4 tăng vọt so với mấy tháng trước đó.
Tập đoàn Điện lực (EVN) th.ông báo, giá bán điện sau ngày 20/3 chỉ tăng từ 8,33 – 8,4%, nhưng thực tế người dân đang phải trả chi phí theo 6 bậc, giá điện t.ăng giữa b.ậc này với b.ậc kế tiếp lại kh.ông hề thấp.
Cụ thể giá điện được áp dụng tăng được chia thành 6 bậc theo chỉ số sử dụng từ kwh 0-50 kwh, từ 51-100 kwh, từ 101-200 kwh, từ 201-300 kwh, từ 301-400 kwh và từ 401 kwh trở lên.
Tương ứng, mức giá lần lượt sẽ được tính là 1.678 đồng/kwh, 1.734 đồng/kwh, 2.014 đồng/kwh, 2.536 đồng/kwh, 2.834 đồng/kwh, 2.927 đồng/kwh và 2.461 đồng/kwh.
Giá điện từ bậc 2 lên bậc 3 cao hơn đến 16,15%, giá điện sinh hoạt từ bậc 3 lên b.ậc 4 tăng gần 25,92%, từ bậc 4 lên bậc 5 tăng 11,75%…
Theo nhiều chuyên gi.a, b.ản chất của giá điện người dân đang phải ch.ịu t.ăng lũy kế theo nhu cầu sử dụng chứ kh.ông chỉ t.ăng tỷ lệ 8,36% như “nhà đ.èn” nói.
Một ví dụ để thấy một hộ gia đình chỉ có 2 vợ chồng, 2 con, mức tiêu thụ bình quân trên 201 kWh. Mức sử dụng này được á.p theo giá b.ậc 4 từ 201 – 300 kWh/tháng và đã lên hơn 2.800 đồng/kWh thay vì tính theo bậc 1 từ kwh 0-50 kwh là 1.678 đồng/kwh.
Kh.ông chỉ muốn đóng dấu “mật” giá điện, Bộ Công thương còn muốn đưa l.ợi nh.uận định m.ức của EVN cố định vào c.ông thức t.ính giá bán l.ẻ đ.iện bình quân.

x.á.c minh th.ô.ng tin cụ già 87 t.uổi b.ị v.ợ ch.ồng c.on đẻ nhốt tại chuồng bò
Sunday September 08, 2019

Chính quyền địa phương xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang v.ào c.uộc x.á.c minh th.ô.ng tin, một cụ già b.ị v.ợ ch.ồng c.on đẻ b.ạo […]

The post x.á.c minh th.ô.ng tin cụ già 87 t.uổi b.ị v.ợ ch.ồng c.on đẻ nhốt tại chuồng bò appeared first on Celadon.

Kh.ông ít chuyên gi.a cho rằng, bảng giá điện tính theo b.ậc thang có lợi cho ngành điện. Ảnh: TTXVN.
Trao đổi với phóng viên Báo điện t.ử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện ngh.iên cứu giá cả (Bộ Tài Chính) cho rằng: “Việc EVN tăng giá điện 8,36% chắc ch.ắn có cơ quan ch.ức n.ăng thẩm định. Tuy nhiên, ở nhiều nước trên thế giới họ có thêm một kh.ẩu thẩm định lại lần nữa do một đơn vị tư vấn độc lập thẩm định xem có đúng hay kh.ông?
Còn nước ta chưa có đơn vị nào độc lập kh.ông thuộc nhà nước đủ kh.ả n.ăng để làm việc đó.
Ngành điện là ngành ph.ức t.ạp, đơn vị thẩm định phải hiểu sâu, làm khá.ch quan. Chi phí nào hợp lý anh mới được tính, còn chi phí nào kh.ông hợp lý thì kh.ông được tính”.
Theo chuyên gia Ngô Trí Long, EVN hiện đã chuyển sang Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, nhưng việc đề xuất, th.ẩm định vẫn phải qua Cục điều tiết điện lực, Bộ Công thương.
Đó vẫn là những cơ quan nhà nước, còn thiếu một đơn vị đ.ộc lập th.ẩm định lại. Bởi vậy, EVN đề xuất tăng giá, đến ph.ê chuẩn giá điện tăng như vừa qua kh.ó thuyết phục d.ư l.uận.

Hà Nội: ngh.i vấn ch.ồng cũ đ.á.nh đ.ập r.ồi lao ô tô kh.iến v.ợ phải nh.ập v.iện vì đa ch.ấn th.ương
Sunday September 01, 2019

Theo th.ô.ng tin xuất hiện trên m.ạng x.ã h.ội, khi x.ảy r.a m.âu th.uẫn, ch.ồng cũ chị H. đã dùng xe ô tô l.ao v.ào chị và c.on […]

The post Hà Nội: ngh.i vấn ch.ồng cũ đ.á.nh đ.ập r.ồi lao ô tô kh.iến v.ợ phải nh.ập v.iện vì đa ch.ấn th.ương appeared first on Celadon.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Ngô Trí Long chỉ rõ, với giá đ.iện hiện nay thì người tiêu dùng đang bị th.iệt. Ảnh: Vũ Phương.
Phó Giáo sư Ngô Trí Long cho rằng: “Ít nhiều thì người tiêu dùng cũng băn khoăn vì EVN thời gian vừa qua gặp kh.ông ít vấn đề như bị truy thu hơn 1.900 tỷ đồng, hay vấn đề đầu tư ngoài ngành.
Hơn nữa, EVN đưa ra lý lẽ tăng giá điện là so sánh giá điện của nước ta vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lý lẽ này kh.ông thuyết phục và so sánh như vậy rất kh.ập kh.iễng, bởi thu nhập, đồng lương của người Việt thấp hơn họ.
Điểm thứ hai, nhiều nước kh.ông có hoặc ít th.ủy điện nên phải dùng cả khí, gá… chi phí sẽ rất cao. Nước ta có nhiều thủy điện, liệu t.ổn thất đ.iện n.ăng của nước ta có bằng họ kh.ông?
Chất lượng dịch vụ của mình có bằng của họ hay kh.ông?”.

Nhiều người dân bất ngờ khi nhận h.óa đơn điện tháng 4 tăng v.ọt so với cá.c tháng trước đó. Ảnh: Tuổi trẻ.
Chuyên gia Ngô Trí Long cũng đặt vấn đề: “Như nhiều nước trên thế giới, những ngành độc quyền, doanh ngh.iệp cũng kh.ông được định giá mà nhà nước quy định.
Như lĩnh vực điện ở nước ta vẫn là ngành độc quyền, bởi vậy nhà nước sẽ định giá làm sao để giá đ.iện s.át với giá thị trường, cũng như tính cho doanh ngh.iệp những chi phí hợp lý.
Nếu tính giá cho doanh ngh.iệp c.ao sẽ g.ây th.iệt h.ại cho người tiêu dùng, còn tính giá thấp doanh ngh.iệp sẽ lỗ, ả.nh h.ưởng đến sản xuất.
Điểm bất hợp lý hiện nay đối với ngành điện chính là biểu giá điện”.
Nói về điểm bất hợp lý trong biểu giá điện của EVN, ông Long phân tích: “Chính phủ qu.y đ.ịnh giá bán lẻ điện bình quân 1.864,44 đồng/kWh. Quy định như vậy tức anh phải đảm bảo toàn bộ sản lượng điện doanh ngh.iệp b.án ra so với doanh thu chi cho s.ản l.ượng điện bằng với giá b.án l.ẻ điện bình quân. Nhưng với biểu giá điện hiện nay có lợi cho EVN.
Trong khi đó, nhà nước yêu cầu giá điện đảm bảo cả a.n sinh xã hội. Điều này có nghĩa giúp, h.ỗ trợ người nghèo vì thế mà ngành điện dành 2 bậc giá bán lẻ thấp hơn giá bán l.ẻ điện bình quân cho nhóm đ.ối t.ượng này.
Như vậy, những người ngh.èo, dùng ít thì càng có lợi, còn dùng nhiều phải trả giá cao theo b.ậc lũy tiến.
Thứ 2, khả năng, nguồn sản xuất điện có hạn nên kh.ông khuyến kh.ích người dân sử dụng nhiều điện.
Thứ 3, nguồn sản xuất ra điện năng kh.ông phải vô hạn, và để bảo vệ môi trường, nhà nước cũng kh.ông khuyến k.ích sử dụng nhiều điện.
Chính vì vậy, sử dụng càng nhiều điện người tiêu dùng càng phải trả giá cao”.
Phó Giáo sư Ngô Trí Long chỉ rõ: “Tính giá điện theo bậc lũy tiến hợp lý khi tổng doanh số bán ra chia cho tổng sản lượng phải bằng với giá bình quân.
Nhưng với biểu giá hiện nay của EVN, bình quân một gia đình bình thường tiêu thụ khoảng 200-300 số điện đã bị áp dụng biểu giá ở mức quá cao so với mức giá điện bình quân.
Biểu giá điện chỉ có lợi cho nhà đ.èn, kh.ông phản ánh đúng giá điện bán lẻ bình quân”.
Một lần nữa, Chuyên gia Ngô Trí Long nhấn mạnh: “Biểu giá điện hiện nay do EVN xây dựng rất bất hợp lý, kh.ông phản ánh đúng như Chính phủ đã quy định giá điện bán lẻ bình quân. Nhà đ.èn đang bán điện cao hơn giá bán lẻ bình quân”.
Vì vậy, Phó Giáo sư Ngô Trí Long khẳng định, dù ngành điện c.ông bố tăng 8,36%, nhưng người dân phản ánh chi phí phải trả t.ăng v.ọt là đúng. Nhà đ.èn lý giải tháng 4 nhiều gia đình phải trả hóa đơn tiền điện cao hơn có một số nguyên nhân như giá bán lẻ bình quân tăng, nắng nóng… nhưng cũng kh.ông thuyết ph.ục.
“Cá.ch tính biểu giá điện của EVN có c.ông khai, nhưng chưa minh bạch. Công khai bao nhiêu người dân biết bấy nhiêu, còn m.inh b.ạch thì mới phản ánh đúng b.ản ch.ất vấn đề.
Ví dụ đơn giản, anh thu nhập 10 đồng, nhưng anh chỉ c.ông kh.ai 5 đồng, như vậy là kh.ông minh bạ.ch”, ông Long nói.
Theo Báo MỚi
The post Giá điện t.ăng vọt, EVN có minh bạch? appeared first on nhanh24h.info.