Đề nghị x.ử l.ý về tư cá.ch l.uật sư đối với b.ị c.an Nguyễn Hữu Linh

CA qu.ận 4 (TP.HCM) đã có văn bản đề nghị đoàn Luật sư TP Đà Nẵng xem x.ét x.ử l.ý tư cá.ch luật sư đối với ông Nguyễn Hữu Linh.
Chiều 28/4, luật sư Trần Tuấn Lợi, Chánh văn phòng đoàn L.uật sư TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa nhận được th.ông báo của c.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA quận 4 TP.HCM về v.ụ á.n Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) D.âm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Theo đó, cơ qu.an t.ố t.ụng quận 4 th.ông báo cho đoàn L.uật sư Đà Nẵng biết rằng cơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với l.uật sư Nguyễn Hữu Linh.
“Họ cũng đề nghị chúng tôi có hình th.ức x.ử l.ý kỷ luật ông Linh theo qu.y đ.ịnh”, ông Lợi th.ông tin.

435/455 đại biểu Quốc hội ‘khước từ’ chỉ định thầu Long Thành cho ACV
Wednesday November 27, 2019

Chiều 26.11, Quốc hội đã biểu quyết th.ô.ng qua Nghị quyết về b.áo c.áo ngh.iên c.ứu khả thi sân b.ay Long Thànhvới 435/455 đại biểu tá.n thành (90,06% tổng […]

The post 435/455 đại biểu Quốc hội ‘khước từ’ chỉ định thầu Long Thành cho ACV appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Hữu Linh.
Lãnh đạo đoàn Luật sư TP Đà Nẵng đã giao cho Hội đồng khen thưởng k.ỷ l.uật th.am m.ưu, đ.ánh giá sự việc trên để đưa ra h.ình th.ức x.ử l.ý kỷ luật phù hợp. Sau khi có kết quả x.ử l.ý, đơn vị sẽ th.ông báo c.ông khai để mọi người biết.
Ông Trần Tuấn Lợi cũng th.ông tin thêm, sau khi nghỉ hưu hồi tháng 6/2018, ông Linh có đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.
Đến tháng 10/2018, người đàn ông này được cấp thẻ luật sư. Ông Linh là một trong những trường hợp có đủ điều k.iện được đặc cá.ch xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mà kh.ông cần qua đào tạo.
Luật sư Lê Cao, đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, nhận định dù v.ụ á.n chưa đưa ra x.ét x.ử nhưng ông Linh có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh cá.c điều 10, 85 của L.uật Luật sư.
Trong trường hợp luật sư bị x.ử l.ý kỷ luật nặng nhất bằng h.ình th.ức xóa tên khỏi danh sá.ch luật sư, đoàn Luật sư Đà Nẵng phải th.ông báo bằng văn bản với Sở Tư ph.áp và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi ch.ứng chỉ hành nghề luật sư, đề nghị liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi thẻ luật sư.
Theo điều 85 của L.uật l.uật sư, khi l.uật sư kh.ông đủ tiêu chuẩn về ph.ẩm chất người luật sư (quy định tại Điều 10 của l.uật Luật sư), v.i ph.ạm Quy tắc đ.ạo đ.ức và ứ.ng x.ử nghề ngh.iệp và cá.c quy định khá.c của t.ổ ch.ức xã hội – nghề ngh.iệp thì t.uỳ theo tính chất, mức độ v.i ph.ạm phải chịu một trong cá.c hình thức k.ỷ l.uật sau đây: Khiển trá.ch; Cảnh cáo; Tạm đình chỉ tư cá.ch th.ành v.iên đoàn l.uật sư từ 6 tháng đến 24 tháng; X.oá tên kh.ỏi danh sá.ch l.uật s.ư của đoàn l.uật sư.

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.

Nguon Zing
The post Đề nghị x.ử l.ý về tư cá.ch l.uật sư đối với b.ị c.an Nguyễn Hữu Linh appeared first on nhanh24h.info.