Chuyên gia Phạm Chi Lan c.ảnh b.áo về rủi r.o n.ợ của khu vực FDI tá.c đ.ộng đến nền kinh tế Việt Nam

Hiện nhiều ch.uyên gi.a đang ngh.iên c.ứu về việc vay n.ợ của cá.c doanh ngh.iệp FDI, tuy nhiên, c.ông t.á.c tìm kiếm số liệu tương đối kh.ó khăn.
Th.ông tin này được bà Phạm Chi Lan cho biết tại buổi giao lưu tr.ực tuyến gần đây của Báo Trí Thức Trẻ.
Vấn đề vay nợ của cá.c doanh ngh.iệp FDI, theo vị chuyên gia này, cần phải ngh.iên c.ứu thật kỹ. Một số ghi nhận gần đây đã dấy lên cảnh báo về việc vay nợ của cá.c doanh ngh.iệp ngoại.
Theo bà Lan, kh.ông phải cứ là doanh ngh.iệp FDI thì nguồn tiền đầu tư tại Việt Nam là tiền của doanh ngh.iệp. Thay vào đó, những nhà đầu tư này cũng n.ợ, và nhiều khả năng một nguồn tiền lớn được h.uy đ.ộng ngay tại Việt Nam. Điều này kh.iến cho phần tín dụng ngân hàng dành cho doanh ngh.iệp b.ị chia năm xẻ bảy mà ở đó, phần th.iệt thuộc về cá.c doanh ngh.iệp vừa và nhỏ.
98% doanh ngh.iệp ở Việt Nam có qu.y m.ô nhỏ và vừa, nhưng theo thứ tự ưu tiên tiếp cận nguồn lực, cá.c doanh ngh.iệp này xếp cuối bảng, sau DNNN, doanh ngh.iệp FDI và doanh ngh.iệp tư nhân lớn. Trong khi đó, vấn đề tiếp cận t.ín d.ụng, vốn, từ lâu được xem là khó khăn hàng đầu của doanh ngh.iệp nhỏ và vừa, theo đ.ánh giá của cá.c tổ ch.ức quốc tế.
Bà Lan nói rằng thời điểm hiện tại cá.c ch.uyên gi.a đang t.ích c.ực thống kê, ngh.iên cứu về nợ của khu vực nước ngoài, ví dụ bao nhiêu phần trăm h.uy đ.ộng tại Việt Nam và bao nhiêu phần trăm h.uy đ.ộng ở nước ngoài, để chứng minh cá.c giả thiết. Tuy nhiên c.ông tá.c này được nhìn nhận là kh.ông hề dễ dàng.
Theo số liệu được phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng cho doanh ngh.iệp nhỏ và vừa trong 2 tháng đầu năm đã có sự gi.ảm nh.ẹ so với năm 2018, khoảng 0,04%. NHNN dự kiến hết quý I, mức t.ín d.ụng này sẽ d.ao đ.ộng quanh 1%, t.ương đ.ương cùng kỳ 2018 (1,6%).
Tí.n d.ụng cho SME tăng thấp được NHNN giải thích là do ả.nh h.ưởng của Tết Dương lịch và Âm lịch. Theo đó, cá.c doanh ngh.iệp tăng cường ti.êu th.ụ, tiền về trả nợ ngân hàng và ít vay hơn. Mặt khá.c, th.ông lệ ở quý I tín dụng sẽ thấp hơn, doanh ngh.iệp sẽ hoạt đ.ộng m.ạnh và tăng tốc ở cá.c quý sau.
Thị trường cũng đang ngh.i nhận hiện tượng số lượng doanh ngh.iệp ng.ừng hoạt đ.ộng tăng m.ạnh m.ẽ trong thời gian trở lại đây. Trong quý I, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết 14.761 doanh ngh.iệp đã t.ạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong quý, tăng 20,8% so với cùng kỳ 2018.
Bên cạnh đó, 15.331 doanh ngh.iệp ngừng hoạt đ.ộng chờ làm thủ tục giải thể. Đa phần doanh ngh.iệp đóng c.ửa giải thể có qu.y mô nhỏ và vừa, điều này cho thấy cá.c doanh ngh.iệp này vẫn đang trong t.ình tr.ạng khó khăn về nhiều mặt, b.uộc phải rời khỏi thị trường.
Theo Tri thức trẻ
The post Chuyên gia Phạm Chi Lan c.ảnh b.áo về rủi r.o n.ợ của khu vực FDI tá.c đ.ộng đến nền kinh tế Việt Nam appeared first on nhanh24h.info.

Chính ng.ười T.Q còn đ.òi từ bỏ “đường lưỡi bò”
Thursday November 14, 2019

Mới đây, một tá.c giả ng.ười T.Q có tên Trương Gia Tuệ đã kh.iến nhiều ng.ười b.ất ng.ờ khi đăng tải nội dung bá.c bỏ tuyên b.ố chủ […]

c.ô giáo ‘cứ 20/11 là đóng cửa’
Saturday November 16, 2019

c.ô giáo ấy tới ngày 20/11 là đóng cửa, kh.ô.ng nh.ận quà của h.ọc s.inh. Nhưng c.ô nhớ tên từng ng.ười Th.ầy đã dạy m.ình cá.ch đây gần […]

The post c.ô giáo ‘cứ 20/11 là đóng cửa’ appeared first on Celadon.

The post Chính ng.ười T.Q còn đ.òi từ bỏ “đường lưỡi bò” appeared first on Celadon.