“Ch.oáng” với lượng tiền, xe x.ịn trong đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc 30.000 tỉ đồng

Qua hoạt đ.ộng ngh.iệp v.ụ, l.ực l.ượng A.n ninh m.ạng và Phòng chống t.ội ph.ạm sử dụng c.ông nghệ cao, Cục C.ảnh s.át h.ình s.ự, Bộ CA đã ph.át hiện đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc có quy mô lớn, hoạt đ.ộng có t.ổ ch.ức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố th.ông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản l.ý tại nước ngoài.
Khởi tố 24 đ.ối t.ượng đ.ánh bạc qua m.ạng hơn 30.000 tỉ VNĐ Giao dịch trong đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc web Fxx88.com là hơn 30 nghìn tỉ đồng Triệt phá đ.ường d.ây đ.ánh bạc trên mạng th.ông qua trang web Fxx88.com
Theo Cơ quan đ.iều tr.a, đ.ường d.ây này cá.c đ.ối t.ượng thực hiện th.ủ đ.oạn rất tinh vi, nếu muốn tham gia đ.ánh b.ạc, người truy cập trang web này được nhân viên h.ỗ tr.ợ trực tuyến với hàng trăm nghìn tài khoản. Đây là con số “khủng” nhất từ trước tới nay. hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để chơi.
Kết quả kh.ám x.ét đã th.u gi.ữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện t.ử, nhiều đồ vật tài liệu khá.c có liên quan hoạt đ.ộng t.ổ ch.ức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc… Số tiền đ.ánh bạc huy đ.ộng lên đến hơn 30 nghìn tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, ch.ứng c.ứ th.u th.ập được, Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA đã Quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự, kh.ởi t.ố b.ị c.an về h.ành v.i t.ổ ch.ức đ.ánh b.ạc và đ.ánh bạc đối với 24 đ.ối t.ượng.

Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – Dấu ấn 500 ngày ở Đắk Lắk
Thursday November 28, 2019

Bộ CA sá.ng 27-11 đã c.ô.ng b.ố qu.yết đ.ịnh điều đ.ộng, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai. Trước đó, […]

The post Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – Dấu ấn 500 ngày ở Đắk Lắk appeared first on Celadon.

Cơ quan CA đọc lệnh kh.ám x.ét kh.ẩn cấp nơi ở và làm việc của cá.c đ.ối t.ượng.

c.ô.ng ty chủ quản chính thức th.ô.ng báo: Fan viếng ở khu riêng, đ.ám t.ang Goo Hara diễn ra ở cùng địa điểm với Sulli
Monday November 25, 2019

c.ô.ng ty đại diện tại Nhật – Production Ogi – vừa đưa ra th.ô.ng báo mới nhất về đ.ám t.ang của cố nghệ sĩ Goo Hara sau v.ụ […]

The post c.ô.ng ty chủ quản chính thức th.ô.ng báo: Fan viếng ở khu riêng, đ.ám t.ang Goo Hara diễn ra ở cùng địa điểm với Sulli appeared first on Celadon.

Cơ qu.an CA lấy l.ời kh.ai của đ.ối t.ượng Chiu Hao Cheng.

Cơ qu.an CA th.u gi.ữ nhiều thiết bị điện t.ử cá.c đ.ối t.ượng sử dụng t.ổ ch.ức đ.ánh bạc và đ.ánh b.ạc.

Đối tượng Phạm Trần Viễn và số tiền th.u gi.ữ.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Siêu xe th.u gi.ữ được trong vụ đ.ánh b.ạc.
THEO CÔNG AN NHÂN DÂN
The post “Ch.oáng” với lượng tiền, xe x.ịn trong đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc 30.000 tỉ đồng appeared first on nhanh24h.info.