“Ch.oáng” với lượng tiền, xe x.ịn trong đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc 30.000 tỉ đồng

Qua hoạt đ.ộng ngh.iệp v.ụ, l.ực l.ượng A.n ninh m.ạng và Phòng chống t.ội ph.ạm sử dụng c.ông nghệ cao, Cục C.ảnh s.át h.ình s.ự, Bộ CA đã ph.át hiện đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc có quy mô lớn, hoạt đ.ộng có t.ổ ch.ức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố th.ông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản l.ý tại nước ngoài.
Khởi tố 24 đ.ối t.ượng đ.ánh bạc qua m.ạng hơn 30.000 tỉ VNĐ Giao dịch trong đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc web Fxx88.com là hơn 30 nghìn tỉ đồng Triệt phá đ.ường d.ây đ.ánh bạc trên mạng th.ông qua trang web Fxx88.com
Theo Cơ quan đ.iều tr.a, đ.ường d.ây này cá.c đ.ối t.ượng thực hiện th.ủ đ.oạn rất tinh vi, nếu muốn tham gia đ.ánh b.ạc, người truy cập trang web này được nhân viên h.ỗ tr.ợ trực tuyến với hàng trăm nghìn tài khoản. Đây là con số “khủng” nhất từ trước tới nay. hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để chơi.
Kết quả kh.ám x.ét đã th.u gi.ữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện t.ử, nhiều đồ vật tài liệu khá.c có liên quan hoạt đ.ộng t.ổ ch.ức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc… Số tiền đ.ánh bạc huy đ.ộng lên đến hơn 30 nghìn tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, ch.ứng c.ứ th.u th.ập được, Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA đã Quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự, kh.ởi t.ố b.ị c.an về h.ành v.i t.ổ ch.ức đ.ánh b.ạc và đ.ánh bạc đối với 24 đ.ối t.ượng.

29 đ.ặc đ.iểm của một ng.ười được giáo d.ục t.ốt: Luôn đúng giờ, biết nhìn mặt ng.ười khá.c mà cư x.ử
Friday November 29, 2019

Một ng.ười được sống trong môi Tr.ường nề nếp, giáo dưỡng t.ốt từ nhỏ sẽ luôn lịch sự, cư x.ử khéo léo bởi lẽ đó là thói quen, […]

The post 29 đ.ặc đ.iểm của một ng.ười được giáo d.ục t.ốt: Luôn đúng giờ, biết nhìn mặt ng.ười khá.c mà cư x.ử appeared first on Celadon.

Cơ quan CA đọc lệnh kh.ám x.ét kh.ẩn cấp nơi ở và làm việc của cá.c đ.ối t.ượng.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.

Cơ qu.an CA lấy l.ời kh.ai của đ.ối t.ượng Chiu Hao Cheng.

Cơ qu.an CA th.u gi.ữ nhiều thiết bị điện t.ử cá.c đ.ối t.ượng sử dụng t.ổ ch.ức đ.ánh bạc và đ.ánh b.ạc.

Đối tượng Phạm Trần Viễn và số tiền th.u gi.ữ.

b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não
Thursday December 12, 2019

ch.áu Nguyễn N.A. (12 t.uổi) đang chơi thể thao cùng bạn tại khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì b.ị b.ố của bạn đ.á.nh đ.ập.  […]

The post b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não appeared first on Celadon.

Siêu xe th.u gi.ữ được trong vụ đ.ánh b.ạc.
THEO CÔNG AN NHÂN DÂN
The post “Ch.oáng” với lượng tiền, xe x.ịn trong đ.ường d.ây đ.ánh b.ạc 30.000 tỉ đồng appeared first on nhanh24h.info.