C.ựu Bộ trưởng Giáo dục: Động cơ gi.an l.ận thi từ người có tiền, có quyền

Cựu Bộ tr.ưởng Bộ GD&ĐT, giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc cho rằng: “gi.an l.ận th.i cử, nếu trong xã hội gọi là t.ội ăn cắp, h.ành v.i này là h.ành v.i x.ấu nhất trong xã hội. Trong khi đó, đây lại là ăn cắp trong nhà trường. Tôi nghĩ Đại hội XIII tới phải xem x.ét lại toàn bộ ngành gi.áo d.ục…”.

Tuyển n.ữ Việt n.am b.ị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games
Tuesday November 26, 2019

Ở buổi họp báo trước trận ra quân, HLV trưởng Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về kh.ó kh.ăn của ĐT Việt n.am trong c.ô.ng tá.c […]

The post Tuyển n.ữ Việt n.am b.ị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games appeared first on Celadon.

Cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc
Trao đổi về gi.an l.ận điểm thi g.ây chấn đ.ộng xã hội hiện nay, cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc cho biết, tôi b.uồn và x.ót x.a cho giáo d.ục hiện nay.
Tôi được biết, gi.an l.ận thi cử này rất phức tạp mà CA đang đ.iều tr.a, cán bộ giáo dục, giáo viên bị bă’t. Đây là một điều kh.ông hay cho giáo dục.
gi.an l.ận điểm thi – đ.ộng c.ơ từ người có tiền, có quyềngi.an l.ận th.i cử ở Việt Nam kh.ông phải bây giờ mới có, kh.ông chỉ gi.an l.ận ở kỳ thi THPT quốc gia mà diễn ra ở nhiều kỳ thi, ở nhiều bậc học, theo ông ng.uyên nh.ân từ đâu?
Do tư tưởng bằng cấp ở Việt Nam quá nặng. Tư tưởng này dính liền với biên chế, tuyển người vào cơ quan nhà nước quá nặng về hình thức bằng cấp, cho nên, học sinh học đến lớp 12 coi thi vào đại học là vấn đề “sinh t.ử”, vấn đề “sống còn” của cá.c em.
Nhiều nước phát triển có 50% học sinh học nghề, 50% học sinh học đại học sau khi tốt ngh.iệp lớp 12. Ở Việt Nam, thì tư tưởng vào đại học chiếm tới 90%.
Đây có thể chính là đ.ộng c.ơ s.ai lầm của cả phụ huynh, học sinh, điều đó dẫn đến gi.an l.ận điểm thi như hiện nay.
Tuy nhiên, để x.á.c nhận rõ đ.ộng c.ơ này là gì, nhà nước phải có cuộc đ.iều tr.a, ngh.iên c.ứu ph.ân t.ích tình hình thực tế chứ cá.c ý kiến bàn về vấn đề này chỉ là võ đoán.
Xuất phát gi.an l.ận điểm thi, theo tôi đ.ộng c.ơ từ phụ huynh, những người có tiền, có quyền. Con họ có lực học k.ém nhưng họ “sắp xếp” để vào học trường tốt, ra trường có việc làm, biên chế ngay như CA, quân đội.
Vấn đề này x.ảy ra đã nhiều năm, ở nhiều địa phương rồi. Kh.ông có c.ông bằng xã hội chính là ở chỗ này.Nhiều nhà giáo cho biết, gi.an l.ận điểm thi năm 2018 là n.ỗi x.ấu h.ổ của ngành gi.áo d.ục?
gi.an l.ận thi cử, nếu trong xã hội gọi là ăn c.ắp, h.ành v.i này là h.ành v.i x.ấu nhất trong xã hội. Trong khi đó đây lại là ăn cắp trong nhà trường.
Ngành giáo dục phải là ngành hết sức trong s.ạch, người đi học phải th.ực học, người đi thi phải thực tài. Tìm kiếm người làm cũng phải thực tài. Cái này nhiều nơi ở Việt Nam kh.ông thực hiện được.

Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum
Tuesday November 26, 2019

Sau khi r.a t.ay b.ắn ch.ế.t 1 ng.ười và làm 1 ng.ười khá.c b.ị th.ương tại quá.n bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đ.ối t.ượng […]

The post Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum appeared first on Celadon.

Cán bộ giáo d.ục bị bă’t trong vụ gi.an l.ận điểm thi năm 2018
Giáo d.ục bị đồng tiền chi phối
Ngành giáo dục hiện nay có phải bị đồng tiền lũng đoạn chi phối kh.ông, thưa ông?
Ngành giáo dục bị đồng tiền chi phối chứ kh.ông phải ng.uyên nh.ân bă’t đầu từ giáo d.ục.
Nguyên nhân bị chi phối này, theo tôi cũng phải đ.iều tr.a cẩn th.ận thì mới nói được đầy đủ. Nhưng tôi nghĩ xã hội, ph.ụ huynh và l.ãnh đ.ạo có l.ỗi nhiều. Ví dụ, trong vụ gi.an l.ận điểm thi, những người thực hiện là sửa, nâng điểm thi đều là cán bộ giáo d.ục, là giáo viên. Họ bị chi phối từ nhiều phía.
Tôi đọc báo thấy nhiều tiêu cực qúa. Đáng lẽ ra giáo d.ục phải ngày càng tốt hơn về chất lượng giảng dạy, về chất lượng học tập, về đ.ạo đ.ức học sinh… nhưng cá.c hiện tượng, vi ph.ạm đ.ạo đức ngày càng x.ảy r.a nhiều, rất đ.au l.òng.
Vấn đề đ.ạo đ.ức trong gi.áo d.ục đang bùng ph.át ra khi ngày càng nhiều học sinh đ.ánh nhau, thầy giáo đ.ánh học sinh, thầy giáo d.âm ô học sinh… Có phải vấn đề đ.ạo đ.ức trong nhà trường thời gian dài vừa qua kh.ông được chú tr.ọng?
Tôi nghĩ nói như vậy kh.ông đúng với tất cả. Hơn 1 triệu giáo viên, đại đa số đều làm tốt. Số người làm kh.ông tốt là rất ít.
Ở trong ngành giáo d.ục mà x.ảy ra 1% học sinh hư và giáo viên v.i ph.ạm đạ.o đ.ức là kh.ông đáng kể nhưng chúng ta phải suy nghĩ vì đây là vấn đề rất lớn trong xã hội. Nhìn vào xã hội tốt hay x.ấu thì việc đầu tiên người ta nhìn vào trường học.
Trường học thế kỷ 21, ở nhiều nước người ta chuẩn bị từ cá.ch đây 40 năm. Ở Việt Nam, chương trình mới, năm 2019 mới bă’t đầu thực hiện, mình đã chậm 20 năm. 20 năm cũng đã là nửa đời người rồi, chậm quá.GS. Phạm Minh Hạc: “Đất nước chúng ta còn rất nhiều kh.ó kh.ăn, ngành gi.áo d.ục cũng có nhiều quyền lợi chưa tương xứng nhưng vì sự ngh.iệp trồng người, vì xứ m.ệnh nhà gi.áo, vì trông mong của nhân dân thì tôi tin phần lớn cá.c nhà giáo đáp lại được lòng mong mỏi đó”.
Qua “2 đời” Bộ tr.ưởng mà mọi việc vẫn kh.ông th.ay đ.ổi
Giải pháp ngăn chặn cá.c ti.êu c.ực trong gi.áo d.ục hiện nay một mình ngành gi.áo d.ục kh.ông thể làm n.ổi mà phải có sự tham gia của nhiều ngành khá.c và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết l.iệt của cá.c cấp l.ãnh đ.ạo cao nhất, có phải thế kh.ông thưa ông?
Tài chính và con người, 2 nhân tố quan tr.ọng này thì ngành giáo dục lại kh.ông được nắm. 20% ngân sá.ch nhà nước chi cho giáo d.ục, trong đó ngành giáo d.ục chỉ nắm 5% tài chính còn 95% là về địa phương.
Ngành giáo d.ục chỉ thực hiện nh.iệm v.ụ dạy học còn lên lương, tuyển dụng, điều chuyển nhân sự thì lại là cơ quan khá.c làm. Do đó, xảy ra tình trạng hiện nay ở nhiều tỉnh trên cả nước, hàng trăm giáo viên đang dạy bị cắt hợp đồng, bị đe d.ọa đuổi việc.
Tôi nhớ, 5% ngân sá.ch Bộ GD&ĐT nắm trong số 20% ngân sá.ch dành cho giáo dục từng được ông Nguyễn Thiện Nhân trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nói trước Quốc hội. Vậy mà, đến nay đã qua “2 đời” Bộ trưởng nữa mà mọi việc vẫn kh.ông có gì thay đổi.
Ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện quản lý nhà nước một ngành với hơn 1 triệu cán bộ quản lý giáo d.ục, giáo viên và khoảng 24 triệu HSSV nhưng kh.ông nắm được tiền thì khó vô cùng.
Trở lại vấn đề ng.ăn ch.ặn t.iêu c.ực trong giáo d.ục, theo tôi, trước hết ngành giáo dục là ngành chủ quản, trực tiếp ph.ụ tr.á.ch dạy học phải làm tốt.
Từ cơ sở giáo dục, trước hết đ.ội ngũ giáo viên phải chỉnh đốn lại. Những người kh.ông làm được việc này thì nên đi làm việc khá.c. Đồng thời, phải rất ngh.iêm túc từ gia đình, nhà trường và xã hội. Chúng ta buông l.ỏng trong giáo dục thì hệ quả sẽ rất kh.ủng kh.iếp.
Tôi nghĩ Đại hội XIII tới phải xem x.ét lại toàn bộ ngành giáo dục. Để thay đổi giáo d.ục toàn quốc thì phải từ Bộ Chính trị, từ TƯ, Chính phủ, Quốc hội mới làm được.
Xin trân trọng cám ơn ông!
Theo Dân trí
The post C.ựu Bộ trưởng Giáo dục: Động cơ gi.an l.ận thi từ người có tiền, có quyền appeared first on nhanh24h.info.