Vietjet dẫn đầu số chuyến bay ch.ậm và h.ủy trong tháng 3/2019

– Trong tháng 3/2019, Vietjet có 1.713 chuyến bay bị ch.ậm và h.ủy, cao nhất trong 5 hãng hàng không của Việt Nam.
Theo số liệu vừa công bố của Cục hàng không Việt Nam về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ, ch.ậm, h.uỷ chuyến của các hãng hàng không trong tháng 3/2019, hãng hàng không Vietjet Air tiếp tục dẫn đầu với 1.713 chuyến b.ị ch.ậm và h.uỷ.
Trong 1.713 chuyến của Vietjet Air, có 1.702 chuyến bị ch.ậm và 11 chuyến bị hủy.
Tiếp theo là hãng hàng không Vietnam Airlines với 998 chuyến b.ị ch.ậm và 10 chuyến bị h.uỷ.
Đứng thứ ba là hãng hàng không Jetstar Pacific với 786 chuyến bị ch.ậm. Đáng lưu ý, không có chuyến bay nào của hãng này b.ị h.uỷ trong suốt tháng vừa qua.

Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c
Monday December 09, 2019

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi […]

The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on Celadon.

Vietjet dẫn đầu số lượng chuyến bay bị ch.ậm và h.ủy trong tháng 3/2019.
Vasco đứng vị trí thứ tư với 85 chuyến bị ch.ậm và 13 chuyến bị h.uỷ. Cuối cùng là hãng hàng không Bamboo Airways với 57 chuyến bị ch.ậm và không có chuyến nào bị h.uỷ.
Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc ch.ậm chuyến, h.ủy chuyến bay của các hãng hàng không g.ây ra những ả.nh h.ưởng lớn không chỉ cho h.ãng hàng không, cho hành khách, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay mà còn cho cả nền kinh tế.
Nguồn: VTCNEWS
The post Vietjet dẫn đầu số chuyến bay ch.ậm và h.ủy trong tháng 3/2019 appeared first on nhanh24h.info.

VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân
Wednesday November 27, 2019

Vào phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm chiều ngày 27/11, VKS đ.ề ngh.ị tuyên b.ị c.áo Trần Thị Hiền, Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng 20 năm t.ù; […]

The post VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân appeared first on Celadon.