V.ụ th.ịt l.ợn ‘b.ẩn’ ở Bắc Ninh: Ph.át hiện 62 trẻ d ương t.ính với s.án l.ợn

Kết quả x.ét ngh.iệm tại B.ệnh v.iện B.ệnh nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-K.ý s.inh tr.ùng-C.ôn tr.ùng Trung ương đã ph.át h.iện 62 trẻ tại Thanh Khương, Thuận Thành d.ương t.ính với s.án l.ợn.
Hoạt động d.ạy và học của cô và trò Trường Mầm non Thanh Khương. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Tính đến 18 giờ ngày 15/3, kết quả x.ét ngh.iệm tại B.ệnh v.iện B.ệnh nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-K.ý s.inh tr.ùng-C.ôn tr.ùng Trung ương đã ph.át hiện 62 trẻ tại Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh d ương t.ính với s.án l.ợn.
Trong sáng 15/3, nhiều cháu nhỏ ở Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh được các gia đình đ.ưa đến B.ệnh v.iện B.ệnh Nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-Ký s.inh tr.ùng-Côn tr.ùng Trung ương để x.ét ngh.iệm b.ệnh s.án lợn…
Tại B.ệnh v.iện B.ệnh Nh.iệt đới Trung ương, 230 trẻ được gia đình đưa tới B.ệnh v.iện kh.ám, x.ét ngh.iệm s.án l.ợn và đã ph.át h.iện 44 cháu d.ương t ính với s.án lợn.
Trong ngày 15/3, Viện Sốt r.ét-Ký s.inh tr.ùng-Côn tr.ùng Trung ương đã tiếp nhận 135 cháu, ch.ủ yếu dưới 6 tuổi đến x.ét ngh.iệm, trong đó 13 cháu có kết quả huyết th.anh d.ương t.ính với b.ệnh s.án l.ợn.Trước đó từ ngày 12-14/3, B.ệnh v.iện B.ệnh Nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-Ký s.inh tr.ùng-C.ôn tr.ùng Trung ương đã tr.ả kết quả x.ét ngh.iệm cho năm trường hợp tại xã Thanh Khương d.ương t.ính với s.án l.ợn. Như vậy từ ngày 12/3 đến nay, đã có 62 trẻ tại xã Thanh Khương d.ương t.ính với sán lợn.
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế b.ệnh s.án dây/ấu tr.ùng s.án d.ây l.ợn (lợn gạo) mắc phải do liên qu.an đến tập quán ăn uống, ă.n th.ịt l.ợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, b.ệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành. Theo số liệu được b.áo c.áo qua các nghiên c.ứu, qua các cơ sở điều tr.ị đến nay, 55 tỉnh, thành đã có ca b.ệnh s.án dây/ấu tr.ùng s.án l.ợn.
Bệnh s.án dây trưởng thành thường không có tr.iệu ch.ứng r.õ r.ệt như g.ây tr.iệu ch.ứng đ.au b.ụng, rối l.oạn t.iêu hóa nh.ẹ. Tr.iệu ch.ứng chủ yếu là người b.ệnh thường x.uyên có những c.ảm gi.ác kh.ó chịu, b.ứt r.ứt, có những đ.ốt s.án t.ự r.ụng theo ph.ân ra ngoài, đ.ốt s.án là những đoạn nh.ỏ, d.ẹt, trắng ngà như x.ơ m.ít, đầu s.án phẳng, một số trường hợp ph.át hiện thấy có tr.ứng s.án trong ph.ân.
Nguyên tắc phải ch.ẩn đ.oán s.ớm và điều trị kịp thời ngay khi ph.át hiện có đ.ốt sán để tránh b.ị b.ệnh ấu tr.ùng s.án lợn. Việc điều tr.ị b.ệnh ấu tr.ùng s.án dây l.ợn phải thực hiện ở cơ s.ở y tế với trang b.ị ph.ương tiện cấp c.ứu và phải được theo d.õi./.
Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)
The post V.ụ th.ịt l.ợn ‘b.ẩn’ ở Bắc Ninh: Ph.át hiện 62 trẻ d ương t.ính với s.án l.ợn appeared first on nhanh24h.info.

th.i h.ành á.n ph.ạt t.ù ô.ng Nguyễn Hữu Linh
Wednesday January 08, 2020

Ngày 7/1, b.à Nguyễn Thị Thu Hà, Chá.nh á.n TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết: TAND quận Hải Châu đã r.a qu.yết đ.ịnh th.i h.ành […]

Đột nhập vào cơ sở sản xuất bim bim giá rẻ, nguyên liệu chính làm từ thức ăn chăn nuôi, có thể g.ây υ.пɡ ᴛʜ.ư
Monday November 25, 2019

Nếu bạn là M.ẹ hoặc b.ố của một e.m b.é, cũng có thể bạn là một ng.ười anh, ch.ị đang đang đảm nh.ận đưa đón c.on/e.m m.ình đến […]

The post Đột nhập vào cơ sở sản xuất bim bim giá rẻ, nguyên liệu chính làm từ thức ăn chăn nuôi, có thể g.ây υ.пɡ ᴛʜ.ư appeared first on Celadon.

The post th.i h.ành á.n ph.ạt t.ù ô.ng Nguyễn Hữu Linh appeared first on Celadon.