V.ụ th.ịt l.ợn ‘b.ẩn’ ở Bắc Ninh: Ph.át hiện 62 trẻ d ương t.ính với s.án l.ợn

Kết quả x.ét ngh.iệm tại B.ệnh v.iện B.ệnh nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-K.ý s.inh tr.ùng-C.ôn tr.ùng Trung ương đã ph.át h.iện 62 trẻ tại Thanh Khương, Thuận Thành d.ương t.ính với s.án l.ợn.
Hoạt động d.ạy và học của cô và trò Trường Mầm non Thanh Khương. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Tính đến 18 giờ ngày 15/3, kết quả x.ét ngh.iệm tại B.ệnh v.iện B.ệnh nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-K.ý s.inh tr.ùng-C.ôn tr.ùng Trung ương đã ph.át hiện 62 trẻ tại Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh d ương t.ính với s.án l.ợn.
Trong sáng 15/3, nhiều cháu nhỏ ở Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh được các gia đình đ.ưa đến B.ệnh v.iện B.ệnh Nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-Ký s.inh tr.ùng-Côn tr.ùng Trung ương để x.ét ngh.iệm b.ệnh s.án lợn…
Tại B.ệnh v.iện B.ệnh Nh.iệt đới Trung ương, 230 trẻ được gia đình đưa tới B.ệnh v.iện kh.ám, x.ét ngh.iệm s.án l.ợn và đã ph.át h.iện 44 cháu d.ương t ính với s.án lợn.
Trong ngày 15/3, Viện Sốt r.ét-Ký s.inh tr.ùng-Côn tr.ùng Trung ương đã tiếp nhận 135 cháu, ch.ủ yếu dưới 6 tuổi đến x.ét ngh.iệm, trong đó 13 cháu có kết quả huyết th.anh d.ương t.ính với b.ệnh s.án l.ợn.Trước đó từ ngày 12-14/3, B.ệnh v.iện B.ệnh Nh.iệt đới Trung ương và Viện Sốt r.ét-Ký s.inh tr.ùng-C.ôn tr.ùng Trung ương đã tr.ả kết quả x.ét ngh.iệm cho năm trường hợp tại xã Thanh Khương d.ương t.ính với s.án l.ợn. Như vậy từ ngày 12/3 đến nay, đã có 62 trẻ tại xã Thanh Khương d.ương t.ính với sán lợn.
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế b.ệnh s.án dây/ấu tr.ùng s.án d.ây l.ợn (lợn gạo) mắc phải do liên qu.an đến tập quán ăn uống, ă.n th.ịt l.ợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, b.ệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành. Theo số liệu được b.áo c.áo qua các nghiên c.ứu, qua các cơ sở điều tr.ị đến nay, 55 tỉnh, thành đã có ca b.ệnh s.án dây/ấu tr.ùng s.án l.ợn.
Bệnh s.án dây trưởng thành thường không có tr.iệu ch.ứng r.õ r.ệt như g.ây tr.iệu ch.ứng đ.au b.ụng, rối l.oạn t.iêu hóa nh.ẹ. Tr.iệu ch.ứng chủ yếu là người b.ệnh thường x.uyên có những c.ảm gi.ác kh.ó chịu, b.ứt r.ứt, có những đ.ốt s.án t.ự r.ụng theo ph.ân ra ngoài, đ.ốt s.án là những đoạn nh.ỏ, d.ẹt, trắng ngà như x.ơ m.ít, đầu s.án phẳng, một số trường hợp ph.át hiện thấy có tr.ứng s.án trong ph.ân.
Nguyên tắc phải ch.ẩn đ.oán s.ớm và điều trị kịp thời ngay khi ph.át hiện có đ.ốt sán để tránh b.ị b.ệnh ấu tr.ùng s.án lợn. Việc điều tr.ị b.ệnh ấu tr.ùng s.án dây l.ợn phải thực hiện ở cơ s.ở y tế với trang b.ị ph.ương tiện cấp c.ứu và phải được theo d.õi./.
Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)
The post V.ụ th.ịt l.ợn ‘b.ẩn’ ở Bắc Ninh: Ph.át hiện 62 trẻ d ương t.ính với s.án l.ợn appeared first on nhanh24h.info.

Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư
Thursday November 28, 2019

Ghé thăm bạn b.ị u.ng th.ư nằm ở b.ệnh v.iện Ung bướu Đà Nẵng, Việt kiều ‘dỏm’ thấy bạn đ.iều tr.ị nh.ẫn t.âm l.ừa bạn và g.ia đ.ình. […]

6 trọng tài Nhật Bản điều khiển trận U23 Việt n.am gặp Jordan
Monday January 13, 2020

Ông Sato Ryuji, trọng tài nước ngoài đ.ầu tiên được VPF mời làm việc ở V.League 2014, sẽ là ng.ười cầm còi trận thứ 2 của Việt n.am […]

The post 6 trọng tài Nhật Bản điều khiển trận U23 Việt n.am gặp Jordan appeared first on Celadon.

The post Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư appeared first on Celadon.