V.ụ nữ sinh lớp 9 bị bạn l.ột qu.ần áo ngay trong lớp: T.ạm đ.ình chỉ hiệu trưởng 15 ngày, chuyển công tác giáo viên chủ nhiệm

Để x.ảy ra sự việc một học sinh bị b.ạo h.ành ngay trong trường học, Hiệu trưởng nhà trường bị k.ỷ l.uật t.ạm đ.ình chỉ, giáo viên ch.ủ nh.iệm bị chuyển công tác vì không nắm b.ắt được tình hình học sinh.
Liên quan đến v.ụ việc nữ sinh H.Y., học sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị 5 học sinh b.ạo h.ành, l.ột quần áo ngay trong lớp học, ngày 30/3, trao đổi với Pv., ông Trương Văn Ty – Trưởng Phòng G.iáo d.ục huyện Ân Thi cho biết:
“Đến ngày 27/3, chúng tôi mới nắm được thông tin v.ụ việc từ nhà trường b.áo c.áo. Phòng GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường, giáo viên, học sinh họp kiểm điểm để r.út k.inh ngh.iệm, không để xảy ra những trường hợp tương tự. Hiện 5 học sinh này đã bị đ.ình chỉ học tập để nhà trường, cơ qu.an ch.ức n.ăng đ.iều tr.a, làm rõ thêm.

Tổng LĐLĐ VN: Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Th.ắng có d.ấu h.iệu lạm quyền
Monday June 10, 2019

Tổng Liên đoàn Lao đ.ộng Việt Nam khẳng định hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng, ông Lê Vinh Danh kh.ông chỉ nhiều lần ph.ản ứ.ng, kh.ông chấp […]

The post Tổng LĐLĐ VN: Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Th.ắng có d.ấu h.iệu lạm quyền appeared first on Celadon.

Y. bị học sinh cùng lớp b.ạo h.ành.
Giáo viên ch.ủ nhiệm lớp x.ảy r.a sự việc sẽ b.ị điều chuyển, không ch.ủ nhiệm lớp này nữa vì không nắm b.ắt và c.an ng.ăn được. Hiệu trưởng là ông Nhữ Mạnh Phong sẽ bị k.ỷ l.uật đình chỉ công việc điều hành 15 ngày, b.ắt đầu từ ngày 1/4 tới đây”.
Liên quan vụ việc, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ tr.ách V.ụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên thuộc Bộ GD-ĐT cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã liên hệ trực tiếp với Sở GD-ĐT Hưng Yên yêu cầu kiểm tra làm rõ v.ụ việc và b.áo c.áo về Bộ trước ngày 2/4.

ĐBQH: Giữ hình thức giáng ch.ức để ‘tận d.ụng ch.ất x.ám’ c.án bộ
Tuesday June 11, 2019

“Việc áp d.ụng hình thức giáng chức cũng tiếp tục tận d.ụng chất xám của cán bộ đó tại vị trí việc làm gắn bó lâu năm, đồng […]

The post ĐBQH: Giữ hình thức giáng ch.ức để ‘tận d.ụng ch.ất x.ám’ c.án bộ appeared first on Celadon.

Trường học x.ảy r.a v.ụ việc.
Như đã thông tin trước đó, ngày 22/3, nữ sinh H.Y bị 5 học sinh cùng lớp lột quần áo, đ.ánh đập d.ã m.an và quay video ngay trong lớp học. Video này sau đó đã phát tán trên m.ạng xã hội. Nhóm học sinh h.ành h.ung Y. gồm: Đặng T.H., Đặng T.L., Nguyễn D.T., Nguyễn T.T. và Nguyễn Thị M.Q..
Y. là n.ữ sinh có hoàn cảnh é.o l.e, bố mẹ s.ức kh.ỏe yếu, tâm lý không bình thường, em cũng là người nh.út nh.át. Hiện vụ việc đang được đ.iều tr.a làm r.õ.
THEO TỔ QUỐC 
The post V.ụ nữ sinh lớp 9 bị bạn l.ột qu.ần áo ngay trong lớp: T.ạm đ.ình chỉ hiệu trưởng 15 ngày, chuyển công tác giáo viên chủ nhiệm appeared first on nhanh24h.info.