V.ụ gi.an l ận điểm thi tại Hòa Bình: 64 thí sinh được nâng điểm này là con cháu của ai, vì sao n.âng đ.iểm, giá bao nhiêu?

Trong v.ụ gi.an l.ận th.i cử này, cơ quan điều tr.a kết luận có 64 thí sinh được hưởng l.ợi từ việc sửa điểm thi THPT. 64 thí sinh được nâng điểm này là con cháu của ai, vì sao nâng điểm, giá bao nhiêu? Đang là câu hỏi nhận được sự qu.an t.âm lớn từ d.ư l.uận.
Rõ ràng không ai rảnh đi n.âng đ.iểm không công cho những thí sinh này khi không có sức ép từ qu.an h.ệ hay tiền bạc. Những người n.âng đ.iểm sẽ trả lời cho cơ qu.an điều tr.a.

Bố của thanh niên 16 tuổi t.ông CSGT lên trời lên tiếng sau v.ụ việc: Cháu cũng ng.oan ng.oãn, biết ph.ụ giúp bố mẹ
Friday July 12, 2019

Bố của Th.ắng cho biết v.ụ việc x.ảy r.a là điều kh.ông mong muốn, phía gia đình anh đã đến gặp gia đình đồng chí CSGT thăm hỏi […]

The post Bố của thanh niên 16 tuổi t.ông CSGT lên trời lên tiếng sau v.ụ việc: Cháu cũng ng.oan ng.oãn, biết ph.ụ giúp bố mẹ appeared first on Celadon.

Sai phạm trong gi.an l.ận thi cử ở Hòa Bình được đ.ánh giá là cực kỳ nghiêm trọng
Tuy nhiên ngay trong kết l.uận đ.iều tr.a của cơ qu.an c.ông a.n đã kh.ẳng đ.ịnh: Kết quả chấm th.ẩm đ.ịnh của Bộ GD&ĐT x.ác đ.ịnh 140 bài thi trắc ngh.iệm của 56 thí sinh được c.an thiệp, n.âng đ.iểm thi ít nhất  từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/một môn thi.
Trong số này có thí sinh Đỗ  Nguyễn Hoàng Anh là cháu Nguyễn Quang Vinh (môn Toán nâng 4,6 điểm;  môn Ngoại ngữ nâng 5,2 điểm).- Nguyễn Quang Vinh là Trưởng phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng giáo d.ục của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.
Trong việc c.an thiệp n.âng điểm bài thi trắc ngh.iệm, b.ị c.an Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu VND.
Ngoài ra, kết quả đ.iều tr.a còn x.ác đ.ịnh, trong kỳ thi THPT quốc gia  năm 2017 tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Khắc Tuấn Chuyên viên phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng gi.áo d.ục của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp c.an th.iệp, nâng điểm bài thi trắc ngh.iệm cho cháu là thí sinh Đinh Ngọc Thảo.
Trong một diễn biến khác, ngày 11/3/2019, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 941 gửi Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc x.ử lý kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo kết quả x.ác m.inh của c.ơ qu.an An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an.
Theo đó thực hiện chỉ đạo của Th.ủ t.ướng Chính phủ, Cơ qua.n A.n ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã tiến hành điều tr.a x.ác m.inh để lập hồ sơ vụ a’n hình sự “L.ợi d.ụng ch.ức v.ụ quyền hạn trong thi hành công vụ” l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Hòa Bình.
Theo đề ngh.ị của C.ơ qu.an A.n n.inh đ.iều tr.a, Bộ GD&ĐT đã thành lập Hội đồng chấm th.ẩm đ.ịnh để chấm th.ẩm định bài thi các thí sinh có liên qu.an tại hồ sơ x.ác m.inh của Cơ qu.an A.n n.inh điều tr.a làm căn cứ cho việc kết l.uận điều tr.a v.ụ á.n.
Đồng thời làm c.ăn cứ x.ử l.ý rất s.ai ph.ạm về điểm thi theo qu.y đ.ịnh của qu.y ch.ế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành.Kết quả chấm thẩm định bài thi của Bộ GD-ĐT là kết quả ch.ính th.ức của kỳ thi.
Kết quả này thay thế kết quả do Hội đồng thi đã công bố trước đây để x.ét c.ông nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đ.ẳng cho các tuyển sinh l.iên qu.an./.
Theo: baovephapluat
The post V.ụ gi.an l ận điểm thi tại Hòa Bình: 64 thí sinh được nâng điểm này là con cháu của ai, vì sao n.âng đ.iểm, giá bao nhiêu? appeared first on nhanh24h.info.

Nghệ An: Ô tô lao xuống hố nước, 1 người t.ử v.ong, 5 người b.ị th.ương
Friday July 12, 2019

Vụ t.ai n.ạn giao th.ông tại KM 324 trên quốc l.ộ 15 (thuộc địa bàn xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) làm 1 người t.ử v.ong […]

The post Nghệ An: Ô tô lao xuống hố nước, 1 người t.ử v.ong, 5 người b.ị th.ương appeared first on Celadon.