Th ẩm ph án gọi điện cho b.ị c.áo hỏi ‘ch.ung chi’ hay ‘x.ử cho r.ơi tự do’

Sau khi được cấp trên ph.ân c.ông th.ụ l.ý v.ụ á.n, th.ẩm ph.án Giáp Văn Huyên đã lần l.ượt gọi 3 b.ị c.áo trong v.ụ á.n vào ph.òng làm việc rồi nói, muốn gi.ảm nh.ẹ h.ình ph.ạt thì phải “ch ung ch i”.

Xe khá.ch l.ật trong đêm, hàng chục ng.ười th.ương v.ong
Tuesday July 16, 2019

– Chiếc xe khá.ch gi.ường nằm chở hơn 40 ng.ười b.ất ng.ờ m.ất lái lao sang bên trái đường đ.âm vào xe tải, trụ điện rồi l.ật ngh.iêng […]

The post Xe khá.ch l.ật trong đêm, hàng chục ng.ười th.ương v.ong appeared first on Celadon.

Hình minh họa
Viện KSND tối c.ao vừa t.ống đ.ạt c.áo tr.ạng tr.uy t.ố b.ị c.an Giáp Văn Huyên (54 tuổi), nguyên th.ẩm ph án TAND huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) về t.ội nh.ận hối l.ộ, qu.y đ.ịnh tại điều 354 bộ l.uật H.ình s.ự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).
Theo c.áo tr.ạng, tháng 5.2018, th.ẩm ph.án Giáp Văn Huyên được l.ãnh đ.ạo TAND huyện Hiệp Hoà ph.ân c.ông th.ụ lý giải quyết v.ụ á.n h.ình s.ự L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản, có liên qu.an đến 3 b.ị c.áo. Đầu tháng 7.2018, Huyên gọi điện thoại tr.iệu tập các b.ị c.áo đến t.òa để nhận t.ống đ.ạt quyết đ.ịnh đ.ưa v.ụ á.n ra x.ét x.ử.
Sau khi những người trong v.ụ á.n có mặt t.ại t.òa, Huyên lần l.ượt gọi từng người vào phòng làm việc r.iêng của Huyên và yêu cầu nếu muốn x.ử nh.ẹ t.ội thì phải chi tiền. Cụ thể, các b.ị c.áo Hoàng Văn C. và Hoàng Văn Th., mỗi người chi 70 triệu đồng thì sẽ x.ử 7 n.ăm t.ù, nếu không sẽ x.ử m.ức á.n 9 năm 6 tháng t.ù. Đối với b.ị c.áo Nguyễn Văn T., do h.oàn c.ảnh kh.ó kh.ăn nên Huyên gi.ảm m.ức 30 triệu đồng để được m.ức á.n nhẹ nhất. Sau khi thống nhất xong với từng ng.ười, Huyên gọi cả 3 người vào ph.òng làm việc và yêu cầu các b.ị c.áo lo tiền trong thời gian s.ớm nhất.
Sau đó, Huyên đã nhiều lần gọi điện thoại cho b.ị c.áo Hoàng Văn Th. phải đưa tiền nếu không sẽ cho người này m.ức á.n n.ặng nhất. Đối với 2 b.ị c.áo còn lại, Huyên cũng gọi điện gi.ục nộp tiền thì những ng.ười này kêu không có và được vị th.ẩm ph.án này trả lời: “Thế thì x.ử cho r.ơi tự do”.
Ngày 26.7.2018, b.ị c.áo Hoàng Văn Th. đến phòng làm việc của Huyên và mặc cả gi.ảm số tiền xuống 50 triệu đồng và được Huyên đồng ý. Ngày 31.7.2018, b.ị c.áo Hoàng Văn Th. và vợ v.ay m.ượn người quen được 19 triệu đồng n.ộp trước cho Huyên, sau đó g.ửi đ.ơn t.ố cáo c.ơ qu.an ch.ức n.ăng về h.ành v.i đòi hối l.ộ của th.ẩm ph.án Huyên.
Đầu tháng 9.2018, C.ơ qu.an đ.iều tr.a Viện KSND tối c.ao sau khi nh.ận được đơn tố cáo đã ra quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, b.ắt t.ạm gi.am Giáp Văn Huyên về t.ội d.anh nh.ận hối l.ộ.
Đáng chú ý, sau khi nhận được đ.ơn t.ố c.áo của gia đình bị c.áo Hoàng Văn Th., Ch.ánh á.n và Phó ch.ánh á.n TAND huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) đã chỉ đ.ạo Huyên đến gia đình bị cáo Th. trả lại số tiền đã nhận cho b.ị h.ại. Viện KSND tối c.ao x.ác đ.ịnh Ch.ánh á.n và Phó chánh án TAND huyện Hiệp Hoà dù không ph.ạm t.ội nhưng v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về qu.ản l.ý c.án b.ộ nên đã có văn b.ản đề nghị TAND tỉnh Bắc Giảng x.ử l.ý.
Theo THANHNIEN
The post Th ẩm ph án gọi điện cho b.ị c.áo hỏi ‘ch.ung chi’ hay ‘x.ử cho r.ơi tự do’ appeared first on nhanh24h.info.

N.óng: B.ắt k.ẻ c.ướp đ.á.nh g.ãy tay cậu bé bá.n vé số ở Quảng Nam
Tuesday July 16, 2019

Chỉ trong kh.oảng thời gian ngắn vào cuộc đ.iều tr.a, CA tỉnh Quảng Nam đã b.ắt gi.ữ được ngh.i ph.ạm đ.á.nh bé trai 13 t.uổi bá.n vé số […]

The post N.óng: B.ắt k.ẻ c.ướp đ.á.nh g.ãy tay cậu bé bá.n vé số ở Quảng Nam appeared first on Celadon.