Sóc Trăng: K.inh h.ãi ph.át hiện bộ x.ương ng.ười dưới h.ố s.âu

Người dân cho biết, những m.ẩu x.ương thu được là h.ài cốt của người gồm x.ương s.ườn, x.ương ống tay, ống chân, x.ương ch.ậu,… Nhiều đ.oạn x.ương vẫn còn nguyên, do bị ng.âm dưới b.ùn nên chuyển màu đen.
Theo nhân ch.ứng, ngày 30/3, trong lúc đang thi công đường cống th.oát nước tại hẻm 65, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 3, phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), các công nhân ph.át h.iện nhiều m.ẩu x.ương rất giống x.ương người tại hố sâu khoảng 2m.

Bức thư Ch.ủ tịch tỉnh Phú Yên nh.ắn nhủ h.ọc s.inh dịp kh.ai giảng g.ây x.ôn xao m.ạng x.ã h.ội
Thursday September 12, 2019

– Nhân kh.ai giảng năm học mới, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Phú Yên m.uốn nh.ắn nhủ tới h.ọc s.inh cần siêng năng đọc sá.ch, rèn luyện ngoại ngữ, […]

The post Bức thư Ch.ủ tịch tỉnh Phú Yên nh.ắn nhủ h.ọc s.inh dịp kh.ai giảng g.ây x.ôn xao m.ạng x.ã h.ội appeared first on Celadon.

Các công nhân đã dừng thi công và cùng người dân ở đây thu nh.ặt các m.ẩu x.ương này, v.ệ sinh sạch sẽ, cho vào vải đỏ gói lại, chờ x.ử l.ý của cơ quan có thẩm quyền.
Theo nhiều người dân ở h.iện tr.ường, khu vực phát hiện nhiều m.ẩu x.ương trước đây là một con sông rộng, chảy từ TP Sóc Trăng sang huyện Mỹ Xuyên. Về sau, người dân lấn san lấp, xây dựng nhà cửa nên dòng sông này đã biến mất.
Hiện v.ụ việc đã được trình b.áo c.ơ qu.an ch.ức n.ăng địa phương.
 THEO CÔNG LÝ
The post Sóc Trăng: K.inh h.ãi ph.át hiện bộ x.ương ng.ười dưới h.ố s.âu appeared first on nhanh24h.info.

Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp!
Monday September 02, 2019

ai b.ảo v.ệ làm việc cùng c.ơ s.ở cai ngh.iện trong lúc đùa vui bằng s.úng đã gặp h.oạ Ngày 2-9, ng.uồn t.in của ph.óng viên Báo Người […]

The post Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp! appeared first on Celadon.