Quyết t.âm h.ạn ch.ế xe máy: “Phải làm bằng được, người dân nên đ.ồng t.ình chứ đừng ph.á đ.ám”

Chuyên gi.a giao thông khẳng định, chủ trương hạn chế xe máy và ô tô cá nhân vào nội đô là rất đúng đắn và phải quyết tâm làm bằng được để chống ù.n tắc.
Đề án hạn chế phương tiện cá nhận vào nội đô thành phố Hà Nội luôn là chủ đề “nóng” thu hút sự  qu.an t.âm của d.ư l.uận thời gian gần đây. Vấn đề này đã g.ây ra nhiều tr.anh c.ãi, nhiều người dân không đồng tình ủ.ng h.ộ.
Giữa tâm điểm d.ư l.uận, ông Nguyễn Văn Thanh – nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, quan điểm hạn chế xe máy và xe ô tô cá nhân vào nội đô là ch.ủ tr.ương rất đúng và phải quyết tâm làm bằng được và người dân nên đồng tình. Tuy nhiên, đề á.n này cũng phải có giải pháp và lộ trình r.õ ràng để tr.a1nh x.áo tr.ộn xã hội.

VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân
Wednesday November 27, 2019

Vào phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm chiều ngày 27/11, VKS đ.ề ngh.ị tuyên b.ị c.áo Trần Thị Hiền, Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng 20 năm t.ù; […]

The post VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Văn Thanh – ng.uyên Ch.ủ t.ịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam
Theo ông Thanh, qu.an điểm h.ạn ch.ế xe máy và ô tô cá nhân vào nội đô là một chủ trương đúng đắn và phải quyết t.âm làm bằng được để chống ùn tắc giao thông.
Ở nước ta hiện nay, ùn tắc giao thông g.ây l.ãng phí xã hội rất lớn, không thể tính hết được. Các quốc gia khác như Nhật Bản, người ta còn tính từng giờ đến từng phút, t.ừng giây, chỉ ch.ậm hay sớm vài giây người ta cũng không đồng ý, còn mình tắc cả tiếng, vài tiếng đồng hồ… như vậy l.ãng ph.í xã hội rất lớn.
Chủ trương hạn chế xe máy, xe c.á nhân vào nội đô để gi.ảm ù.n tắc là rất đúng, nhưng vấn đề là giải ph.áp làm sao và l.ộ trình thế nào thì phải rất rõ ràng và phải thực hiện một cách cương quyết.
Có lẽ, từ “cấm” sẽ g.ây n.ặng nề cho người dân, vì vậy nên thay thế bằng “h.ạn ch.ế” và việc h.ạn ch.ế này không phải chỉ đối với xe máy mà còn là cả với các phương tiện cá nhân khác như ô tô.
Giải pháp hàng đầu là phải thực hiện nghiêm ngặt về quy hoạch đô thị. Hà Nội cần phải công khai tuyến phố cấm, không cho xây dựng nhà cao tầng trong l.õi, trong một số quậ.n nội thành cũ và việc cấm này phải thông báo công khai.
Thêm vào đó, cần phải xếp lại đô thị, các trường đại học, các công sở không nên để trong nội đô, phải giảm tải đi, ph.ân t.án đi ra ngoại ô hoặc các tỉnh l.ân c.ận thì mới được.
Quy hoạch đô thị là qu.an tr.ọng, phải dành nhiều hơn nữa cho giao thông, nhanh chóng hoàn thành đường trên cao, những tuyến Metro, tàu điện ngầm, nếu không thì rất gay go.
Thành phố phải đưa ra những giải ph.áp, c.ông kh.ai cho người dân biết và l.ộ tr.ình phải hết sức rõ ràng. Còn nếu không đưa ra những thứ đó mà nói ngay đến cấm thì dễ làm cho d.ự l.uận h.oang m.ang, tạo d.ư l.uận xã hội không tốt.

Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc
Wednesday December 04, 2019

t.ối 3/12, một l.ãnh đ.ạo CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) x.á.c nh.ận v.ụ việc và cho biết, đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn […]

The post Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc appeared first on Celadon.

Cần cải th.iện các ph.ương tiện giao thông công cộng đi lại ph.ải thuận tiện. Dân Việt Nam cũng có thói quen l.ười đi bộ. Tuy nhiên, để người đi bộ phải ch.ịu kh.ó đi nửa km đến 1 km chứ cũng đừng để người dân đi 3- 4km thì cũng không ổn.
Hỏi về chuyện thí đ.iểm cấm xe máy tại đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương, ông Thanh thấy nghiên cứu này không k.hả qu.an. Theo ông, cần phải sắp xếp lại giao thông, nó thuộc th.ẩm quyền của các nhà quản lý và phải c.ương quyết bằng được như thế chứ đ.ừng cấm.
Vì bây giờ cấm xe máy ở đường Lê Văn Lương không cho đi nữa thì buộc người dân họ sẽ đi sang đường Nguyễn Trãi hoặc những đường khác, chắc chắn không thể cấm cả 2 đường một lúc được vì sẽ g.ây h.ỗn l.oạn giao thông ngay.
Người Việt Nam rất lười đi bộ, có khi người ta đi chợ chỉ vài trăm mét cũng lấy xe máy để chạy. Phải ph.ê ph.án, th.ậm chí ch.âm biếm để người dân thay đổi thói quen này.
Ở ta, cứ đến 18 tuổi thì hầu như ai cũng có xe máy, có phương tiện cá nhân. Tôi không có số liệu cụ th.ể nhưng cứ nhìn từ gia đình mình, đủ 18 tuổi là đã có xe máy hết rồi, ông bà già 70 cũng đi xe máy. Đó là vì xe máy thuận tiện, nên họ cứ đi.
Nên bây giờ phải có gì thuận tiện hơn nữa cho người dân. Cùng với đó phải có cơ chế để c.ưỡng b.ức chứ không phải thả lỏng tất cả. Nhưng mà không phải c.ưỡng b.ức bằng b.iện ph.áp hành chính đơn thuần mà c.ưỡng b.ức ở chỗ chúng ta có chính sách rất tốt và chúng ta đã tuyền truyền cho người dân.
Hiện nay giao thông đô thị đang b.ắt đầu nh.iễu l.oạn do không t.ổ ch.ức quản lý tốt và không ph.át triển được.
Thêm nữa là hiện nay không có chế tài đủ m.ạnh cho những k.ẻ phá rối giao thông nên càng rối l.oạn. Không có đô thị nào xe máy mà lại đi lẫn với ô tô, “ch.en vai th.ích cánh” với nhau như vậy, và đến giờ này ô tô th.ậm chí còn lấn cả xe máy.
Ông Thanh nhấn mạnh rằng, về chủ trương hạn chế xe cá nhân là hoàn toàn đúng và phải làm rõ cho dân, cùng với đó người dân phải đồng tình chứ đừng phá đ.ám việc này.
Ông cũng hy vọng người dân sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng khi chính quyền đưa ra giải ph.áp, chứ đừng ph.á đ.ám. Và ng.ược lại, chính quyền muốn người dân th.am gi.a dưới góc độ xây dựng thì cần phải có tr.ách nh.iệm, đưa ra lộ trình thuyết ph.ục, chứ không được vội vàng.
Theo : 61giay
The post Quyết t.âm h.ạn ch.ế xe máy: “Phải làm bằng được, người dân nên đ.ồng t.ình chứ đừng ph.á đ.ám” appeared first on nhanh24h.info.