Người có ch.ức v.ụ, quyền h.ạn nhận được quà tặng không đúng quy định phải t.ừ ch.ối

 Đây là một trong những qu.y định đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi h.ành L.uật Phòng, chống th.am nh.ũng năm 2018.
Ngày 27/3, tại Hà Nội, Th.anh tr.a Chính phủ phối hợp với Chương trình ph.át triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam t.ổ ch.ức hội thảo th.am vấn về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành L.uật Phòng, chống th.am nh.ũng (PCTN) năm 2018.
Ngày 20/11/ 2018, Quốc hội đã thông qua L.uật PCTN 2018 thay thế Luật PCTN 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 .
Cần quy định chi tiết  việc á.p dụng các biện pháp PCTN trong khu vực tư
Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần  Ngọc Liêm nhấn mạnh: Đây là hội thảo quan tr.ọng, tiền đề để xây dựng Nghị định chất l.ượng, đưa  L.uật vào cuộc sống, có tác dụng thiết thực  trong công tác PCTN.
Để triển khai  L.uật một cách đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kh.ả th.i, L.uật  giao cho Chính phủ quy định chi tiết 15 điều, khoản cụ thể.
Phó Tổng Th.anh tr.a Chính phủ Trần  Ngọc Liêm ph.át biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TH)
Nghị định có phạm vi điều chỉnh rộng, bao tr.ùm nhiều nội dung mà trước đây đã được qu.y đ.ịnh tại nhiều nghị định và văn bản khác nhau như các quy định về k.iểm s.oát  x.ung đ.ột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác; tặng quà và nhận quà tặng…
Bên cạnh đó, Nghị định cũng cần quy định chi tiết về việc á.p d.ụng các biện ph.áp PCTN trong doanh nghiệp, t.ổ ch.ức khu vực ngoài nhà nước. Đây có thể coi là n.ội dung mới và  khó lần đầu tiên Việt Nam qu.y đ.ịnh về vấn đề này.
Theo bà Akiko Fujii, Phó trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, tha.m nh.ũng là một trong những c.ản trở lớn nhất trong quá trình tiến tới đạt được Mục tiêu ph.át triển bền vững vào năm 2030. Mặc dù nhiều nước đã rất nỗ lực, nhưng ước tính hàng năm có khoảng 3,6 nghìn tỉ đô la sẽ bị thất th.oát do th.am nh.ũng. Đã đến lúc cần có những hành động quyết liệt hơn.
Đ.ánh giá cao n.ỗ l.ực của Việt Nam trong công tác PCTN, bà Akiko Fujii chỉ ra, một trong những điểm mới của L.uật PCTN 2018  là việc mở rộng phạm vi PCTN ra khu vực tư nhân. Tất cả những nỗ lực này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu 16 của Chương trình nghị sự 2030 vì Mục tiêu Phát triển bền vững, trong đó giảm đáng kể th.am nh.ũng và h.ối l.ộ dưới mọi hình thức là một trong những chỉ số chính.
Người có ch.ức v.ụ, quyền h.ạn nhận được quà tặng không đúng qu.y đ.ịnh phải từ chối
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định, Phó V.ụ trưởng Vụ Pháp ch.ế, Th.anh tr.a Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh cho biết có nhiều nội dung mới đáng chú ý trong 11 chương của dự thảo. Trong đó có chương 4 quy định thực hiện quy tắc ứ.ng x.ử của người có chức vụ, quyền hạn. Theo đó,  quy định cụ thể  thời hạn người có chức v.ụ, quyền h.ạn không được thành lập, giữ chức danh, chức v.ụ quản lý, điều hành DN tư nhân sau khi thôi giữ chức v.ụ đối với 14 bộ, ngành.
Đáng chú ý, Dự thảo qu.y định: Cơ quan, t.ổ ch.ức, đơn vị, người có chức v.ụ, quyền h.ạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, người có công với cách m.ạng. Việc tặng quà phải theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về chế độ, tiêu chuẩn, đ.ối t.ượng.
Theo Dự thảo, cơ quan, t.ổ ch.ức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối, nếu không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu tr.ách nhiệm để x.ử l.ý theo quy định. Tương tự, người có chức v.ụ, quyền h.ạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định cũng phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, t.ổ ch.ức, đơn vị mình và nộp lại quà tặng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.
Việc xử lý quà tặng được nêu rõ, quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá, thủ trưởng nộp vào ngân sách nhà nước theo qu.y đ.ịnh; quà tặng bằng hiện vật thì x.ác định giá trị và bán công khai để nộp vào ngân sách nhà nước…
Dự thảo cũng quy định cụ thể về xử ph.ạt hành chính đối với h.ành v.i th.am nhũng trong doanh nghiệp, t.ổ ch.ức khu vực ngoài nhà nước. Theo đó, h.ành v.i đưa hối l.ộ, môi giới h.ối l.ộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, t.ổ ch.ức mình nhưng chưa đến mức bị tr.uy c.ứu tr.ách nhiệm h.ình s.ự sẽ bị c.ảnh c.áo hoặc ph.ạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu  đồng; ph.ạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành v.i th.am ô tài sản, nhận h.ối l.ộ nhưng chưa đến m.ức bị tr.uy c.ứu trách nh.iệm h.ình s.ự.
Mức ph.ạt cao nhất cho hành v.i th.am nhũng trong khu vực ngoài nhà nước lên đến 100 triệu đồng nếu có biểu hiện nhũng nhiễu, lợi dụng hoạt động từ thiện hoặc hoàn cảnh khó khăn của t.ổ ch.ức, cá nhân khác để v.i ph.ạm, sau khi v.i ph.ạm đã có h.ành v.i trốn tr.ánh, che giấu v.i ph.ạm.
Để x.ử l.ý t.ình trạng chồng chéo, tr.ùng lắp trong thanh tr.a việc thực hiện các qu.y đ.ịnh của Luật PCTN đối với doanh nghiệp, t.ổ ch.ức, Nghị định qu.y đ.ịnh: Trong quá trình th.anh tr.a, nếu phát hiện chồng chéo về phạm vi, đ.ối t.ượng, nội dung, thời gian thanh tr.a giữa thanh tr.a các bộ, giữa Thanh tr.a bộ với Th.anh tr.a tỉnh thì: Đối với cuộc thanh tra chồng chéo giữa thanh tra các bộ, thanh tr.a của bộ có ch.ức n.ăng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của đ.ối t.ượng th.anh tr.a tiến hành th.anh tr.a. Cuộc th.anh tr.a chồng ch.éo giữa Th.anh tr.a bộ với Th.anh tr.a tỉnh thì Thanh tr.a bộ tiến hành th.anh tr.a. Trường hợp các cơ quan th.anh tr.a không thống nhất được về việc x.ử l.ý chồng chéo thì có văn bản đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định…/.

http://cpv.org.vn/thoi-su/nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-nhan-duoc-qua-t.ang-khong-dung-quy-dinh-phai-tu-choi-517379.html
The post Người có ch.ức v.ụ, quyền h.ạn nhận được quà tặng không đúng quy định phải t.ừ ch.ối appeared first on nhanh24h.info.

Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ
Tuesday December 03, 2019

Trong khi CA tỉnh Thái Bình đang x.á.c minh đ.ơn t.ố c.áo của một lái xe về h.ành v.i “bùng” tiền thuê xe của một n.ữ trung tá […]

‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’
Saturday November 23, 2019

– ‘Xe đã gửi đội’, ‘Xe của sếp lớn đó’, ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu đó mà’, ‘Thôi cho đi đi’… Sau những cuộc gọi như […]

The post ‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’ appeared first on Celadon.

The post Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ appeared first on Celadon.