Nam sinh b.ị tr.ường qu ân đ.ội trả về ‘vì l.ao ph.ổi’: K.ỷ l.uật 33 c.án b.ộ

L.iên quan đến việc nam sinh b.ị Trường Sĩ quan Thông tin trả về sau 1 tuần nh.ập học vì ‘lao phổi’, hiện Bộ Quốc phòng đã tiến h.ành k.ỷ l.uật 33 c.án b.ộ.
Theo đó, do kết quả, kết l.uận về sức khỏe của thí sinh Quang Quốc Việt (SN 2000, trú tại bản Mường Phú, xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) chưa thống nhất giữa các nơi, Ban Tuyển sinh Qu.ân s.ự Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị l.iên qu.an t.ổ ch.ức k.iểm điểm, x.ác đ.ịnh tr.ách nh.iệm của các t.ập th.ể, cá nhân ở c.ơ sở địa phương v.i ph.ạm công tác s.ơ t.uyển, t.ùy theo m.ức độ để xem x.ét h.ình th.ức k.ỷ l.uật ngh.iêm t.úc.
Cụ thể, trong chiều ngày hôm qua (14/3), báo Dân Trí dẫn thông tin từ l.ãnh đ.ạo Cục Nhà trường cho biết, có 13 đồng chí bị k.iểm đ.iểm và 20 đồng chí b.ị kh.iển tr.ách.

N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng
Wednesday November 27, 2019

ng.ười đ.àn ô.ng 1 tay lái xe, tay còn l.ại thản nhiên thò xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, ng.ười […]

The post N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng appeared first on Celadon.

Giấy ch.ứng nh.ận kết quả thi của em Quang Quốc Việt. Ảnh: Tiền Phong
Trước đó, trong mùa tuyển sinh năm 2018, Trường Sĩ quan Thông tin đã có th.ông b.áo trả về 5 trường hợp thí sinh do không đ.áp ứ.ng được yêu cầu về sức khỏe sau khi k.iểm tr.a lại.
Đáng chú ý, trong số này có em Quang Quốc Việt cũng bị tr.ả về sau 1 tuần nh.ập học. Ở kỳ thi THPT quốc gia 2018, Việt đạt 22,35 điểm (t.ính cả điểm ư.u t.iên). Trong kết quả tr.ả về gia đình và địa phương, nhà trường có ghi rõ lý do Việt b.ị b.ệnh “l.ao ph.ổi”, s.ức kh.ỏe đ.ạt l.oại 5.
Em Việt sau đó được Trường S.ĩ qu.an Thông tin hướng dẫn, giới thiệu phúc tra lại s.ức kh.ỏe tại B.ệnh v.iện Qu.ân y Trung ương 175 (TP HCM). Tại đây các b.ác s.ỹ qu.ân đội x.ác đ.ịnh Việt không hề bị vấn đề về hô hấp, “l.ao ph.ổi” nhưng không đ.ạt t.iêu ch.uẩn về c.ân n.ặng và chiều cao.
Cụ thể, kết quả phúc tra x.ác đ.ịnh Việt cao 1,60m và nặng 48kg nhưng ti.êu ch.uẩn ch.ung s.ĩ qu.an qu.ân đội phải đ.ạt 1,65m và nặng 50kg. Do em Việt ở khu vực được ư.u t.iên nên chỉ t.iêu chiều cao gi.ảm xuống là 1,62m và cân n.ặng 50kg. Do đó, ở thời điểm đó, Việt được x.ác định là không đủ t.iêu ch.uẩn về chiều cao và c.ân n.ặng khi thiếu mất 2cm và 2kg.
Được biết, Việt là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc hoàn c.ảnh kh.ó kh.ăn. Kết quả tr.úng tuyển vào Trường S.ĩ qu.an Thông tin là cả một niềm mơ ước bấy l.âu của em và gia đình.

b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc
Monday November 25, 2019

Cho dù n.ữ s.inh học lớp 10 có Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính nhưng ô.ng th.ầy gi.áo này vẫn b.ị b.ắt t.ạm gi.am để đ.iều tr.a về […]

The post b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc appeared first on Celadon.

Thí s.inh Quang Quốc Việt vào TPHCM để phúc tr.a s.ức khỏe. Ảnh: Dân Trí
Năm nay, để khắc ph.ục những h.ạn ch.ế đã x.ảy ra trong mùa tuyển sinh năm 2018, Bộ Quốc phòng đã tổ ch.ức hội ngh.ị tập huấn công tác tuyển sinh từ cấp huyện trở lên, trong đó tập trung phổ biến nội dung, qu.y tr.ình công việc theo từng khâu một để h.ạn chế s.ai s.ót.
Riêng đối với C.ục Qu.ân y, cơ qu.an ch.ịu tr.ách nh.iệm tổ ch.ức kh.ám s.ức khỏe cũng đã tổ ch.ức tập huấn các đơn vị địa phương để thống nhất lại qu.y tr.ình khám sức khỏe, các t.iêu ch.uẩn cho chắc chắn và đồng nhất về mặt kết quả từ dưới lên trên.
Năm 2019, Bộ Quốc phòng cũng đã điều ch.ỉnh qu.y đ.ịnh về khám phúc tra sức khỏe. Theo đó, với kết l.uận s.ức kh.ỏe, sau 10 ngày, kể từ ngày thí sinh nhập học (theo thời gian qu.y đ.ịnh trong giấy b.áo nhập học), các trường phải thông báo kết l.uận về phân loại t.iêu ch.uẩn s.ức khỏe đến thí sinh đã nh.ập học biết, làm th.ủ t.ục trả về địa phương đối với các thí sinh không đủ tiêu ch.uẩn s.ức khỏe.
Về kh.ám gi.ám đ.ịnh, các trường, phối hợp với B.ệnh v.iện qu.ân y 103, B.ệnh v.iện qu.ân y 175 khám gi.ám đ.ịnh cho số thí sinh qua kh.ám phúc tr.a không đ.ủ ti.êu ch.uẩn s.ức kh.ỏe ngay sau khi có kết qu.ả kh.ám phúc tr.a (nếu thí sinh có ng.uyện v.ọng và viết đơn đề nghị nộp cho nhà trường). Hội đồng tuyển sinh nhà trường l.ập danh sách đề ngh.ị Hội đồng gi.ám đ.ịnh y khoa cấp Bộ Quốc Phòng t.ổ ch.ức gi.ám đ.ịnh s.ức kh.ỏe; khi có kết qu.ả gi.ám đ.ịnh mới tr.ả thí sinh về.
Bộ Quốc phòng giao cho B.ệnh v.iện qu.ân y 103/ H.ọc v.iện Qu.ân y kh.ám gi.ám đ.ịnh cho các trường kh.u v.ực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), B.ệnh v.iện qu.ân y 175/Bộ Quốc phòng kh.ám gi.ám đ.ịnh cho các trường khu vực phía Nam (từ Quảng trị trở vào).
Trường hợp thí sinh có ý kiến khiếu n.ại sau khi các trường đã thông b.áo loại trả, thí sinh đã về địa phương, th.ực h.iện kh.ám gi.ám đ.ịnh cho thí sinh theo hộ kh.ẩu thường tr.ú; B.ệnh v.iện qu.ân y 103 khám gi.ám đ.ịnh cho các thí sinh kh.u v.ực phía Bắc; Bệnh viện quân y 175 khám gi.ám đ.ịnh cho các thí sinh khu vực phía Nam.
Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề ngh.ị của Hội đồng tuyển sinh các trường, Hội đồng gi.ám đ.ịnh y khoa các b.ệnh viện phải hoàn th.ành v.iệc gi.ám đ.ịnh s.ức kh.ỏe cho thí sinh, thông báo về kết l.uận gi.ám định y khoa cho các trường và b.áo c.áo kết quả gi.ám đ.ịnh y khoa về Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần.
Theo : doisongphapluat
The post Nam sinh b.ị tr.ường qu ân đ.ội trả về ‘vì l.ao ph.ổi’: K.ỷ l.uật 33 c.án b.ộ appeared first on nhanh24h.info.