Kỳ lạ ch.ủ t.ịch xã làm ch.ết người, nhờ nhận t.ội thay chỉ bị á.n tr.eo

Theo luật sư, bản á.n 3 năm t.ù tr.eo với c.ựu Ch.ủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên gây TNGT khiến 4 học sinh th.ương v.ong chưa thuyết ph.ục.
Luật sư cho rằng bản á.n 3 năm t.ù tr.eo đối với c.ựu Ch.ủ t.ịch UBND xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) gây TNGT khiến 4 học sinh th.ương v.ong là chưa thuyết phục, chưa đúng người đúng tội và có dấu hiệu v.i ph.ạm t.ố t.ụng.
Một l.oạt nhân ch.ứng che giấu t.ội ph.ạm
Cách đây gần một năm, chiếc xe Hyundai Getz màu đen, 5 chỗ của c.ựu Ch.ủ t.ịch UBND xã Trung Nghĩa Phạm Văn Thụy (48 tuổi) g.ây TNGT khiến 4 học sinh thương v.ong. Chuyện không có gì để nói nếu như ông Thụy không b.ỏ tr.ốn khỏi h.iện tr.ường và nhờ người “đ.óng th.ế” trước khi ra đầu thú th.ừa nhận trực tiếp điều khiển phương tiện g.ây t.ai n.ạn.
Ngày 10/10/2018, TAND huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) x.ét x.ử s.ơ th.ẩm v.ụ á.n và tuyên 3 năm t.ù tr.eo đối với ông Thụy về t.ội V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về tham gia giao thông. Riêng người nh.ận tội thay và những người cố tình che giấu hành v.i ph.ạm t.ội của ông Thụy cũng chỉ bị x.ử ph.ạt hành chính khiến d.ư l.uận đặt ra nhiều câu hỏi.
Theo bản án, sau khi x.ảy ra v.ụ t.ai n.ạn khiến cháu Bùi Đăng Phát t.ử v.ong, các cháu Vũ Trọng Nam, Đoàn Trọng Hùng Anh và Nguyễn Đức Thuận b.ị th.ương. Ông Thụy không dừng xe lại để c.ứu gi.úp những người bị n.ạn mà tiếp tục điều khiển xe b.ỏ chạy. Sau đó cả Thụy, Chượng, Mạnh và Tưởng (những người ngồi trên ôtô) đi về UBND xã Trung Nghĩa.
Sau đó, Thụy gọi điện cho Nguyễn Văn Quyền ở cùng thôn đến gặp và kể lại nội dung v.ụ t.ai n.ạn. Quyền nói sẽ nhận thay để Thụy có thời gian ở ngoài lo cho những người b.ị n.ạn. Ngày 24/3/2018, Thụy và Quyền đến Công an huyện Tiên Lữ trình b.áo về việc Quyền đã mượn xe của Thụy đi và gây ra t.ai n.ạn.
Tuy nhiên, đến 27/3/2018, Thụy đã đến C.ông a.n huyện Tiên Lữ kh.ai nh.ận toàn bộ h.ành v.i của mình.

Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang
Thursday November 28, 2019

– Vào sá.ng 28/11, Cao Bằng l.ại x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất với độ 4,7 độ richter, kh.iến nhiều ng.ười h.oang m.ang vì đây là trận thứ 5 […]

The post Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang appeared first on Celadon.

Ông Phạm Văn Thụy, khi đó đang là Ch.ủ t.ịch xã Trung Nghĩa làm việc với phóng viên Giao Thông liên qu.an đến thông tin về v.ụ t.ai n.ạn.
Ông Đoàn Ngọc Thanh, Ch.ánh á.n TAND huyện Tiên Lữ và là người trực tiếp xét xử v.ụ á.n này cho biết lời kh..ai nhận t.ội của Phạm Văn Thụy tại ph.iên t.oà ph.ù hợp với lời kh.ai tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a và phù hợp với các tài liệu, ch.ứng cứ khác trong hồ sơ v.ụ á.n.
“Nếu b.ị c.áo Thụy không bỏ chạy thì t.ội sẽ nhẹ hơn. B.ị c.áo Thụy có nhân thân tốt. Trước khi g.ây t.ai n.ạn b.ị c.áo đang công tác tại UBND xã Trung Nghĩa, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc. B.ị c.áo thành khẩn kha.i b.áo với thái độ ăn năn, hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị h.ại. Phía gia đình n..ạn n.hân đã có đơn đề nghị m.iễn tr.ách nh.iệm h.ình s.ự cho bị c.áo. Bố mẹ đ.ẻ b.ị c.áo là người có công với cách m.ạng nên b.ị c.áo được h.ưởng tình tiết gi.ảm nh.ẹ. Ngoài ra, b.ị cá.o không phải chịu tình tiết tăng n.ặng tr.ách nh.iệm hình sự nào”, Chánh án TAND huyện Tiên Lữ lý giải về bản án 3 năm t.ù treo dành cho b.ị c.áo Thụy.
Đối với Chượng, Mạnh và Tưởng là những người đi cùng xe với Thụy, trực tiếp chứng kiến việc Thụy điều khiển xe gây t.ai n.ạn nhưng che giấu và không khai báo về hành v.i ph.ạm tội của Thụy. Riêng Chượng còn có h.ành v.i khai báo gian dối, gây khó khăn cho hoạt động đ.iều tr.a nên Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính. Tương tự, dù h.ành v.i nhận tội thay g.ây kh.ó kh.ăn cho việc giải quyết v.ụ á.n nhưng cũng chỉ bị x.ử ph.ạt hành chính.
Theo tìm hiểu, sau khi nhận b.ản á.n, ông Thụy đã bị cách chức Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa và bị khai trừ khỏi Đảng. Hiện ông Thụy đã được chuyển xuống làm cán bộ địa chính xã. Đảng ủy, UBND xã Trung Nghĩa cũng đã có kỷ luật về Đảng với hình thức kh.iển tr.ách đối với Tưởng và c.ảnh c.áo đối với Chượng.
Bản á.n v.i ph.ạm t.ố t.ụng?
Trong bản .á.n ghi rõ, sau khi sự việc x.ảy r.a, Phạm Văn Thụy đã thăm hỏi và bồi thường cho gia đình cháu Phát số tiền 205 triệu đồng; cháu Nam 150 triệu đồng; cháu Hùng Anh 7 triệu đồng. Các bên c.am kết không có khiếu kiện gì về dân sự. Gia đình các cháu Phát, Thuận, Nam và Hùng Anh có đơn xin m.iễn tr.uy c.ứu tr.ách nh.iệm h.ình s.ự đối với Thuỵ. Ngoài ra, bản thân các cháu và gia đình đã có đơn xin từ chối gi.ám đ.ịnh th.ương t.ích.
Luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng l.uật sư Tinh Thông Luật (Đoàn L.uật s.ư TP.HCM) cho rằng bản á.n của TAND huyện Tiên Lữ đã v.i ph.ạm ngh.iêm tr.ọng t.ố tụ.ng h.ình s.ự bởi lẽ đây là v.ụ á.n giao thông. Việc x.ác đ.ịnh tỷ lệ th.ương t.ích đối với những người b.ị h.ại làm căn c.ứ x.ác đ.ịnh khung h.ình ph.ạt có v.ai trò rất quan trọng trong v.ụ á.n nhằm đ.ảm bảo v.ụ á.n được x.ét x.ử công bằng và khách quan.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.

Chiếc xe gâ.y t.ai n.ạn của b.ị c.áo Phạm Văn Thụy.
Bộ l.uật T.ố t.ụng h.ình s.ự năm 2015 quy định b.ắt buộc phải tr.ưng cầu gi.ám định khi cần x.ác đ.ịnh trong các trường hợp, trong đó có trường hợp về tính chất th.ương tí.ch, mức độ t.ổn h.ại s.ức khoẻ hoặc khả n.ăng lao động. Như vậy, không có lý do gì các c.ơ qu.an tiến hành tố tụng lại không cho các n.ạn nh.ân đi gi.ám đ.ịnh.
“Theo bản á.n, Phạm Văn Thụy điều khiển ôtô g.ây t.ai n..ạn làm ch.ế.t 1 người và g.ây th.ương t.ích cho 3 người rồi b.ỏ tr.ốn không c.ứu giúp người bị n.ạn là ngh.iêm tr.ọng v.i ph.ạm Điều 206 Bộ luật Hình s.ự có mức ph.ạt t.ù từ 3 năm đến 10 năm. Trường hợp g.ây th.ương tích hoặc g.ây t.ổn h.ại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ t.ổn th.ương cơ thể của những người này từ 201% trở lên thì bị c.áo phải b.ị ph.ạt t.ù từ 7 năm đến 15 năm”, l.uật sư Bình nhận định.
Theo luật sư, nội dung bản án cho rằng thân nhân của các cháu b.ị th.ương có đơn từ chối giám định nhưng theo Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị hại có nghĩa vụ chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị hại bị dẫn giải trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.
Việc VKS và tòa án nhận định Thụy không có tình tiết tăng nặng để cho hưởng án treo là không th.ỏa đ.áng bởi sau khi g.ây á.n Thụy đã bỏ các n.ạn nh.ân ở lại mà không cấp c.ứu, b.ỏ tr.ốn. Hiện trường v.ụ á.n đã bị x.áo tr.ộn đồng thời Thụy lại đưa một người khác ra để nh.ận t.ội thay. Đây chính là tình tiết tăng nặng và không có căn c.ứ để được hưởng á.n tr.eo.
“Từ những viện dẫn nêu trên cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng tại đây đã v.i ph.ạm ngh.iêm tr.ọng ph.áp l.uật tố tụng h.ình s.ự. Do bản á.n đã có hiệu l.ực ph.áp l.uật nên cần phải tiến h.ành th.ủ t.ục giám đốc thẩm để xem xét lại bản án này”, l.uật sư Bình nhấn m.ạnh.
Khoảng 22h ngày 23/3/2018, Phạm Văn Thụy điều khiển ôtô biển kiểm soát 29A – 105.65 chở Chượng, Tưởng, Mạnh đi trên quốc lộ 38B. Khi đi đến địa phận thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, do không chú ý quan sát nên đã đi vào làn đường dành cho xe thô sơ và v.a ch.ạm vào lan can chắn ở phía bên phải đường.
Thụy đ.ạp ph.anh đ.ánh lái về phía bên trái thì đ.âm cháu Đoàn Trọng Hùng Anh (16 tuổi), Nguyễn Đức Thuận (18 tuổi) đang đi bộ ở giáp lề đường phía trước cùng chiều làm cháu Hùng Anh ng.ã ra đường, còn cháu Thuận bị v.a nhẹ vào tay trái. Ngay sau đó, xe tiếp tục đ.âm vào cháu Vũ Trọng Nam (18 tuổi), Bùi Đăng Phát (17 tuổi) đi bộ phía trước cùng chiều làm cháu Phát bật lên kính chắn gió và r.ơi xuống đường, còn cháu Nam bị v.ăng r.a phía bên trái đường. Hậu quả, cháu Phát t.ử v.ong, cháu Nam, Hùng Anh và Thuận b.ị th.ương.
Ngay khi v.ụ t.ai n.ạn xảy ra, Giao Thông đã vào cuộc điều tr.a và ph.át hiện có việc Phạm Văn Thụy nhờ người nhận t.ội thay. Ngay sau đó, Thụy đã ra trình diện cơ quan ch.ức n.ăng.
Theo News.zing.vn
The post Kỳ lạ ch.ủ t.ịch xã làm ch.ết người, nhờ nhận t.ội thay chỉ bị á.n tr.eo appeared first on nhanh24h.info.