Ch.ính th.ức công nhận thành phố Thái Nguyên đ.ạt ch.uẩn nông thôn mới

Phó Th.ủ t.ướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương tr.ình m.ục t.iêu quốc gia vừa quyết đ.ịnh công nhận thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hoàn th.ành nh.iệm v.ụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên hoàn th.ành nh.iệm v.ụ xây dựng n.ông th.ôn mới với 8/8 xã đã đạt 19 t.iêu ch.í xã nông thôn mới.

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.

Quyết định vừa được Phó Th.ủ t.ướng Vương Đình Huệ ký ngày 5.10.2017.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng nguồn vốn đầu tư th.ực h.iện chương trình x.ây d.ựng nông th.ôn mới trong 06 năm qua của Thành phố Thái Nguyên là 429,5 tỷ đồng, trong đó: tổng nguồn ngân sách của trung ương, địa phương hỗ trợ chiếm khoảng 50%, còn lại là vốn đóng g.óp của xã hội và người dân.
Từ nguồn vốn này, Thành phố đã hoàn thành 60,94 km (100%) đường trục xã được c.ứng h.óa, bê t.ông hóa, nh.ựa hóa;  65% chiều dài đường nội đồng đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.
Đến nay, thu nhập b.ình qu.ân đầu người của 08/8 xã đạt trên 35 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ ngh.èo đa chiều của thành phố chỉ còn 2,97%; Các xã cũng đ.ạt ch.uẩn quốc gia về y tế khi mỗi tr.ạm có từ 01 – 02 bác sỹ; công tác khám, ch.ữa b.ệnh cho người dân có thẻ Bảo hiểm y tế được thực hiện ở tất cả các tr.ạm y tế; cơ sở vật chất ngành y tế tiếp t.ục được đầu tư. B.ệnh v.iên đa khoa thành phố được đầu tư, nâng cấp đạt t.iêu ch.uẩn.
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp v.ệ s.inh theo qu.y đ.ịnh là 13.868/14.008 hộ, đạt 99%, trong đó, số hộ được s.ử d.ụng nước sạch theo qu.y ch.uẩn là 10.506/14.008 hộ, đạt 75%.
Thành phố có 39 làng nghề (thuộc địa bàn các xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Quyết Thắng và Cao Ngạn), chủ yếu là làng nghề chè truyền thống (37 làng nghề), 02 làng nghề còn lại là làng nghề s.inh v.ật c.ảnh và làng nghề sản xuất bún bánh.
100% làng nghề đã lập phương á.n b.ảo vệ môi trường, được UBND thành phố x.ác nhận theo qu.y đ.ịnh, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống th.u gom bao bì h.óa ch.ất bảo vệ th.ực vật, n.ước th.ải được thu gom và x.ử l.ý theo qu.y đ.ịnh, không gây ô nh.iễm môi trường.
Thành phố đã đầu tư xây dựng Nhà máy x.ử l.ý chất thải rắn Đá Mài (tại xã Tân Cương) với diện tích trên 3 ha, công suất x.ử l.ý đ.ạt 150 tấn/ngày, b.ắt đầu được đưa vào sử d.ụng từ đầu năm 2017. Hiện nay, 100% khu dân cư tập trung của các xã đã thực hiện việc th.u gom, tập kết chất th.ải rắn sinh hoạt, được Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị s.ử dụng xe chuyên dùng v.ận ch.uyển vào Nhà máy Đá Mài để x.ử l.ý,…
Theo Dân Việt
The post Ch.ính th.ức công nhận thành phố Thái Nguyên đ.ạt ch.uẩn nông thôn mới appeared first on nhanh24h.info.

v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích
Tuesday November 26, 2019

CA tỉnh Bình Phước th.ô.ng báo x.á.c định được n.ạn nh.ân trong v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu đang ph.ân h.ủy trong vườn điều. h.iện tr.ường ph.át h.iện th.i […]

The post v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích appeared first on Celadon.