Ch.ân dung ng.uyên Ph.ó Th.ủ t.ướng Đức vừa nhận l.ời về Việt Nam làm việc

Tập đoàn VinaCapital c.ông b.ố việc mời được TS. Philipp Roesler, ng.uyên Ph.ó Th.ủ t.ướng Đức, làm Ch.ủ t.ịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures.
Ông Don Lam, T.ổng gi.ám đốc Tập đoàn VinaCapital đ.ánh giá TS. Philipp Roesler là người có k.inh ngh.iệm và tầm nhìn đ.ộc đ.áo. Nhờ vậy, ông Philipp Roesler có thể đóng g.óp thiết thực vào h.ệ s.inh thái kh.ởi ngh.iệp tại Việt Nam cũng như cố vấn cho các công ty được VinaCapital đầu tư.
Ở chiều ng.ược lại, TS. Philipp cho biết các startup của Việt Nam có nguồn n.ăng l.ượng và đ.am m.ê rất lớn trong lĩnh vực kh.ởi ngh.iệp của mình. Ông tin rằng Việt Nam có rất nhiều startup đầy tiềm năng, c.ộng th.êm sự ủ.ng h.ộ của Ch.ính ph.ủ thì đây là thời điểm để các startup Việt vươn ra thế giới.
TS. Philipp Roesler sinh ngày 24/2/1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên (nay là tỉnh Sóc Trăng). Ông là trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ, họ tên gốc và được chăm sóc bởi v.iện m.ồ c.ôi công gi.áo của nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. Khi 9 tháng tuổi, ông được một cặp vợ chồng người Đức nh.ận nuôi. Cha nuôi ông là một người l.ính trong qu.ân đ.ội Đức.
Ông cũng k.ể rằng khi mình 4 – 5 tuổi, cha nuôi đã đặt ông trước gương rồi nói: “Hãy nhìn con, rồi nhìn cha, con với cha kh.ác nhau. Nhưng dù cho điều gì x.ảy ra, hay người ta nói cái gì, thì cha vẫn luôn là cha của con”.

Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’
Monday November 25, 2019

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c […]

The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on Celadon.

 Nguyên Ph.ó Th.ủ t.ướng Đức Philipp Roesler.
“Trong thời gian làm ph.i c.ông cho qu.ân l.ực Đức, cha tôi đã gặp nhiều người Việt Nam. Trong những năm 1970, ông thường sang Mỹ và gặp những người Việt Nam được tập huấn ở đây. Chiến tr.anh Việt Nam đã ả.nh h.ưởng nhiều đến ông, cũng như đa số những người thuộc thế hệ này. Lúc đó ông chỉ có hai lựa chọn, hoặc xuống đường b.iểu t.ình ph.ản đối, hoặc gi.úp đ.ỡ một cách thiết thực nhất. Ông đã chọn cách thứ hai, nh.ận một đứa con n.uôi Việt Nam – đó là tôi”, ông Philipp Roesler nhớ lại.
Khi tr.ưởng th.ành, ông Philipp Roesler theo học tại Đại học Y khoa Hannover và được nhận học vị Tiến sĩ Y khoa vào năm 2012. Trước khi trở thành ch.ính tr.ị gi.a, ông từng là một bác sĩ ph.ẫu th.uật t.im và lồng ng.ực.
S.ự ngh.iệp ch.ính tr.ị của Philipp Roesler được ghi dấu bởi những k.ỷ l.ục khi trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế trẻ nhất (năm 2009), Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ trẻ nhất (năm 2010), Ch.ủ t.ịch đ.ảng trẻ nhất, Ph.ó Th.ủ t.ướng tr.ẻ nhất (năm 2011) và là người gốc nước ngoài đầu tiên tại Đức nắm gi.ữ c.ương vị này. Sau khi th.ôi gi.ữ ch.ức Ph.ó Th.ủ t.ướng Đức vào năm 2013, Philipp Roesler tr.úng cử vào vị trí Gi.ám đốc điều h.ành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).
Về kinh doanh, ông Philipp th.am gi.a qu.ản lý High-tech Grunderfonds, đơn vị hợp tác công tư qu.ản lý gần 3 tỷ EUR và ra mắt thành công hơn 500 công ty công nghệ cao. Ông cũng th.am vấn cho Founder’s Fund, quỹ đầu tư n.ổi tiếng khi th.am gi.a vào các công ty SpaceX, Uber, PayPal…

ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về
Monday December 02, 2019

t.ối 1/12, CA tỉnh Thanh Hoá x.á.c nh.ận th.ô.ng tin đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ng.ười v.ợ t.ử v.ong với viên đ.ạn xuyên v.ai, được ng.ười ch.ồng bế […]

The post ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về appeared first on Celadon.

Ông Phillipp Roesler (bìa trái) trao đổi với các doanh nhân Việt Nam sáng 15/3.
Ông Philipp Roesler cùng gia đình về Việt Nam lần đầu tiên năm 2006. Qua chuyến đi này, ông đã có c.ơ h.ội kết nối liên lạc với sơ Mary Marthe, người đã chăm sóc ông trong những ngày ở tr.ại tr.ẻ m.ồ c.ôi Khánh Hưng.
Sau đó, ông cũng đã có nhiều dịp trở lại Việt Nam vào các năm 2012, 2014, 2017 và mới nhất là trong năm nay – 2019. Trong chuyến thăm lần thứ 3 hồi năm 2014, khi chia s.ẻ với b.áo ch.í, ông  nói rằng có thể t.ổ ch.ức một chuyến đi x.uyên Việt cho các con gái, để chúng có thể hiểu được về c.ội nguồn, gốc gác dòng m.áu Việt của mình.
Chia sẻ về Việt Nam nói ch.ung, ông cho biết đ.ánh gi.á cao nền kinh tế hơn 90 triệu dân này. Đ.ặc b.iệt, ông rất lưu ý đến l.ực l.ượng trẻ. “T.ài s.ản lớn nhất của Việt Nam không phải dầu khí, cơ sở h.ạ tầng hay công nghệ mà chính là giới trẻ”, ông từng nh.ận đ.ịnh.
Theo ông những người trẻ Việt Nam thực sự rất t.ài n.ăng, sáng t.ạo, đầy nh.iệt huyết và làm việc hết s.ức ch.ăm chỉ và có rất nhiều trong số đó nuôi kh.át v.ọng trở thành những doanh nhân. Do đó, điều cần làm là tr.ao cho thế hệ tr.ẻ cơ hội với một môi trường tốt, cũng như x.ây d.ựng hệ thống gi.áo d.ục h.oàn thiện hơn.
Nguồn: khoahocdoisong.vn
The post Ch.ân dung ng.uyên Ph.ó Th.ủ t.ướng Đức vừa nhận l.ời về Việt Nam làm việc appeared first on nhanh24h.info.