Bà Phạm Thị Yến muốn gặp để nói lời xi.n l.ỗi, gia đình cô gái giao gà bị s.át h.ại nói gì?

Trước thông tin bà Phạm Thị Yến chia sẻ, cảm thấy cắn r.ứt l.ương t.âm và mong muốn được được gặp gia đình nữ sinh Duyên để nói lời x.in l.ỗi, phía gia đình n.ạn nh.ân cũng đã lên tiếng.
Bà Phạm Thị Yến cảm thấy cắn r.ứt l.ương t.âm, muốn được gặp gia đình n.ữ s.inh Duyên để xin lỗi
Liên qua.n đến hoạt động “th.ỉnh v.ong b.áo o.án”, cúng “oan gia trái ch.ủ” tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh đang g.ây x.ôn x.ao d.ư l.uận những ngày qua, sáng 26/3, UBND TP Uông Bí đã ch.ức họp b.áo thông tin chi tiết sau khi tiến hành x.ác m.inh v.ụ việc. Cuộc họp diễn ra tại Trung tâm t.ổ ch.ức hội nghị thành phố Uống Bí th.u h.út sự qu.an t.âm của rất đông các c.ơ qu.an thông tấn b.áo ch.í.
Bà Phạm Thị Yến muốn gặp x.in l.ỗi gia đình n.ữ sinh Duyên.
Tại Hội nghị, UBND TP Uông Bí đã ra quyết định x.ử l.ý h.ành ch.ính đối với .hành v.i v.i ph.ạm nếp sống văn hóa của bà Phạm Thị Yến, ph.ật t.ử chùa Ba Vàng với m.ức ph.ạt là 5 triệu đồng. Cơ qu.an ch.ức n.ăng đang làm rõ các h.ành v.i v.i ph.ạm tiếp theo như: Thông tin, tr.ục l.ợi… của bà Yến.
Về vấn đề này, trao đổi với b.áo chí, bà Yến cho biết, bản thân bà đã ch.ịu một á.p l.ực lớn khi bị d.ư l.uận chỉ tr.ích.Tuy nhiên, bà không oán gi.ận hay gh.ét ai. Nhắc đến những ph.át ngôn khiến d.ư l.uận “dậy sóng”, bà cho biết, không có ý định x.úc ph.ạm các anh h.ùng l.iệt s.ĩ và nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên đi giao gà b.ị s.át hại ở Điện Biên.
Bà Yến giải thích, khi giảng cho ph.ật t.ử bà nói nữ sinh Duyên bị s.át h.ại b.ởi “á.c ngh.iệp tiền kiếp và duyên trong hiện tại” nhưng những k.ẻ s.át h.ại cô gái rồi sẽ nhận quả b.áo th.ích đ.áng.
“Xã hội cần l.ên á.n, tr.ừng ph.ạt những k.ẻ á.c đ.ó để họ không t.ạo ngh.iệp nữa. Đây là cách lý giải theo thuyết nh.ân quả của Phật giáo, qua đó kh.uyên r.ăn mọi người b.ỏ á.c, làm lành để không gặp quả b.áo” – bà bày tỏ trên báo chí. Bà Yến cảm thấy cắn r.ứt l.ương t.âm và mong muốn được gặp gia đình n.ữ s.inh Duyên để nói lời x.in l.ỗi.
Về vấn đề này, sáng 28/3, trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị H. (mẹ nữ sinh Duyên) cho biết, bản thân gia đình bà chưa nhận được bất kỳ cuộc điện thoại hay chia sẻ nào của bà Phạm Thị Yến sau những ph.át ngôn của n.ữ ph.ật t.ử chùa Ba Vàng về con gái mình.
“Nghe thông tin qua b.áo ch.í ph.ản á.nh rằng bà Phạm Thị Yến muốn gặp gia đình tôi để xin lỗi. Thực tế gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của bà Yến về việc này. Nếu bà Yến có lời thì đến gặp trực tiếp gia đình tôi từ đó xem cách h.ành x.ử của bà ấy thế nào gia đình lúc đó mới biết được rõ bà ấy có th.ực s.ự thành tâm muốn x.in l.ỗi gia đình tôi hay không”, bà H. cho biết.
Hình ảnh nữ sinh Duyên trước khi bị s.át h.ại.
Trước đó, bà H. cho biết, bản thân gia đình bà rất b.ức x.úc sau những phát ngôn của bà Yến về con gái mình. Bà H. nhấn mạnh: “Riêng bà Yến nếu không công khai x.in l.ỗi con tôi và gia đình tôi là không xong. Gia đình tôi sẽ làm đơn gửi c.ông a.n, kh.ởi k.iện bà Yến ra t.oà.
Nếu bà ấy chỉ nói chung chung về v.ụ việc tôi sẽ không động chạm gì đến cả. Thế nhưng, bà ấy nói rõ tên con tôi, nói đ.ích danh con tôi đi ship gà, cả thế giới ai cũng biết rồi. Ph.ật với bà ấy thì bà Yến chỉ có quyền nhắc tới gia đình mình. Tôi không m.ê t.ín, ph.ật là ph.ật trong t.âm nhưng riêng bà Yến ở nơi cửa ph.ật nhưng có những ph.át ng.ôn khiến gia đình tôi vô cùng b.ức x.úc”, bà H. chia sẻ.
Người thân mới làm lễ 49 ngày cho nữ sinh x.ấu s.ố.
Mới đây, một clip của nhóm PV báo Lao Động quay lại c.ảnh bà Phạm Thị Yến “Cô Yến” đưa v.ụ việc nữ sinh giao gà bị s.át h.ại tại Điện Biên ra bàn lu.ận về l.uật nh.ân qu.ả đã khiến cộng đồng m.ạng vô cùng b.ức x.úc.
Theo đó, “Cô Yến” tên thật là Phạm Thị Yến (SN 1970), là ch.ủ nh.iệm 1 câu lạc bộ tu tập tại ch.ùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Bà Yến thường t.ổ ch.ức những buổi giảng nói về ng.uyên nh.ân của nhiều sự vật h.iện t.ượng dưới g.óc nhìn tâ.m l.inh, thu h.út h.àng nghìn người th.am gi.a.
Trong phần thuyết giảng, “cô Yến” cho rằng: “Quý đạo hữu có tin 5 người h.ãm h.iếp kia sẽ bị qu.ả b.áo không? Thế thì bạn này bị quả báo thì có phải việc á.c bạn làm trong qu.á kh.ứ không?
Nguyên nhân chính mà khiến nữ sinh b.ị h.iếp rồi gi.ế.t không phải do đi ship hàng (gà), mà do các á.c ngh.iệp của bạn ấy đã làm trong tiền kiếp. Và duyên trong kiếp này, bạn ấy lại s.át s.inh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn b.ị như vậy…”
“Cô Yến” cũng kh.ẳng định n.ữ sinh Điện Biên đã mang 2 á.c ngh.iệp từ tiền kiếp nên mới g.ây ra v.ụ việc đ.áng tiếc trên. “Tội thứ nhất là s.át h.ại chúng sinh dã m.an. T.ội thứ 2, trinh tiết của người khác bạn ấy x.âm ph.ạm nên bạn mới b.ị như vậy. Không có ai b.ị o.an trên đời này, đều do chính nhân quả của con người chi phối.” – “cô Yến” kh.ẳng định thêm.
Dựa trên tư cách “người nhà Ph.ật”, việc sử dụng những thuyết giảng phản khoa học, đ.ạo đ.ức, nhân văn,… của “cô Yến” đã gặp chỉ tr.ích lớn từ cộng đồng m.ạng. Đa phần mọi người đều cho rằng: v.ụ việc nữ sinh giao gà là vô cùng đáng tiếc, và đ.ổ l.ỗi do á.c nghiệp n.ạn nh.ân tạo ra sẽ khiến gia đình không khỏi đ.au x.ót.
Nguồn; Saostar
The post Bà Phạm Thị Yến muốn gặp để nói lời xi.n l.ỗi, gia đình cô gái giao gà bị s.át h.ại nói gì? appeared first on nhanh24h.info.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc
Monday November 25, 2019

Cho dù n.ữ s.inh học lớp 10 có Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính nhưng ô.ng th.ầy gi.áo này vẫn b.ị b.ắt t.ạm gi.am để đ.iều tr.a về […]

The post b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc appeared first on Celadon.

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.