B.ắt đầu 49 ngày qu.ỳ g.ối ăn năn trước nhiều người của sư tr.ụ tr.ì ch.ùa Ba Vàng

Ngày 29/3, Giáo hội đã ngh.iêm t.úc ph.ê ph.án góp ý nghi lễ “th.ỉnh v.ong”, “giải o.an gi.a trái ch.ủ”; đồng thời chứng kiến ngh.i lễ s.ám hối 49 ngày của s.ư tr.ụ tr.ì ch.ùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Theo thông b.áo số 41/TB-BTS của Giáo hội Ph.ật giáo Việt Nam (GHPG) tỉnh Quảng Ninh, ngày 29/3 giáo hội có cuộc h.ọp bất th.ường với sư trụ trì ch.ùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Được biết, cuộc họp có sự th.am d.ự của thượng tọa Thích Thanh Quyết, đại diện Ban Tôn giáo, Sở Nội v.ụ tỉnh Quảng Ninh, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, t.ăng n.i chùa Ba Vàng.
Sư tr.ụ trì ch.ùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh b.ắt đầu 49 ngày qu.ỳ trước nhiều người lắng những lỗi lầm đã g.ây ra để ăn n.ăn và gần như không được nói.
Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam t.ỉnh Quảng Ninh b.áo c.áo diễn biến t.ình h.ình tại chùa Ba Vàng và phương á.n x.ử lý v.ụ việc mà báo chí nêu về ngh.i l.ễ “th.ỉnh v.ong”, “cúng o.an gi.a trái chủ” tại ch.ùa Ba Vàng, t.ình h.ình sau khi có kết l.uận của Ban Thường trực Hội đồng Trị s.ự GHPG Việt Nam.
Ngoài ra, đại diện Ban Trị sự đọc thông b.áo kết l.uận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam “về việc thuyết giảng và t.ổ ch.ức lễ th.ỉnh v.ong, giải oan gia tr.ái ch.ủ tại ch.ùa Ba Vàng”, tr.ao tận tay thông báo kết l.uận cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện Tăng chúng ch.ùa Ba Vàng.
Trong thông b.áo số 41 cũng cho rằng, các đại biểu th.am gi.a cuộc họp đã phát biểu ý kiến trên tinh thần ngh.iêm t.úc ph.ê ph.án, g.óp ý xây dựng với Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Đ.ặc biệt, GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu đã yêu cầu sư trụ trì và các Tăng ni, Phật t.ử tại ch.ùa Ba Vàng chấm d.ứt việc thực hiện ngh.i lễ “th.ỉnh v.ong”, “giải o.an gi.a tr.ái ch.ủ” và các ngh.i l.ễ, h.ình th.ức tu tập không phù hợp với giáo lý Đạo Phật và các qu.y đ.ịnh khác của GHPG Việt Nam; tu tập, sinh hoạt hài hòa với T.ăng n.i cả nước.
Được biết, trong buổi là việc này, Đại đức Thích Trúc Thái Minh thừa nhận, sự việc tại chùa Ba Vàng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo. Ông gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới gửi lời x.in lỗi chân thành tới các cấp, các ngành, Tăng ni, Phật t.ử, t.ín đ.ồ, Nhân dân đ.ặc biệt là phóng viên cơ quan thông tấn b.áo chí cả nước.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh và Tăng ni chùa Ba Vàng đã s.ám hối với Ban tr.ị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh. Sư Thái Minh ph.át nguyện hành lễ sám hối 49 ngày tại chùa Ba Vàng, theo s.ự giáo giới của Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Phó ch.ủ t.ịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo d.ục Phật giáo T.Ư, Trưởng Ban trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh).
Sư Minh đề xuất Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh gi.ám s.át quá trình s.ám hối, hàng tuần sẽ b.áo c.áo một lần. Ông cũng đề nghị T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam sắp xếp để được làm lễ sám hối Đại tăng với l.ãnh đ.ạo Giáo hội, đại diện cho t.ăng n.i cả nước.
Cuối cuộc họp, Th.ượng t.ọa Thích Thanh Quyết có lời giáo giới r.ăn dạy Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã chứng minh nghi lễ s.ám hối của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Trước đó chiều 26/3, Thường trực Ban Trị sự T.Ư GHPT Việt Nam khu v.ực phía Bắc họp, kết l.uận việc chùa Ba Vàng t.ổ ch.ức lễ “giải oan gia trái chủ”, chữa b.ệnh nh.ờ th.ỉnh v.ong, “trả nợ cho vong” bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Sau hơn 2 tiếng họp bất thường, các th.ành v.iên cuộc họp đã bỏ phiếu và đi đến thống nhất đình chỉ tất cả ch.ức v.ụ trong Giáo hội với sư Thái Minh. Giáo hội cũng yêu cầu sư Thái Minh s.ám hối Đại tăng, giao Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm thầy giáo giới.
Theo quy đ.ịnh của Ph.ật giáo, s.ám hối Đại tăng là hình th.ức kỷ l.uật n.ặng, chỉ sau việc tr.ục xuất tăng ni khỏi Giáo hội. Mỗi sáng người s.ám hối phải qu.ỳ trước nhiều ch.ư t.ăng trong Giáo hội Ph.ật giáo, lắng nghe những lỗi lầm đã g.ây ra để ăn năn và gần như không được nói gì.
Theo : Kinhtedothi
The post B.ắt đầu 49 ngày qu.ỳ g.ối ăn năn trước nhiều người của sư tr.ụ tr.ì ch.ùa Ba Vàng appeared first on nhanh24h.info.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng”
Sunday January 12, 2020

“SEA Games 31 phải làm mẫu mực, chu đ.áo, tận tình và văn minh. Kh.ô.ng đặt ra nhiều môn, kh.ô.ng nhu cầu ch.ạy theo huy chương để thế […]

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

The post Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng” appeared first on Celadon.