Thương v.ụ AVG: Kh.ởi t.ố, b.ắt gi.am 2 c.ựu bộ tr.ưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, hai c.ựu bộ tr.ưởng Bộ Thông tin – truyền thông, vừa b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am vì những s.ai ph.ạm liên quan đến thương v.ụ m.ua bán AVG.

CA Hà Nội huy đ.ộng 100% l.ực l.ượng, siết chặt a.n n.inh trong ngày tuyển Việt n.am và Malaysia giao đấu
Thursday October 10, 2019

CA Hà Nội cho biết, để trận bóng đ.á giữa tuyển Việt n.am và Malaysia tại sân Mỹ Đình diễn ra a.n t.oàn, đ.ơn v.ị sẽ huy đ.ộng […]

The post CA Hà Nội huy đ.ộng 100% l.ực l.ượng, siết chặt a.n n.inh trong ngày tuyển Việt n.am và Malaysia giao đấu appeared first on Celadon.

CQĐT khám xét nhà ông Nguyễn Bắc Son ở Ngõ 36 C1, phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Ảnh: VŨ TUẤN
Ngày 23-2, Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ Công an ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với ông Nguyễn Bắc Son – ng.uyên b.ộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông và Trương Minh Tuấn – phó Ban Tuyên giáo, c.ựu b.ộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông vì những s.ai ph.ạm liên quan đến thương v.ụ mua bán AVG.
Những s.ai ph.ạm của cả hai ông được x.ác định x.ảy ra khi ông Son đang là bộ trưởng, ông Tuấn là thứ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông liên quan đến thương v.ụ Mobifone mua 95% cổ phần Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG).
Các quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố bị c.an này đã được Viện KSND Tối cao ph.ê d.uyệt.
Trước đó, ông Nguyễn Bắc Son đã lần lượt b.ị c.ách ch.ức ủ.y viên Trung ương Đ.ảng khóa XI và b.í th.ư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin – truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016, xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức c.ảnh c.áo và cho thôi giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin – truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Khoảnh khắc ch.ồng ngồi giữa đường đỡ đẻ cho v.ợ g.ây xúc đ.ộng
Wednesday October 09, 2019

Trên đường đưa v.ợ ra b.ệnh v.iện chờ sinh vỡ ối giữa đường kh.iến ng.ười chống bất đắc dĩ thành “b.à đỡ” cho v.ợ. Ngày 9/10, b.à Trần […]

The post Khoảnh khắc ch.ồng ngồi giữa đường đỡ đẻ cho v.ợ g.ây xúc đ.ộng appeared first on Celadon.

Tiểu sử ông Nguyễn Bắc Son (bấm vào ảnh để xem toàn bộ) – Đồ họa: Tuổi Trẻ Online
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 10-7, Cơ quan Cả.nh s.át đ.iều tr.a Bộ Công an đã khởi tố v.ụ á.n “V.i ph.ạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công g.ây h.ậu quả ngh.iêm tr.ọng” liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, làm thất th.oát lớn tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, Cơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ Công an ra quyết đị.nh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự s.ố 26/C46-P13 về tội “V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý và s.ử dụng vốn đầu tư công g.ây h.ậu quả ngh.iêm tr.ọng” qu.y đ.ịnh tại Điều 220 Bộ l.uật h.ình sự 2015, xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin – truyền thông và các đơn vị liên quan.
Cùng với quyết định kh.ởi t.ố v.ụ á.n, Cơ quan điều tr.a cũng kh.ởi t.ố 2 b.ị c.an là Lê Nam Trà – nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone, hiện là cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin – Truyền thông và Phạm Đình Trọng – vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin – truyền thông, về tội “V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công g.ây h.ậu quả ngh.iêm tr.ọng” qu.y định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ l.uật h.ình s.ự năm 2015.
Cuối tháng 4, Th.anh tr.a Chính phủ đã bàn giao hồ sơ, tài liệu thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG cho cơ quan điều tr.a Bộ Công an.
Đây là những tài liệu liên quan đến nhiều s.ai ph.ạm rất nghiêm trọng trong thương v.ụ này.

C.ơ qu.an điều tr.a kh.ám x.ét nhà ông Trương Minh Tuấn – Ảnh: DANH TRỌNG
Theo kết l.uận th.anh tr.a, Mobifone đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, v.i ph.ạm trong việc đề xuất đầu tư, đ.ánh giá thực tr.ạng tài chính, kinh doanh của AVG; lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá; trình Bộ Thông tin – truyền thông phê duyệt dự án đầu tư…
Khi báo cáo đề xuất đầu tư chuyển nhượng cổ phần AVG và lập dự án đầu tư trình Bộ Thông tin – truyền thông phê duyệt, Mobifone đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ, đ.ánh giá không đúng thực tr.ạng tài chính rất x.ấu của AVG, thậm chí còn đ.ánh giá khả quan về tình hình tài chính, kinh doanh của AVG.
Khi lựa chọn phương án đầu tư, Mobifone không khảo sát, không lựa chọn đơn vị chuyên kinh doanh dịch v.ụ truyền hình để tư vấn phương án kinh doanh, không xây dựng phương á.n đầu tư mới để có căn cứ so sánh.
Mobifone đã lập và trình Bộ Thông tin – truyền thông ph.ê d.uyệt dự á.n khi không l.oại trừ 2 khoản đầu tư ngoài ngành của AVG thể hiện sự thiếu tr.ách nh.iệm và cố ý làm trái qu.y đ.ịnh.
Những v.i ph.ạm, làm trái qu.y đ.ịnh, thiếu tr.ách nh.iệm của Mobifone đã g.ây ng.uy c.ơ hiện h.ữu th.iệt h.ại ngh.iêm tr.ọng vốn nhà nước tại Mobifone khoảng hơn 7.000 tỉ đồng, làm s.ụt gi.ảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và các năm tiếp theo.
Trong đó, l.ợi nh.uận hoạt động tài chính năm 2016 so với 2015 là 321,7 tỉ đồng, số lỗ lũy kế đến 2017 là hơn 1.900 tỉ đồng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa Mobifone.
Bộ Thông tin – truyền thông với ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ của c.ơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định d.ự án, phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ ph.áp l.ý, v.i ph.ạm các qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật, g.ây th.iệt h.ại ngh.iêm tr.ọng vốn của Nhà nước.
Quyết định số 236/2015 của Bộ Thông tin – truyền thông ph.ê d.uyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ pháp lý, v.i ph.ạm các quy đ.ịnh của ph.áp l.uật, g.ây th.iệt h.ại nghiêm trọng vốn của Nhà nước, cần phải được xem x.ét, h.ủy .bỏ.
TTCP kh.ẳng định dự án đầu tư này chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định ph.ê d.uyệt chủ trương đầu tư, nhưng Bộ Thông tin – truyền thông đã ban hành quyết định ph.ê d.uyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone là v.i ph.ạm L.uật đầu tư, vi ph.ạm qu.y đ.ịnh của Chính phủ.
Cũng liên qua.n v.ụ việc này, Cơ quan Cảnh s.át điều tr.a Bộ Công an đã ra quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố bị c.an, b.ắt t.ạm gi.am bà Phạm Thị Phương Anh – phó tổng giám đốc và ông Cao Duy Hải – nguyên tổng giám đốc MobiFone để đ.iều tr.a về t.ội v.i ph.ạm qu.y định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công g.ây h.ậu quả ngh.iêm tr.ọng.
Về k.ỷ l.uật cán bộ liên qu.an thương vụ Mobifone – AVG, đến nay ông Trương Minh Tuấn đã b.ị k.ỷ l.uật cảnh cáo và m.iễn nh.iệm chức v.ụ bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông.
Nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đầu tư Bùi Quang Vinh bị kỷ luật kh.iển tr.ách.
Ông Nguyễn Trọng Dũng – phó trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp, ng.uyên đ.ảng ủy viên, bí thư chi bộ, vụ trưởng Vụ đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ – bị c.ảnh c.áo.
Ông Lê Mạnh Hà – ng.uyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – và ông Trần Văn Hiếu – ủy viên Ban c.án s.ự Đảng, thứ trưởng Bộ Tài chính – bị kh.iển tr.ách.
Theo TTO
The post Thương v.ụ AVG: Kh.ởi t.ố, b.ắt gi.am 2 c.ựu bộ tr.ưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn appeared first on nhanh24h.info.