Phó Tổng giám đốc VEC: ‘Hà cớ gì đến trạm thu phí g.ây rô’i?’

Về nhiều điểm trong Quyết định 13 của VEC nằm ngoài Ngh.ị định 46 của Chính phủ, ông Nhi chỉ nói ngắn gọn “Không liên quan 46. Vậy hà cớ gì đến trạm thu phí g.ây rô’i?”.
Sáng 18/2, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện t.ử đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Nhi – Phó tổng gi.ám đốc VEC. Ông Nhi cũng chính là người ký tờ tr.ình xin HĐQT VEC ban hành Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐQT g.ây tr.anh c.ãi vì có nhiều điểm bị cho là sai luật.
Cụ thể, trong Quyết định số 13 được Chủ tịch HĐQT VEC – ông Mai Tuấn Anh ký có phần cho phép đơn vị thành viên được tự ý từ chối phục v.ụ các phương tiện v.i ph.ạm, tuy nhiên điều khiến d.ư l.uận bư’c xu’c nhất chính là việc VEC tự cho mình quyền x.ử l.ý thay c.ơ qu.an chức năng, cụ thể là đối với các l.ỗi v.i ph.ạm hành chính mà theo quy định thì VEC không được làm.
Liên quan đến qu.y trình ban h.ành văn bản, ông Nguyễn Văn Nhi khẳng định đã làm đúng. Cụ thể, đối với việc ban hành Quy định về việc từ chối phục vụ đối với các phương tiện v.i ph.ạm qu.y tắc giao thông trên đường cao t.ốc do VEC quản lý khai thác, ông Nhi cung cấp cho PV Phiếu xin ý kiến Tổng giám đốc VEC.
“Đồng ý về ng.uyên tắc. Phó TGĐ Nhi k.iểm tr.a kỹ về tính pháp lý để phù hợp với qu.y đ.ịnh của ph.p l.uật”, ý kiến của ông Trần Văn Tám – TGĐ VEC trong tờ phiếu xin ý kiến.
Không hiểu ông Nhi đã k.iểm tr.a thế nào mà cuối cùng quyết định số 13 vẫn được ra đời, khiến d.ư l.uận được một ph.en n.ổi s.óng. Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về vấn đề này, ông Nhi chỉ trả lời một cách rất không liên quan.
“Em nên đi lên đường cao tốc, chứng kiến c.ảnh v.i ph.ạm của các phương tiện mà chưa có quy định chế tài pháp lý. Trong khi đó l.ực l.ượng quản lý kỹ thuật của đơn vị quản lý không có chế tài…”, ông Nhi nói.
“VEC làm đường mới hoàn toàn, không sử dụng đường cũ như BOT, VEC không phải BOT!”, vị Phó tổng gi.ám đốc VEC chia sẻ.

Tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c với thượng úy CA t.át nhân viên bá.n hàng
Monday November 11, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên đã tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c thời hạn 1 thá.ng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt – cá.n bộ CA thị xã Phổ […]

The post Tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c với thượng úy CA t.át nhân viên bá.n hàng appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Văn Nhi – Phó tổng giám đốc VEC.
Nhận thấy câu trả lời này chưa thỏa đáng đối với phần từ chối phục vụ dù phương tiện không v.i ph.ạm qu.y định về giao thông (mà là lỗi như: g.ây rô’i, đe d.ọa, g.ây mất trật tự – PV), PV tiếp tục đặt câu hỏi, thì ông Nhi hỏi lại: “Chỗ nào làm xe không v.i ph.ạm?”. PV nêu rõ về nhiều điểm có nêu trong quyết đ.ịnh 13 nằm ngoài Nghị định 46 của Chính phủ mà VEC sử dụng th.am chiếu, ông Nhi chỉ nói ngắn gọn “Không liên quan 46. Vậy hà cớ gì đến tr.ạm th.u ph.í g.ây rô’i?”.
PV tiếp tục đặc câu hỏi “Vậy VEC căn cứ vào đâu để trình, ph.ê d.uyệt và ban hành văn bản?” nhưng ông Nhi không trả lời thêm.

Á.m ả.nh từ v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: “Đ.á.nh cược” giấc mơ đổi đời ở trời Âu với m.áu và n.ước m.ắ.t!
Wednesday October 30, 2019

Sau những năm mưu sinh ở nước ngoài, nhiều ng.ười trở về có cuộc sống giàu sang. Nhưng kh.ô.ng ít ng.ười v.ay mượn hàng tỷ đồng để đi […]

The post Á.m ả.nh từ v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: “Đ.á.nh cược” giấc mơ đổi đời ở trời Âu với m.áu và n.ước m.ắ.t! appeared first on Celadon.

Tr.ạm th.u phí Dầu Giây.
Trước đó, trả lời Môi trường và Đô thị Việt Nam điện t.ử, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khẳng định các m.ạch m.áu giao thông của mà VEC được giao là để quản lý, thu tiền, không phải thuộc quyền sở hữu của VEC nên đơn vị này không thể từ chối phục v.ụ phương tiện.
“Bản thân chiếc xe không ph.ạm l.ỗi mà do người điều khiển phương tiện giao thông g.ây ra lỗi. Vậy thì phải x.ử l.ý người điều khiển phương tiện giao thông bằng cách thu bằng lái xe, cấm v.ĩnh v.iễn cấp bằng. Hoặc x.ử lý h.ình s.ự nếu như ph.ạm t.ội. T.ùy theo m.ức độ, tính chất v.i ph.ạm để x.ử lý theo ph.áp l.uật chứ không thể cấm phương tiện đó lưu thông, cơ qua.n ch.ức năng có thẩm quyền là đơn vị x.ử lý”, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.
Ông Trần Sơn – nguyên Trưởng phòng hướng dẫn l.uật – Cục CSGT cũng cho rằng VEC đã ban hành văn bản tr.ái th.ẩm quyền. Cụ thể, việc cấm phương tiện di chuyển trên đường phải được qu.y đ.ịnh trong luật Giao thông đường bộ.
Tuy nhiên, theo vị này, hiện nay không có điều luật nào cấm v.ĩnh viễn xe ô tô di chuyển trên đường. Thậm chí ph.áp l.uật còn quy định, nếu tắc đường thì phải x.ả tr.ạm, không được tiếp tục thu phí. Trong trường hợp này, BOT là dạng hợp đồng hành chính công, có yếu tố Nhà nước, nên doanh nghiệp hoàn toàn không có quyền từ chối ph.ục v.ụ.
Hơn nữa, khác với việc cấm bay theo luật Hàng không dân dụng Việt Nam, nếu luật Giao thông đường bộ cấm cũng không hợp lý, thậm chí là trái với Hiến ph.áp vì đường bộ là loại hình di chuyển tối thiểu của người dân, sử dụng đường bộ là quyền chính đáng. Đ.ặc biệt, Thông tư và Nghị định càng không được phép cấm đoán việc sử dụng đường bộ.
Theo Moitruongvadothi
The post Phó Tổng giám đốc VEC: ‘Hà cớ gì đến trạm thu phí g.ây rô’i?’ appeared first on nhanh24h.info.