Tướng Lê Văn Cương: “C.ấm” quay phim cán bộ tiếp dân là hợp lý

 Trao đổi với PV Dân Việt, thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) cho rằng, việc UBND TP.Hà Nội ban h.ành nội quy “không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân” là hoàn toàn hợp lý.
Sẽ từ chối tiếp với một số trường hợp
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành nội quy của trụ sở tiếp công dân thành phố. Trong Quyết định số 12/QĐ-UBND – Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, có một nội dung thể hiện, công dân đến trụ sở này phải xuất trình giấy tờ t.ùy thân, có thái độ đúng mực, t.ôn tr.ọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên bảo vệ… và “không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.
Theo nội quy của UBND TP.Hà Nội trong việc tiếp công dân, đối với người tiếp công dân, nội qu.y ghi rõ, phải chấp hành những qu.y đ.ịnh của cơ quan, đơn vị ch.ủ qu.ản về trang phục, thẻ công chức.
Được quyền yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ t.ùy thân, giấy ủy quyền; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi
Monday January 06, 2020

c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố 2 Ch.a c.on Thành nhưng cho ng.ười Ch.a được t.ại ng.oại. Khi sự việc ph.át h.iện, c.ô gái đã m.ang th.ai […]

The post Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi appeared first on Celadon.

Ngoài việc cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm… khi chưa được sự đồng ý, TP.Hà Nội sẽ từ chối tiếp với một số công dân nếu họ có những vấn đề không đ.ảm bảo.
Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nh.ận đơn khiếu nại, tố c.áo, kiến nghị ph.ản á.nh hoặc ghi chép đầy đủ, chính x.ác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, ph.ản á.nh trình bày…
Cũng theo nội quy này, họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người đến tố cáo yêu cầu giữ bí mật; yêu cầu người v.i ph.ạm nội quy nơi tiếp công dân chấm d.ứt h.ành vi v.i ph.ạm; trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc v.i ph.ạm và yêu cầu cơ quan chức năng x.ử l.ý theo quy đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Nội quy cũng quy định các trường hợp từ chối tiếp và lập biên bản yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật như sau: công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất k.ích th.ích;
Người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh t.âm th.ần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; công dân khiếu nại, tố c.áo về v.ụ việc đã giải quyết đúng chính sách pháp luật, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền k.iểm tr.a, rà s.oát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo.
Người có h.ành v.i đe d.ọa, x.úc ph.ạm cơ quan, t.ổ ch.ức, đơn vị, cán bộ tiếp công dân, người thi hành công vụ; có h.ành v.i c.ản trở các hoạt động bình thường của trụ sở tiếp công dân, của người thi hành công v.ụ hoặc v.i ph.ạm nội quy tiếp công dân.
Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ng.ưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, x.uyên tạ.c, nói x.ấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, ph.áp l.uật của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của t.ổ ch.ức, cá nhân.
Đúng thẩm quyền
Liên quan đến qu.y đ.ịnh “không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân” đang gây nhiều tr.anh c.ãi, trao đổi với PV Dân Việt, thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) cho biết, việc UBND TP.Hà Nội ban h.ành n.ội qu.y như vậy hoàn toàn h.ợp lý. “Riêng việc cấm quay phim, chụp ảnh ở công sở, về mặt ng.uyên tắc là quyền của Nhà nước.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.

Tướng Cương bày tỏ, nội quy của TP.Hà Nội trong tiếp công dân là đúng th.ẩm quyền.
Những cơ sở an ninh quốc phòng là đã d.ứt kh.oát. Việc tiếp công dân ở trong công sở, có trụ sở rõ ràng, có biển tiếp dân, có bàn, có ghế, có cán bộ công quyền tiếp dân, việc cấm quay là phù hợp với chức n.ăng nh.iệm v.ụ” – thiếu tướng Lê Văn Cương nói.
Theo tướng Cương, trong công sở thì những việc đó do Nhà nước quy định, quyền hạn của từng đơn vị. Việc cấm quay phim chụp ảnh khi chưa được sự đồng ý của những người liên quan nhằm phòng tránh những thông tin sai lệch, không chính x.ác bị lan tỏa với mục đích x.ấu.
“Trong mỗi người tốt thì cũng có những người không tốt, việc cấm vậy là tr.ánh những việc đó” – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) bày tỏ qu.an đ.iểm.
Tuy nhiên, theo thiếu tướng Lê Văn Cương, phải có sự chấp hành, thực hiện ngh.iêm chỉnh từ cả 2 phía giữa người dân và cơ quan công quyền, mọi tình huống sẽ đều được x.ử l.ý, giải quyết hiệu quả, d.ứt đ.iểm.
Để làm được điều này, hoạt động của cơ quan công quyền phải công khai và minh bạch; về phía người dân phải thực hiện Hiến pháp nghiêm chỉnh. Bởi, trong tiếp dân, cũng có trường hợp cán bộ tiếp dân chưa đúng mực khiến người dân chưa đồng tình, cảm thấy chưa được giải quyết thỏa đáng.
“Với tư cách là công b.ộc của dân, các cán bộ tiếp dân cần phải từ tốn, làm đúng ch.ức n.ăng nhiệm v.ụ, ôn hòa. Như vậy người dân có quay cả nghìn lần cũng không có việc gì x.ảy ra, vì tất cả đều tuân thủ pháp luật. Thái độ của người dân đến cơ quan công quyền là phải đúng mức.
Với những nội dung trình bày của mình phải trình bày rõ ràng, bình tĩnh để cho cán bộ tiếp dân nắm b.ắt, ghi nhận. Với cơ quan công quyền, người tiếp dân phải đúng l.uật, ăn mặc ch.ỉnh t.ề, nói năng chuẩn mực, không qu.át n.ạt…
Cả phía cơ quan công quyền cũng đường hoàng chững chạc, đúng luật; người dân đúng luật thì không có chuyện gì xảy ra phức tạp” – vị thiếu tướng công an nêu quan điểm.
Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tất cả các phòng tiếp công dân trên địa bàn TP.Hà Nội và của Trung ương trên địa bàn đều đã trang bị camera ghi âm và ghi hình.
Người dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ, chúng tôi sẽ trích xuất đầy đủ bàn giao và có biên bản c.ẩn th.ận.
Trong trường hợp người dân có nhu cầu ghi âm, ghi hình thì trao đổi với cán bộ tiếp công dân.
Sau khi ghi .âm, ghi hình xong thì hai bên cùng kiểm tra lại nội dung và xác nhận bằng biên bản với nhau để làm tài liệu sử dụng trên cơ sở công khai minh bạch. Việc làm này nhằm tránh những thông tin s.ai l.ệch, không chính xác bị phát tán với mục đích khác.
(Dân Việt)
The post Tướng Lê Văn Cương: “C.ấm” quay phim cán bộ tiếp dân là hợp lý appeared first on nhanh24h.info.