Thư mời họp phụ huynh “k.ỳ qu.ái” g.ây b.ức x.úc ở TPHCM

Gia đình của một em học sinh quận 12 rất b.ức x.úc về việc giáo viên chủ nh.iệm phát giấy mời họp phụ huynh, trong đó ở phần ghi: “mời Ông/bà: Khai sinh không cha…” dù biết em học sinh này là con của một bà mẹ đơn thân.


Thursday January 01, 1970

Thư mời họp phụ h.uynh g.ây b.ức x.úc
Sự việc xảy ra ở một trường THCS thuộc quận 12, TPHCM. Em học sinh bị “ph.ân b.iệt” này học ở lớp 7.
Theo phản ánh của phụ huynh, thư mời họp phụ huynh kết thúc học kỳ I của một học sinh lớp 7 tại một trường THCS ở quận 12 cầm về được ghi là mời ông/bà “Khai sinh không cha” đến họp phụ huynh.
Bên dưới thư mời có chữ ký của cô giáo chủ nhiệm N.T.C., kèm với lưu ý, khi đi họp phụ huynh phải mang theo th.ư mời. Ngay khi nhận được thư mời, gia đình em học sinh này khá b.ức x.úc.
Theo người thân trong gia đình, dù em học sinh này là con mẹ đơn thân nhưng cách gửi thư mời như vậy của cô giáo làm gia đình ph.ẫn n.ộ và đ.au l.òng nên gia đình em đã đến trường p.hản á.nh với cô giáo chủ nhiệm. Qua làm việc với phụ h.uynh, ban đầu cô chủ nh.iệm không thừa nhận mà “đ.ẩy lỗi” cho rằng do lớp phó x.ử l.ý việc in thư mời này chứ không phải cô. Bức x.úc vì đùn đẩy tr.ách nh.iệm, gia đình phụ huynh đã phản ánh lên nhà trường và sau đó, giáo viên này đã nhận trách nhiệm.
Nguyên do là trong hồ sơ, khai sinh của em học sinh này đúng là được lưu như trên, cô giáo in ra ký gửi học sinh mà không chú ý đến từng h.oàn c.ảnh là l.ỗi máy móc, tắc trách của cô giáo. Ngay khi được ph.ản á.nh, hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đã đến nhà em học sinh xin lỗi, cô giáo cũng bị x.ử l.ý n.ội bộ.
The post Thư mời họp phụ huynh “k.ỳ qu.ái” g.ây b.ức x.úc ở TPHCM appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970