Shipper Go Việt lại b.ị khách hàng b.oom 36 ly trà sữa trị giá gần 2 triệu đồng: “M.ồ h.ôi nước m.ắt của cả 1 tuần chạy xe”

“Tôi chẳng hiểu các bạn boom hàng chúng tôi là vì mục đích gì? Là vì rảnh công nhàn việc, là vì l.ỡ không vừa lòng một cuốc xe nào đó hay chỉ vì thích ph.á ch.én cơm của người khác? Chúng tôi là những người mang đến những bữa ăn, những ly nước uống cho các bạn. Chúng tôi làm bằng chính s.ức l.ực của chính bản thân để trang trải cho cuộc sống này. Xin hãy tôn trọng chúng tôi, t.ôn tr.ọng công việc của chúng tôi”.


Thursday January 01, 1970

Đó là những lời tâm sự đầy n.ước m.ắ.t của người shipper xe ôm công nghệ đ.ội nắng đội gió đi ship hàng và cuối cùng nhận lại cuộc gọi không nghe máy và b.ùng h.àng của khách!


Thursday January 01, 1970

Theo zomvn.com
The post Shipper Go Việt lại b.ị khách hàng b.oom 36 ly trà sữa trị giá gần 2 triệu đồng: “M.ồ h.ôi nước m.ắt của cả 1 tuần chạy xe” appeared first on nhanh24h.info.