L.ực l.ượng 911 của Công an TP. Đà Nẵng sẽ làm nh.iệm v.ụ gì?

L.ực l.ượng 911 của Công an TP Đà Nẵng sẽ tập trung dừng, k.iểm tr.a, x.ử l.ý người, phương tiện th.am gi.a giao thông nghi vấn ph.ạm t.ội, nghi vấn t.àng tr.ữ tr.ái phép các loại v.ũ kh.í, h.ung kh.í, công cụ hỗ trợ, chất m.a t.úy, chất ch.áy n.ổ, hàng hóa không có giấy t.ờ, nhãn mác ch.ứng minh nguồn gốc, xuất xứ…

Vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã tổ ch.ức buổi ra qu.ân thực hiện Kế hoạch 911 của Giám đốc Công an TP về t.ổ ch.ức l.ực l.ượng tuần tra, chốt ch.ặn k.iểm s.oát a.n n.inh t.rật tự trên địa bàn thành phố, gọi tắt là lực lượng 911.
L.ực l.ượng này bao gồm 3 tổ công tác, mỗi tổ công tác 12 chiến sĩ thuộc các l.ực l.ượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng chống m.a t.úy, Cảnh sát 113… do lực lượng Cảnh sát h.ình s.ự, Công an TP. Đà Nẵng làm Tổ trưởng và chịu sự chỉ đạo tr.ực tiếp của Giám đốc Công an TP.
Bên cạnh đó, lực lượng được trang bị đầy đủ các công c.ụ h.ỗ tr.ợ, đảm bảo đủ mạnh để trấn áp, khống chế và x.ử l.ý các tình huống nếu có xảy ra. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP. Đà Nẵng, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Các Tổ công tác 911 sẽ tập trung tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng. Nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh, địa bàn tập trung nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhiều khách du lịch.
Lực lượng trên sẽ tập trung dừng, kiểm tra, xử lý người, phương tiện tham gia giao thông nghi vấn phạm tội, nghi vấn t.àng tr.ữ trái phép các loại v.ũ kh.í, h.ung kh.í, công cụ hỗ trợ, chất m.a t.úy, chất ch.áy n.ổ, hàng hóa không có giấy tờ, nhãn mác chứng minh nguồn gốc, xuất xứ…
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng – cho biết, trước diễn biến tình hình t.ội ph.ạm và v.i ph.ạm pháp luật ngày càng phức tạp, khó lường, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Công an TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về t.ổ ch.ức lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cũng hy vọng Tổ công tác 911 được triển khai sẽ góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống t.ội ph.ạm và v.i ph.ạm pháp luật, nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng công an TP.
H.V
Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/luc-luong-911-cua-cong-an-tp-da-nang-se-lam-nhiem-vu-gi-650525.ldo
The post L.ực l.ượng 911 của Công an TP. Đà Nẵng sẽ làm nh.iệm v.ụ gì? appeared first on nhanh24h.info.

Biệt phủ 300 tỷ của quan “thanh liêm” Phó Tổng thanh Chính phủ Ngô Văn Khá.nh
Saturday September 07, 2019

Khi chưa làm Phó Tổng thanh Chính phủ, ô.ng Ngô Văn Khá.nh đã phải kê kh.ai t.ài s.ản theo th.ủ tục. Điều kh.iến ng.ười ta b.ất ng.ờ, là […]

The post Biệt phủ 300 tỷ của quan “thanh liêm” Phó Tổng thanh Chính phủ Ngô Văn Khá.nh appeared first on Celadon.