Về hưu là xong sao?

“Tôi nghỉ hưu 2 năm rồi. Giờ họ muốn x.ử sao thì x.ử”. Câu nói của ông Phạm Thế Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTƯ) công bố s.ai ph.ạm thời ông đương nh.iệm, làm dậy s.óng d.ư l.uận.
Câu nói trên được hiểu theo nhiều nghĩa. Có người nhìn nhận ông nói đúng, đã về hưu rồi, sẵn sàng chịu hết mọi hình th.ức x.ử l.ý một cách sòng ph.ẳng, một tâm thế kiểu dám làm dám chịu. Có người lại cho rằng đấy là cách nói bất chấp, th.ậm chí có ý th.ách th.ức, tôi đã nghỉ hưu, mất hết rồi, có mất thêm nữa cũng chẳng làm sao.
Hiểu theo nghĩa gì đi nữa, câu nói đều mang h.àm ý về hưu là không còn s.ợ s.ệt điều gì nữa cả, là sẵn sàng chấp nhận mọi tác động lên đời sống của mình khi không còn ch.ức quyền, danh vị.

Cậu bé bá.n vé số phụ giúp ba mẹ t.âm th.ần b.ị c.ướp đ.á.nh g.ãy tay
Tuesday July 16, 2019

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cậu bé 13 t.uổi đi bá.n vé số phụ giúp ba mẹ b.ị t.âm th.ần thì kh.ông may b.ị k.ẻ c.ướp đ.á.nh […]

The post Cậu bé bá.n vé số phụ giúp ba mẹ t.âm th.ần b.ị c.ướp đ.á.nh g.ãy tay appeared first on Celadon.

UBKTTƯ đ.ánh giá s.ai ph.ạm của ông Phạm Thế Dũng là “ngh.iêm tr.ọng, đến mức phải k.ỷ l.uật”. Những s.ai ph.ạm chủ yếu là quản lý kinh tế, để doanh nghiệp tr.ục l.ợi số tiền cực lớn trong khi ngân sách thu chẳng bao nhiêu, thiếu gương mẫu trong đề nghị bổ nhiệm người thân.
Trước đó, UBKTTƯ đã xử lý kỷ luật 5 cán bộ sai ph.ạm tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và ngày 20-9, Ban Bí thư kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Trước đó ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, cũng đã bị Quốc hội x.óa tư cách nguyên bộ trưởng và Ban Bí thư cách ch.ức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương thời kỳ 2011-2016.
Có dư luận cho rằng, x.ử l.ý như vậy cũng là ngh.iêm khắc nếu x.ét theo nghĩa đời sống và nh.ận thức, nhưng không tương x.ứng về mặt vật chất của người bị k.ỷ l.uật.
Bởi chính những người này đã về hưu nên bị cách ch.ức trong qu.á kh.ứ chỉ mang ý nghĩa danh dự với người có lòng tự trọng; song thực tế với những trường hợp th.am ô, gây thất th.oát tài sản của nhà nước và v.un v.én làm giàu bất chính thì không b.ị x.ử lý tr.i.ệ.t để, họ vẫn giữ được khối tài sản khổng lồ…
Từ thực tế đó dẫn đến lối nghĩ có phần bất chấp của không ít người về hưu như vậy. “Hy sinh đời bố, củng cố đời con” vẫn là một cách sống. Nhưng suy cho cùng, nếu bị k.ỷ l.uật như đã nói ở trên, không quá h.ụt h.ẫng nếu là đương ch.ức thì cũng mất mát, h.ao h.ụt tinh thần, cũng x.ấu hổ với người đời, bà con, làng xóm.
Có dám đi đâu, nhìn mặt ai không? Danh dự con người lớn lắm, “cọp ch.ế.t để da, người ta ch.ế.t để tiếng”. Bất chấp thủ đoạn để “vinh thân phì gia” là đã quên đi danh dự; không bị x.ử l.ý h.ình s.ự, không bị thu hồi tài sản th.am nhũng thì quan th.am s.ợ gì mà không làm điều sai trái, ô trọc?
Do đó, cần phải x.ử l.ý h.ình s.ự và luật cần bổ sung cơ chế thu hồi tài sản th.am nh.ũng, b.ổ s.ung t.ội danh làm giàu bất hợp ph.áp, bất minh tài sản, để ng.ăn ch.ặn s.ai ph.ạm. Khi x.ử thì phải th.ật n.ặng mới hết dám làm liều và không còn lối nghĩ rằng h.ưu là hết, là xong, không có gì phải sợ.
Trong khi xung quanh họ, nhiều người về hưu vẫn sống có ích cho xã hội, vui cùng cháu con, thanh th.ản với đời đến khi nhắm mắt xuôi tay. Hãy nhìn vào đó mà chọn cách sống sao cho t.ử tế, thế thôi.
HIỀN MINH
Theo: https://nld.com.vn/thoi-su/ve-huu-la-xong-sao-20170922225218924.htm
The post Về hưu là xong sao? appeared first on nhanh24h.info.

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, xếp thứ 15 thế giới
Thursday July 11, 2019

Đúng vào ngày Dân số Thế giới 11/7, Tổng cục Thống kê c.ông bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng đ.iều tr.a dân số và nhà ở năm […]

The post Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, xếp thứ 15 thế giới appeared first on Celadon.