Thiếu t.ướng Đặng Ngọc Nghĩa bị k.ỷ l.uật

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, ủy viên thường trực UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội b.ị Ủy ban K.iểm tr.a (UBKT)TƯ quyết định thi h.ành k.ỷ l.uật bằng h.ình th.ức c.ảnh c.áo.
Từ ngày 3 – 6.12, tại Hà Nội, UBKT TƯ đã họp kỳ 32, xem xét, kết luận một số nội dung trong đó có xem xét, thi h.ành k.ỷ l.uật đảng viên v.i ph.ạm.
Cụ thể, UBKT TƯ xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trong thời gian giữ ch.ức v.ụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 4/2005 – 1/2012) đã có nhiều v.i ph.ạm, khuyết đ.iểm trong th.am m.ưu và thực hiện d.ự á.n đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông – A Lưới.


Thursday January 01, 1970

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (người đứng) bị k.ỷ l.uật c.ảnh c.áo
Việc này dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, g.ây thất th.oát, lã.ng p.hí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của t.ổ ch.ức đảng, quân đội và cá nhân ông Nghĩa.
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên v.i ph.ạm, UBKT TƯ quyết định thi hành kỷ luật ông bằng hình thức cảnh cáo.
Cũng tại kỳ họp này,  UBKT TƯ đã xem x.ét, thi h.ành k.ỷ l.uật Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh s.át; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh s.át, Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan c.ảnh s.át đ.iều tr.a, Bộ Công an có các v.i ph.ạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của UBKT TƯ.
Căn cứ quy định của Đảng về x.ử l.ý k.ỷ l.uật đảng viên v.i ph.ạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình th.ức c.ảnh c.áo đối với các ông Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Lê Đình Nhường.
Theo kết luận của UBKT TƯ từ kỳ họp thứ 30, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã v.i ph.ạm nghiêm trọng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giá.m s.át, để một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống t.ội ph.ạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, b.ao ch.e cho t.ổ ch.ức đ.ánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài, g.ây h.ậu quả đặc biệt ngh.iêm tr.ọng.
Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã để xảy ra nhiều v.i ph.ạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong hoạt động đ.iều tr.a, xử lý một số v.ụ á.n và trong thực hiện một số dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị; để một số t.ổ ch.ức đảng và nhiều c.án b.ộ, đ.ảng viên v.i ph.ạm ph.áp l.uật, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục Trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát đ.iều tr.a và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Bí thư Đảng ủy, C.ục tr.ưởng C50 bị khởi tố, b.ắt giam và khai trừ ra khỏi Đảng.
3 tướng Công an Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Lê Đình Nhường cùng chịu trách nhiệm về những v.i ph.ạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục; chịu tr.ách nh.iệm về các v.i ph.ạm, khuyết điểm của cơ qu.an, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và tr.ách nh.iệm cá nhân trong thực hiện chức tr.ách, nh.iệm v.ụ được giao.
Theo Dân Việt
The post Thiếu t.ướng Đặng Ngọc Nghĩa bị k.ỷ l.uật appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970