Lệnh từ TBT Nguyễn Phú Trọng: Từ nay bất kể là ai to hay nhỏ, th.am nh.ũng của dân đều b.ị x.ử l.ý nghiêm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào v.i ph.ạm kỷ luật thì chúng ta phải x.ử l.ý ngh.iêm, làm ngh.iêm từ trên xuống dưới để giữ v.ững k.ỷ cương, k.ỷ l.uật của Đảng, để lấy lại lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Hết á.m ả.nh ‘rồng rắn’ chờ kh.ám B.ệnh
Monday September 09, 2019

Tình trạng ng.ười tới kh.ám bệnh ở nhiều b.ệnh v.iện phải chờ có khi cả buổi mới đến lượt sẽ kh.ô.ng còn nếu b.ệnh nh.ân biết cá.ch đặt […]

The post Hết á.m ả.nh ‘rồng rắn’ chờ kh.ám B.ệnh appeared first on Celadon.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn VGP
Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 9, khóa 12 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nội dung về công tác cán bộ, đặc biệt là việc Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vì ông này đã có những khuyết điểm, v.i ph.ạm rất ngh.iêm tr.ọng
“Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức k.ỷ l.uật vừa ngh.iêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, t.âm ph.ục kh.ẩu ph.ục, có tác dụng gia’o d.ụ.c, c.ảnh tỉnh, c.ảnh b.áo, phòng ng.ừa chung rất sâu să’c”, Tổng bí thư nói.

Máy b.ay b.amboo delay, h.àng l.oạt hành khá.ch phải chờ đợi hẳn 1 ngày
Wednesday September 04, 2019

Nhiều hành khá.ch đặt vé máy b.ay hãng Bamboo từ Đà Lạt về Hà Nội đã phải chờ 1 ngày hoặc tự chọn giải pháp chuyển sang hãng […]

The post Máy b.ay b.amboo delay, h.àng l.oạt hành khá.ch phải chờ đợi hẳn 1 ngày appeared first on Celadon.

Nhấn mạnh đây là bài học đau xo’t cần ngh.iêm túc r.út k.inh ngh.iệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những c.ám d.ỗ v.ật chất, th.am v.ọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nh.úng ch.àm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa).
Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà v.i ph.ạm k.ỷ l.uật, chúng ta phải x.ử l.ý ngh.iêm, làm ngh.iêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, k.ỷ l.uật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý tr.ọng của nhân dân.
Tổng Bí thư kh.ẳng định “ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để m.â’.t niềm tin là m.â’.t tất cả”. Vậy nên, việc xử lý một số vụ a’n, x.ử l.ý k.ỷ l.uật một số cán bộ, kể cả cán bộ c.ao cấp trong thời gian gần đây được đông đảo c.án bộ, đảng viên, các vị lão thành, c.án bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần pha’t huy tô’t hơn nữa t.inh thần tr.ách nh.iệm trước Đảng, trước dân, không ng.ừng n.ỗ l.ực phấn đâ’u, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác qu.an tr.ọng được phân công.
Theo Tổng bí thư, trong gần 2 năm qua, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kê’t thực hiện các nhiệm vụ chiê’n lược; qu.an h.ệ đối ngoại và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. “Điều đó đo`i hỏi cả nước phải thực hiện nghiêm túc các nghị quyê’t, kê’t luận của Hội nghị Trung ương để pha’t huy kê’t quả và khắc phục những hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng bí thư nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 9 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến t.ích c.ực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng.
Trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, toàn hệ thống chính trị đã tích c.ực vào cuộc, đoàn kê’t, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyê’t triển khai các nh.iệm v.ụ chiê’n lược:
Phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, v.ững m.ạnh, đ.â’.u tra…h phòng, chô’ng th.am nh.ũng, t.iêu c.ực. Q.u.a.n h.ệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Nhấn mạnh, năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyê’t Đại hội XII của Đảng và kế hoạch pha’t triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương, các đồng chí th.am dự Hội nghị và đồng bào,…
…chiê’n sĩ cả nước chung sức đồng lòng, pha’t huy những kê’t quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, t.iếp tục thực hiện thật tô’t các nghị quyê’t của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi m.ục tiêu, nh.iệm v.ụ năm 2019 và toàn bộ nh.iệm v.ụ mà Đại hội XII đã đề ra.
Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào, đồng chí, chiê’n sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tô’t đẹp nhất; chúc các đồng chí Trung ương, các đồng chí th.am d.ự Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành tô’t tr.ọng tr.ách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.
Theo: https://vtv.vn/trong-nuoc/toan-van-phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-9-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-20181226183029834.htm
The post Lệnh từ TBT Nguyễn Phú Trọng: Từ nay bất kể là ai to hay nhỏ, th.am nh.ũng của dân đều b.ị x.ử l.ý nghiêm appeared first on nhanh24h.info.

Giao m.a t.uý thuê nh.ận c.ô.ng 3 triệu đồng, l.ãnh á.n ch.ung th.ân
Tuesday September 03, 2019

Nh.ận lời mang 20 b.ịch m.a t.uý sang cửa khẩu với giá b.a triệu đồng, b.ị c.áo l.ãnh á.n ch.ung th.ân. Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh x.ử […]

The post Giao m.a t.uý thuê nh.ận c.ô.ng 3 triệu đồng, l.ãnh á.n ch.ung th.ân appeared first on Celadon.