HOAN HÔ: Trump thông qua đạo l.uật c.ă’.t đ.ư’.t “Đường lưỡi bò” của T.Q trên biển Đông

Từ cuộc chiê’n thương mại Mỹ- Trung đến việc thông qua đạo luật nhằm că’t đường lưỡi bò, ngăn c.h.ặ.n mọi hoạt động x.â.m l.ư.ợ.c của T.Q trên biển Đông, đã cho thấy thái độ d.ứt kh.oát, sự quyê’t tâm của nước Mỹ mà đứng đ.ầ.u là Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiê’n với T.Q

Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA
Tuesday September 03, 2019

Khi CA xã n.ổ s.úng chỉ thiên y.êu c.ầu hai nh.óm th.anh n.iên chuẩn b.ị đ.á.nh nhau về tr.ụ s.ở làm việc thì b.ất ng.ờ b.ị cá.c đ.ối […]

The post Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA appeared first on Celadon.

Nhằm că’t đường lưỡi bò, ngăn c.h.ặ.n mọi hoạt động x.â.m l.ư.ợ.c của T.Q trên biển Đông, Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua ĐẠO LUẬT “NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT 2019 (NDAA)”
NDAA tức Đạo luật ủy quyền quốc phòng đã được thông qua tại Thượng viện Hoa Kỳ với đa số 87 phiếu thuận và chỉ có 10 phiếu chô’ng. Dự luật quốc phòng Hoa Kỳ có trị giá 716 tỷ đô la sẽ được sử dụng làm k.inh ph.í và tài nguyên để nhằm ngăn c.h.ặ.n :
1- Các hoạt động x.â.m c.h.i.ế.m đất đai biển đảo của T.Q trong vùng biển Đông Nam Á.
2 – Các hoạt động g.i.a’n đ.i.ệ.p của T.Q chô’ng lại Hoa Kỳ và thế giới.
3 – Các kế hoạch của T.Q làm suy yếu Hoa Kỳ.
NDAA sẽ củng c.ố l.ệnh câ’m T.Q tham gia cuộc t.ập tr.ận hàng hải của Lầu Năm Góc và các hoạt động hàng hải đa phương của Vành đai Thái Bình Dương được t.ổ ch.ức hàng năm.

Vụ “thư” gửi giám đốc b.ệnh v.iện g.ây xôn xao: FB ẩn b.ài viết vì “v.i ph.ạm tiêu chuẩn cộng đồng”
Sunday September 08, 2019

– Mạng x.ã h.ội FB đã ẩn b.ài viết “thư” gửi ô.ng giám đốc BV Đa kh.oa vùng Tây Nguyên đăng trên tài khoản c.á nh.ân vì cho […]

The post Vụ “thư” gửi giám đốc b.ệnh v.iện g.ây xôn xao: FB ẩn b.ài viết vì “v.i ph.ạm tiêu chuẩn cộng đồng” appeared first on Celadon.

Lệnh câ’m sẽ chỉ được d.ỡ bỏ khi T.Q dừng lại tất cả các h.ành đ.ộng x.â.m ch.i.ế.m biển đảo và loại bỏ các hệ thống v.ũ k.h.i’ ra khỏi các tiền đồn ở Biển Đông. Quy định này về cơ bản tương đương với lệnh câ’m vĩnh viễn.
Sau một năm r.ưỡi chuẩn bị, cuối cùng thì Bố già Trump đã ch.ính th.ức khởi động một cuộc chiê’n tranh toàn diện với T.Q.
Ngoài đ.e d0.a về mặt thương mại bằng các thủ thuật kinh doanh bẩn thì Bắc Kinh đã không ngần ng.ại phô trương th.am v.ọng nuốt trọn biển Đông cũng như mộng làm b.á chủ thế giới.

Và tất nhiên, một nước lớn như Mỹ, nhất là dưới sự l.ãnh đ.ạo của bố già Trump với lời hứa khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại thì sao có thể ngồi yên để T.Q l.ộng h.ành như thế. T.Q sẽ phải trả giá cho những h.ành đ.ộng của m.ì.nh sớm thôi!
Nguồn: CTVN
The post HOAN HÔ: Trump thông qua đạo l.uật c.ă’.t đ.ư’.t “Đường lưỡi bò” của T.Q trên biển Đông appeared first on nhanh24h.info.