Đ.iều k.iện k.ết h.ôn với người trong ng.ành công an theo qu.y đ.ịnh mới nhất hiện nay ?

Luật Minh Khuê tư vấn những quy định của ph.áp l.uật về điều kiện lấy chồng là công an và những qu.y đ.ịnh khác của ph.áp l.uật liên quan đến l.ực l.ượng v.ũ trang nhân dân và g.iải đáp một số vướng mắc liên quan đến x.a’.c minh lý lịch, tiền a’. n tiền s. ự khi kết hôn:
1. Điều kiện kết hôn với người trong ngành công an theo qu.y đ.ịnh mới nhất hiện nay ?
Xin chào luật sư. Cháu có 1 câu hỏi mong luật sư giải đáp giúp cháu. Hiện tại cháu có người yêu làm công an, cháu đang có nhu cầu đi du học ở Nhật Bản 4,5 năm. Vậy cho cháu hỏi khi đi du học về cháu có thể lấy anh ấy không ạ? Có vướng mắc gì khi điều tr.a l.ý l.ịch không ạ? Cháu nghe họ bảo về nước trên 5 năm mới được kết hôn thì có đúng không ạ.
Gia đình cháu không theo đạo ph.ật, không theo ng..ỵ, cũng không ai ph.ạm t.ội chí..h tr. ị. Cháu có em trai đang đi du học ở nhật, vậy có vướng mắc gì không ạ?
Cháu mong câu trả lời sớm nhất của l.uật s.ư. Cháu xin cảm ơn
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận l.uật s.ư tư vấn ph.áp l.uật của Công ty L.uật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ l.uật s.ư của Chúng tôi ngh.iên c.ứu và tư vấn cụ thể như sau:
Vì ngành công an có đ.ặc th.ù riêng, phải t.uân thủ những ng.uyên tắc hoạt động qu.y đ.ịnh tại Điều 5 Luật Công an nhân dân 2014:
1. Công an nhân dân đ.ặt dưới sự lãnh đạo t.uyệt đ.ối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.
2. Công an nhân dân được t.ổ ch.ức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ trung ương đến c.ơ s.ở.
3. Hoạt động của Công an nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và ph.áp l.uật; cấp dưới phục t.ùng cấp trên; dựa vào nhân dân và chịu sự giám s.a’.t của nhân dân; bảo vệ l.ợi ích của Nhà nước, quyền và l.ợi í.ch hợp pháp của tổ ch.ức, cá nhân.”
Ngoài ra, khi x.ét kết hôn với công an thì cần th.ẩm tr.a lý lịch 3 đời:
Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:
1. Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ng.ụy quyền
2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền a’.n hoặc đang chấp h.ành án ph.ạt t.ù.
3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…
4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.
5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)
Ngoài ra còn một số các quy định khác nhưng cũng t.ùy thuộc vào từng địa phương.
Mà theo quy định của ngành công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ khi x.ây dựng gia đình phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, x.a’.c định tương lai hạnh phúc của mình thật s.ự chín chắn để quyết định đi đến hôn nhân.
Nếu đã x.a’.c định lập trường tư tưởng thì mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự viết đơn xin tìm hiểu gia đình, viết hai đơn, một đơn nộp cho đơn vị công tác, một đơn nộp cho Phòng t.ổ ch.ức c.án b.ộ. Thời gian tìm hiểu từ ba đến sáu tháng, t.ùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai bên.
Qua thời gian tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân thì bản thân phải tự viết đơn xin xây dựng gia đình như trình tự trên. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải động viên người bạn đời của mình kê khai lý l.ịch cho thật đầy đủ.
Trong lý lịch phải khai cả ba đời; quá trình hoạt động của ba đời trước và sau năm 1975; có ai theo “chế độ cũ” không? Có thân nhân xuất cảnh không? Có theo tôn giáo nào không?…
Phòng Tổ chức cán bộ sẽ thẩm tra, x.a’.c minh người sẽ dự định cưới và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc.
Thời gian thẩm tra, x.a’.c minh từ 2 đến 4 tháng, nếu không có gì trở ngại thì Phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửi Thông báo cho phép x.ây dựng gia đình đến đơn vị công tác, lúc đó các bên mới tiến hành đăng ký kết hôn và t.ổ ch.ức cưới.
Trường hợp lý lịch không phù hợp thì C.án bộ, chiến sĩ công an nhân dân chỉ có 2 con đường lựa chọn:
– Sự nghiệp
– Tình yêu
Như vậy, dựa vào những quy định trên thì bạn có thể lấy chồng công an. Tuy nhiên, trong nội bộ Cơ quan sẽ có những quy định riêng và chi tiết mà không thể biết hết được, người yêu bạn nên hỏi ý kiến của Thủ trưởng tại đơn vị mà người yêu bạn đang công tác,
Em Xin chào luật sư. E có thắc mắc và muốn hỏi luật sư về vấn đề điều kiện để em được lấy chồng là một chiến sĩ công an. Em và người yêu quen nhau gần 4 năm và anh ấy sắp ra trường. Điều kiện cũng như thủ tục để tiến hành kết hôn với chồng là công an em cũng đã tìm hiểu qua.
Nhưng e có một rắc rối là em không có ba. Ông ấy đã bỏ mẹ con em khi em còn trong bụng mẹ và em cũng như mẹ không còn biết gì về ông ấy nữa.
Từ nhỏ tới giờ em sống mà không có ba cả trên giấy khai sinh cũng không có tên ông. Nếu kê khai lý lịch e sẽ không có phần ba. Mà chỉ có phần mẹ. Nhà e có ông ngoại, cậu, dì và mẹ đều là Đảng viên. Vậy em xin hỏi luật sư. Với trường hợp của em. Thì em có được kết hôn với bạn trai là công an không ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Về việc kết hôn với người thuộc ngành công an phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của luật hôn nhân và gia đình (điều kiện kết hôn, không thuộc các trường hợp cấm kết hôn)
2. Đáp ứng các điều kiện theo quy định trong nội bộ ngành công an ( thông thường là thẩm tra lý lịch ba đời).
Thường thì thẩm tra lý lịch 3 đời. Nếu trong gia đình bạn có một hoặc nhiều đảng viên thì thẩm tra 2 đời cũng được (t.ùy thuộc vào người đi thẩm tra).
Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:
1. Gia đình làm ta.y sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền
2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền a’.n hoặc đang chấp hành án phạt t.ù.
3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…
4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.
5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)
Bên cạnh đó, còn một số các quy định khác nhưng cũng t.ùy thuộc vào từng địa phương.
Nội dung cụ thể của việc xét lý lịch bạn có để hỏi rõ tại công an quận (huyện) nơi bạn sinh sống. Nó bao gồm một số tiêu chuẩn như (bạn tham khảo):
1. Không có cha, mẹ, cô, bác, anh em ruột v.i ph.ạm l.uật ph.áp nghi.êm tr.ọng như phản quốc, làm việc cho đ.ịch,…;
2. Không theo đạo, trừ Phật Giáo;
3. Phẩm chất tốt, không vi ph.ạm ph.áp l.uật để có tiền a’.n, tiền sự;
Với trường hợp của bạn, ví trong giấy khai sinh của bạn không có tên cha nên qu.an h.ệ cha con chưa được x.a’.c lập và các bên không có quyền và nghĩa vụ với nhau. Theo đó bạn không phải kê khai lý lịch của cha bạn. Để biết chắc chắn câu trả lời bạn trai bạn có thể hỏi trực tiếp thủ trưởng cơ quan nơi công tác.
Thưa luật sư, xin hỏi: Em là con gái, nhà em có bố mẹ em làm công việc xã hội. Anh ấy làm công an và bố a ấy làm trong toà án. Liệu e và a ấy có lấy được nhau không ạ và nếu được thì có ảnh hưởng gì đến việc thăng tiến của a ấy không. Ngoài ra chồng của dì em đằng ngoại trước đây có phạm pháp và bị đi t.ù thì có ảnh hưởng gì không ạ ? Em cảm ơn
Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội thì:
Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.
Khi kết hôn trong ngành công an thì bạn cần tuân thủ về việc thẩm tra lý lịch 3 đời tình từ đời ông bà của bạn, cha mẹ bạn và bạn. Việc thẩm tra lý lịch này còn phụ thuộc vào phòng t.ổ ch.ức cán bộ sẽ th.ẩm tra, x.a’.c minh người sẽ dự định cưới và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc.
Thời gian thẩm tra, x.a’.c minh từ 2 đến 4 tháng, nếu không có gì trở ngại thì Phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửi Thông báo cho phép xây dựng gia đình đến đơn vị công tác, lúc đó các bên mới tiến hành đăng ký kết hôn và t.ổ ch.ức cưới. Nếu trong trường hợp của bạn thì có thể bạn được kết hôn trong ngành công an.
Trên thực tế, việc x.a’.c minh, thẩm tra lý lịch ba đời còn phụ thuộc vào quy chế nội bộ của từng đơn vị, lực lượng
Trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thông báo cho Thủ trưởng đơn vị của người đó biết.
Theo đó, thủ trưởng đơn vị nơi người yêu bạn đang công tác trong lực lượng vũ trang sẽ tiến hành việc kiểm tra l.ý l.ịch tư pháp của cá nhân và thân nhân của người có ý định đăng ký kết hôn với công an dựa trên các quy chuẩn, cụ thể:
– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;
– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền a’.n hoặc đang chấp hành án phạt t.ù;
– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;
– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;
– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch).
Như vậy, trong trường hợp này, bạn vẫn có thể tiến hành việc kết hôn với bạn trai kia, bởi lẽ, điều kiện chỉ đặt ra đối với trường hợp bố, mẹ của bạn hoặc bản thân bạn có tiền a’.n hay đang chấp hành hình phạt t.ù, mà không hề ghi nhận đ.iêu k.iện này với anh, chị, em ruột của người có ý định kết hôn với người làm việc trong lực lượng vũ trang.
Chào luật sư…hiện e đang quen người yêu là công an , nhưng bên bên Nội em lại theo đạo Tin Lành..Vậy L.uật S.ư cho em hỏi có cách nào giúp chúng em cưới nhau được không ạ ? E cám ơn. Gửi từ ASUS của tôi
Trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thông báo cho Thủ trưởng đơn vị của người đó biết.
Theo đó, thủ trưởng đơn vị nơi người yêu bạn đang công tác trong lực lưởng vũ trang sẽ tiến hành việc k.iểm tr.a l.ý l.ịch t.ư ph.áp của cá nhân và thân nhân của người có ý định đăng ký kết hôn với công an dựa trên các qu.y ch.uẩn, cụ thể:
– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;
– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền a’.n hoặc đang chấp h.ành á.n ph.ạt t.ù;
– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;
– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;
– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch).
Với trường hợp của bạn, để hai bạn tiến tới cuộc sống gia đình thì chỉ có một cách duy nhất đó là bạn trai bạn phải ra khỏi ngà.nh công an.
Chào L.uật sư ạ..L.uật s.ư cho em hỏi ví dụ 1 người đang học tập và làm việc trong qu.ân đôi..sau này khi ra trường có thể lấy người theo tôn giáo không ạ??..người đó theo tôn giáo nhưng gia đình ngày xưa bị b.ắt nên ms theo đạo thiên chúa..gia đình của người ấy có mẹ và anh trai cũng được làm đảng viên rồi ạ..
Nếu như lấy người theo đạo thiên chúa thì nó có ảnh hưởng nặng đến việc học trong quân đội ko ạ..nếu bất chấp cưới nhau thì có giải pháp nào tốt nhất có thể để 2 ng có thể ở bên nhau đc ko ạ (ngoài việc chia tay)…Cảm ơn luật sư !!
Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về điều kiện để được kết nạp Đảng như sau:
“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện C.ương l.ĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nh.iệm v.ụ đảng viên, hoạt động trong một t.ổ ch.ức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”.
Ngoài ra, tại Mục 3, Điểm 3.2, Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về vấn đề lý lịch của người vào Đảng có nêu rõ:
+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề l.ịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ph.ẩm ch.ất chính trị, đ.ạo đ.ức, lối sống.
+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cấp uỷ cơ sở x.a’.c nhận.
+ Đối với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, do cấp ủy c.ơ s.ở x.a’.c nhận.
+ Nếu những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp thì phải x.a’.c minh rõ từng trường hợp.
Như vậy, việc mẹ và anh trai của bạn gái bạn theo Đạo Thiên Chúa nhưng vẫn được kết nạp Đảng vì theo điều lệ, qu.y chế của Đảng nêu trên thì người theo Đạo có được kết nạp vào Đảng.
Trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thông báo cho Thủ trưởng đơn vị của người đó biết.
Theo đó, thủ trưởng đơn vị nơi người yêu bạn đang công tác trong lực lưởng vũ trang sẽ tiến hành việc kiểm tra lý lịch tư pháp của cá nhân và thân nhân của người có ý định đăng ký kết hôn với công an dựa trên các qu.y ch.uẩn, cụ thể:
– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;
– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền a’.n hoặc đang chấp hành án ph.ạt t.ù;
– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;
– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;
– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch).
Với trường hợp của bạn, để hai bạn tiến tới cuộc sống gia đình thì chỉ có một cách duy nhất đó là bạn phải ra khỏi ngành công an.
2. Chú ruột có tiền a’.n tiền sự có được kết hôn với công a.n không ?
Chào luật sự ạ. Em muốn hỏi vấn đề như sau : cách đây hơn 10 năm chú ruột của em có bị tội tr.ộm cắp tài sản , hinh phạt là 2 năm t.ù giam song đã được ra t.ù.
Nhưng đến năm 2016 lại bị b.ắt vì t.àng tr.ữ m. a tu. ý bị phạt 12 -24 tháng t.ù gi.am. Nhưng vì do sức yếu được trả về trước thời hạn , và chú em cũng đã mất đầu năm nay 2018. Vậy cho em hỏi bao giờ có thể làm hồ sơ xin xoá án ạ , tại em đang quen với công an. Em muốn xin hỏi để có thể kết hôn.
Em xin cảm ơn.
– Nguyễn Thị Hiền
3. Có được kết h.ôn với công an khi có bố đi t.ù không?
Thưa l.uật sư, xin hỏi: Em năm nay 21 tuổi, người yêu em làm nghành công an đã vào đảng. Nhưng bố em đang đi t.ù 3 năm vì ngh.iện m. a tu. ý. Vậy cho em hỏi nếu đợi bố em xoá án thì có được kết hôn không ? Cảm ơn l.uật s.ư!
– Phùng Thị Mai Phương
4. Điều kiện kết hôn với công an khi theo đạo thiên chúa ?
Thưa l.uật s.ư. Em có thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp ạ. Em quen anh ấy từ lúc anh ấy đi nghĩ vụ công an, mới đây anh ấy được vào biên chế, tụi em cũng tính chuyện lâu dài nhưng ông bà ngoại và các cậu em theo đạo thiên chúa, ba em đã vào đ.ảng, vậy xin hỏi l.uật sư, em có lấy anh ấy được không ạ.
– Hoangnhi Nguyen
5. Thẩm tra l.ý l.ịch để kết hôn với công an có giá trị bao lâu ?
Thưa luật sư, Cho e hỏi là thẩm tra l.ý l.ịch để kết hôn với công an khi đã có kết quả thì có giá trị trong vòng bao nhiêu tháng a ?
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn ph.áp l.uật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ l.uật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
Theo Quyết định 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an: Quyết định nêu trên đã quy định một số điều kiện về tiêu chuẩn chính trị của công an.
Theo đó, có đề cập đến nội dung về kết hôn theo đó, cá nhân muốn kết hôn với chiến sĩ công an thì ngoài những điều k.iện kết hôn theo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật hôn nhân và gia đình thì cần có những tiêu chuẩn riêng biệt.
Tuy nhiên, không có điều khoản nào đề cập đến thời hiệu của phiếu thẩm tra lý lịch. Thông thường giá trị của phiếu th.ẩm tr.a sẽ có hiệu lực trong thời gian nộp hồ sơ x.em x.ét về điều kiện kết hôn.
6. Ông nội làm tay s.ai cho Ph.áp thì cháu gái có được kết hôn với công an không ?
Chào luật sư, Tôi là nữ, năm nay 20 tuổi. Tôi và một anh công an yêu nhau bà dự định tiến tới kết hôn. Nhưng xét lí lịch 3 đời của gia đình tôi thìông nội tôi đã từng làm t.ay s.ai cho ph.áp, nhưng ông đã mất cách đây chục năm rồi.
Anh chị ruột của bố tôi đang công tác và làm việc cho nhà nước. Bố mẹ tôi đều làm nông. Vậy tôi có được kết hôn với anh không ?
Cảm ơn luật sư ạ. Người gửi : Mùi Triệu
Luật sư trả lời:
Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân quan trọng nhất của mỗi người, ph.áp l.uật luôn tôn trọng và bảo vệ quyền đó. Tuy nhiên, với một số chủ thể nhất định, ngoài việc đ.áp ứ.ng các tiêu chí chung còn có những quy định b.ắt buộc dành cho ch.ủ thể đ.ặc b.iệt đó.
Trong đó có việc kết hôn với công an, Công an là ngành thuộc ngành lự.c l.ượng v.ũ trang nhân dân, là l.ực l.ượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, có nh.iệm vụ. đ.ấu tr.a.nh phòng chống  t.ội ph.ạm, đảm bảo tr.ật t.ự an toàn xã hội.
Do vậy, đối với các chiến sĩ công an họ phải có lý lịch trong sáng và người bạn đời của họ cũng phải như vậy, có như vậy họ mới xứng đáng là lực lượng nòng cốt xây dựng và bảo vệ đất nước.
Người muốn kết hôn với công an, phải đáp ứng hai điều kiện sau:
Phải đáp ứng điều kiện kết hôn chung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Phải đáp ứng điều kiện kết hôn của ngành công an nói riêng
Căn cứ vào Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thì những  trường hợp sau sẽ không được kết hôn với công an:
– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975;
– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền a’.n hoặc đang chấp hành án phạt t.ù theo quy định của ph.áp l.uật;
– Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa (T.Q);
– Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả khi đã nhập quốc tịch tại Việt Nam).
– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo Thiên Chúa, Cơ Đốc, Tin Lành, Đạo Hồi;
Do đặc thù ngành nghề và công việc nên theo quy định trong nội bộ, khi kết hôn với công an thường thì th.ẩm tr.a lý lịch ba đời, như vậy “gia đình” hiểu theo nghĩa ba đời ở đây ta hiểu là tính từ đời ông bà, cha mẹ và bản thân người sẽ kết hôn với công an đó.
Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì sẽ không được kết hôn với công an.
Bộ phận tư vấn ph.áp l.uật Hôn nhân – Công ty luật Minh Khuê
The post Đ.iều k.iện k.ết h.ôn với người trong ng.ành công an theo qu.y đ.ịnh mới nhất hiện nay ? appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970