Thế giới ngày 1/10: Người dân Macedonia ủng hộ đổi tên nước

Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Macedonia đều đồng tình đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.Vũ Hoàng
The post Thế giới ngày 1/10: Người dân Macedonia ủng hộ đổi tên nước appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970